Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Tin Lành Trong Tỉnh An Giang Năm 2020

Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Tin Lành Trong Tỉnh An Giang Năm 2020

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang lần thứ 26 được long trọng khai mạc lúc 8h 30 ngày 09/07/2020 tại Hội Thánh Tin Lành Long Xuyên Tỉnh An Giang . Diển giả cho chương trình  Bồi linh là Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch HĐGP, Quản nhiệm Hội Thánh Tân Phú TP. HCM.

Hội Đồng được nghe diễn giả rao giảng Lời Chúa chủ đề: Giống Chúa Mỗi Ngày qua 2 chương trình

    – Chương trình Khai mạc – Bồi linh, buổi sáng diễn ra trong ơn Chúa. MS Lê Tấn Cam – Trưởng Ban Đại diện tỉnh An Giang, chào mừng tôi con Chúa hiện diện, đọc diễn văn khai mạc. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng Ban Đại diện TP Cần Thơ cầu nguyện khai lễ. MS Nguyễn Văn Dư – UV BĐD dẫn chương trình với bài thánh ca 731 ( Ánh Sáng Cho Đời) giục lòng tôi con Chúa tham dự về chủ đề Hội đồng Bồi linh lần thứ 26 năm 2020:

Mục sư  Mã Phúc Hiệp đã dùng lời Chúa khích lệ Hội đồng qua sứ điệp bồi linh Giống Chúa Mỗi Ngày. Câu gốc: “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I. Giăng 2:6). Qua Lời Chúa, đầy tớ Chúa hướng mọi người nhận thức muốn được giống Chúa phải nhờ ơn Chúa sống NHƯ CHÚA: ”Yêu thương – Tha thứ – Hạ mình – Khiêm nhường”. Chương trình Khai mạc được kết thúc sau lời chúc phước của MS Lê Hoàng Long – UV TLH

  – Chương trình Bồi linh – Bế mạc buổi chiều, vào lúc 13h 30, MSNC Nguyễn An Khánh QNHT Long Xuyên dẫn  Hội đồng ngợi khen Chúa thánh ca 667 (Vì Sao Tôi Ca Ngợi) hướng Hội Thánh nhờ Chúa giúp sức, luôn tin cậy hoàn toàn, vững bước hầu việc Chúa. Sau khi Ban hát lễ các Hội Thánh tôn vinh Chúa, Mục sư diễn giả ban sứ điệp bồi linh tiếp theo với đề tài “Trung Tín” Kinh Thánh nền tảng “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ’“ (Ga-la-ti 5:22) để nhắc nhở tất cả tôi con Chúa phải dặn lòng trung theo Chúa và trung tín trong mọi công tác Chúa giao.

Qua Hội đồng Bồi linh tỉnh An Giang lần thứ 26  con dân Chúa  được khích lệ càng hơn trên bước đường hầu việc Chúa  Xin Chúa ban năng lực đến tất cả tôi con Chúa tham dự, ngỏ hầu hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao góp phần gây dựng phát triển Hội Thánh tại địa phương nơi mình sinh hoạt.  

Hội đồng Bồi linh lần thứ 26 tỉnh An Giang được khép lại sau lời chúc phước của MS Mã Phúc Hiệp.

 Hình ảnh ghi nhận:

Nhà thờ Tin Lành Long Xuyên nơi tổ chức Hội đồng Bồi linh tỉnh An Giang năm 2020
Quang cảnh buổi lễ
Ban hát dẫn mời gọi thờ phượng
MS Nguyễn Văn Dư dẫn chương trình khai mạc, bồi linh
MS Lê Tấn Cam đọc diễn văn, tuyên bố khai mạc Hội đồng Bồi linh
MS Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện khai lễ
Ban hát Long Xuyên tôn vinh Chúa & chúc mừng Hội Đồng
Ban hát các Hội Thánh trong tỉnh An Giang và HT Tân Hiệp Tôn Vinh Chúa
MS Mã Phúc Hiệp giảng dạy Lời Chúa
MS Trần Hiếu Nghĩa, QNHT Châu Đốc cầu nguyện đáp ứng Lơi Chúa
MS Lê Hoàng Long cầu nguyện, chúc phước
Hình lưu niệm Giáo phẩm hiện diện
Tiệc thông công sau tất lễ khai mạc, bồi linh
Bình Luận:

You may also like