Home Uncategorized Lễ Tấn Phong Mục Sư Cho 06 Mục Sư Nhiệm Chức Tại Hội Thánh Tin Lành Sa Đéc – Đồng Tháp

Lễ Tấn Phong Mục Sư Cho 06 Mục Sư Nhiệm Chức Tại Hội Thánh Tin Lành Sa Đéc – Đồng Tháp

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 9 giờ ngày 08/07/2020 tại Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục Sư (HĐTV & TPMS) khu vực 3 đã long trọng cử hành Lễ Tấn Phong Mục sư theo nghi thức của HTTLVN (MN)  cho 06 Mục sư nhiệm chức (MSNC):

1. MSNC Nguyễn Phú Lộc – Quản nhiệm Hội Thánh (QNHT) An Bình, Đồng Tháp

2. MSNC Võ Hưng Thịnh – QNHT Long Thạnh, Bạc Liêu

3. MSNC Trần Hữu Phúc An – QNHT Đức Hòa, Long An

4. MSNC Nguyễn Hiền Triết  – QNHT Bình Minh, Vĩnh Long

5 MSNC Đặng Trường Cửu – QNHT Tân An, Tiền Giang

6. MSNC Lê Minh Trí – QNHT An Phú Thuận, Đồng Tháp.

Hiện diện trong buổi lễ có:

MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I. HTTLVN (MN), Chủ tịch HĐTV&TPMS khu vực 3; MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II. HTTLVN (MN), diễn giả giảng Lời Chúa trao sứ điệp tấn phong Mục sư; MS Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH; MS Lê Hoàng Long, MS Lê Hoàng Phúc, MS Lê Văn Như Kỷ, MS Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH; MS Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch HĐGP, MS Châu Tử Tôn – Thư ký HĐGP; MS Đặng Trường Sơn – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp, QNHT Sa Đéc; các Mục sư trong HĐTV & TPMS khu vực 3 cùng trên 500 tôi con Chúa khắp nơi nhận lời mời tham dự. Ngoài ra có đại diện các cấp chính quyền địa phương nơi 06 Mục sư Nhiệm chức cầu phong cử đại diện tham dự suốt chương trình.

MS Nguyễn Trung Tâm – Ủy viên HĐTV & TPMS hướng dẫn chương trình lễ; MS Đặng Trường Sơn cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.tể trị.

Sau những bài hát tôn vinh Chúa của các ban hát lễ, Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa với đề tài “Đầy Tớ Thật Của Chúa”, Kinh Thánh nền tảng I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12; câu gốc: “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Qua ánh sáng Lời Chúa, MS Phó Hội trưởng II nhắc nhở 06 vị MSNC cầu phong cần thực hiện những điều Chúa dạy “Phải có đời sống mẫu mực để làm gương tốt cho bầy chiên; Luôn tập chú vào Chúa và yêu thương bầy chiên”. MS Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

MS Phan Vĩnh Cự thực hiện nghi thức Tấn phong Mục sư cho 06 MSNC cầu phong theo nghi thức HTTLVN (MN) cách trang trọng, mọi sự diễn ra thật đầy phước hạnh.

Chương trình Lễ Tấn Phong Mục sư được kết thúc sau lời chúc phước của MS .Lê Văn Như Kỷ.

Những hình ảnh ghi nhận:

Nhà thờ Tin Lành Sa Đéc, Đồng Tháp
Quang cảnh buổi lễ Tấn Phong Mục sư
MS Nguyễn Trung Tâm hướng dẫn chương trình lễ
MS Đặng Trường Sơn cầu nguyện khai lễ
Ban hát các Hội Thánh tôn vinh Chúa
Ông bà Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa
MS Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II – giảng dạy Lời Chúa
MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I – thực hiện nghi thức lễ tấn phong Mục sư
Mục sư đoàn hiện diện đặt tay cầu nguyện cho 06 tân Mục sư
06 MSNC cầu phong bày tỏ tâm chí
Đại diện giáo quyền chúc mừng
Đại diện chính quyền chúc mừng
MS Lê Văn Như Kỷ cầu nguyện, chúc phước
Bình Luận:

You may also like