Home Chuyên Đề Như Thế Nào Là Môn Đồ Của Chúa Giê-xu?

Như Thế Nào Là Môn Đồ Của Chúa Giê-xu?

by Richard Huỳnh
30 đọc

Từ “môn đồ” trong tiếng Hy Lạp bắt nguồn từ một động từ có nghĩa là “theo học.” Một môn đồ phải gắn bó với thầy mình để học được kiến thức thực tế hoặc lý thuyết qua những lời chỉ dẫn hoặc kinh nghiệm. Đây là một từ dùng để chỉ những thợ học nghề cũng như các sinh viên theo học kiến thức hoặc triết lý của một giáo sư.

“Môn đồ hóa” là một khái niệm phổ biến trong tôn giáo của người Do Thái thời Chúa Giê-xu. Theo lệ thường, các môn đồ sẽ rời nhà đến sống chung với thầy mình, người sẽ chu cấp cho họ thức ăn và chỗ ở. Môn đồ trở thành người giúp việc của thầy mình và hoàn toàn ở dưới quyền của thầy. Họ sẽ học mọi điều mà thầy mình biết –  trở nên giống như thầy về nhân cách – rồi sau đó truyền lại những điều này cho người khác cách trung tín.

Mười hai môn đồ của Chúa Giê-xu cho chúng ta những hình ảnh cụ thể về việc “môn đồ hóa” này:

1. Họ lìa gia đình để đi theo Ngài

Ngay khi được Chúa kêu gọi, họ liền rời bỏ công việc đang làm và cả nhà mình mà theo Ngài. Phi-e-rơ, Anh-rê bỏ lưới (Ma-thi-ơ 4:20-21), Ma-thi-ơ bỏ bàn thu thuế (Ma-thi-ơ 9:9), Gia-cơ, Giăng bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài (Ma-thi-ơ 4:20-22). Trong suốt thời gian Chúa Giê-xu đi rao giảng, họ sống với Chúa, đi theo Chúa ở khắp mọi nơi mà Ngài đến, nghe mọi điều mà Ngài giảng, và tham gia vào mọi việc mà Ngài làm.

2. Họ làm việc cho Chúa, trải nghiệm mối quan hệ cá nhân với Ngài và được Ngài sửa dạy

Khi đi theo Chúa, các môn đồ phụ giúp Ngài từ việc đi mua thức ăn (Giăng 4:8), phân phát thức ăn cho 5000 người (Giăng 6:1-15), đến việc làm phép báp-tem (Giăng 4:2), cầu nguyện đuổi quỷ (Ma-thi-ơ 17:19), cùng vô số chuyện khác. Cuộc sống với Chúa cũng cho họ những trải nghiệm cá nhân với Ngài, những việc mà đám đông không có được. Khi bão biển nổi lên khiến họ hoảng hốt, Chúa quở gió và biển khiến chúng lặng yên (Mác 4:38-40). Khi họ cãi lẫy nhau tranh xem ai là nhất, Chúa sửa dạy họ rằng làm lớn trong nước Chúa khác với làm lớn trong thế gian (Lu-ca 22:24-27). Họ được Chúa Giê-xu rửa chân cho để dạy bài học về tấm lòng phục vụ lẫn nhau (Giăng 13:14-15). Qua mỗi việc, mỗi sự kiện, những thiếu sót trong suy nghĩ và trong đức tin của họ được bày tỏ ra và được Ngài khiển trách và dạy dỗ. Ngày qua ngày, lời Chúa thấm vào suy nghĩ và nhân cách của họ, khiến họ trở nên giống Chúa hơn.

3. Họ truyền lại cách trung tín những điều này cho người khác

Việc đào tạo môn đồ không chỉ để họ trở nên giống thầy, mà còn để họ truyền lại những điều đã học cho người khác cách trung tín. Ngay khi Chúa còn trên đất, Ngài đã nhiều lần sai các môn đồ tự đi ra rao giảng Tin Lành (Lu-ca 9:1-6, Lu-ca 10:1-12). Trước khi về với Cha, Chúa ban cho họ Đại Mạng Lệnh: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Việc truyền dạy lại những gì mình đã học từ thầy cho người khác là trách nhiệm quan trọng nhất của một môn đồ.

Bạn có phải là môn đồ của Chúa Giê-xu?

Muốn trở thành môn đồ một người phải: (1) rời xa gia đình để đi theo thầy, (2) làm việc thầy giao, trải nghiệm mối quan hệ cá nhân với thầy và được thầy sửa dạy, và (3) truyền lại những gì đã học cho người khác cách trung tín. Ngày nay, Chúa Giê-xu không ở cùng chúng ta trong thân xác vật lý, nhưng Lời của Ngài trong Kinh Thánh vẫn tiếp tục dẫn dắt chúng ta. Thánh Linh Ngài ngự trong chúng ta đang tiếp tục dạy dỗ, hướng dẫn, an ủi chúng ta mỗi ngày, cũng như sự hiệp thông, tình anh em mà Ngài bày tỏ giữa vòng chúng ta qua Hội Thánh, là thân thể của Ngài (1 Cô-rinh-tô 12:12). Nhờ đó, chúng ta không nhất thiết phải bỏ việc, bỏ nhà để đi theo Chúa như các sứ đồ ngày xưa mà vẫn có thể là môn đồ của Ngài.

1. Bạn có gần gũi với Chúa hơn là với gia đình mình không?

Gia đình là nơi thân thuộc nhất của mỗi người. Chúng ta không chỉ luôn gắn bó, gần gũi với gia đình trong thể xác, mà còn cả trong tâm trí lẫn linh hồn. Gia đình cũng là nơi đầu tiên chúng ta học cách sống, cách suy nghĩ, những nguyên tắc đạo đức cũng như các giá trị trong đời sống. Những điều đó trở thành thói quen trong cách cư xử cũng như lề thói hàng ngày của chúng ta, rất khó để từ bỏ hay thay đổi. Do đó, khi quyết định theo Chúa, người môn đồ sẽ phải lìa gia đình cùng những gì thân thuộc để có thể tiếp nhận những cái mới từ thầy (Sáng-thế Ký 12:1; Thi-thiên 45:10-11).

Bạn có thực sự tin rằng Chúa Giê-xu có thể dạy bạn những điều hay hơn những gì mà gia đình và thế gian này có thể dạy? Gia-cơ và Giăng hẳn đã tin như vậy khi họ rời thuyền và cha mình để đi theo Ngài (Ma-thi-ơ 4:20-22). Nhiều người chỉ nghĩ Chúa là một ông thần của ngày Chúa Nhật mà họ phải đi tới nhà thờ để thờ phượng nếu muốn được ban phước. Nhưng Chúa chúng ta là một người thầy vĩ đại. Ngài có thể dạy cho ta cách sống, cách suy nghĩ,  những điều khôn ngoan hơn hẳn gia đình và thế gian (Phục-truyền 4:6-8). Vậy bạn có muốn đi theo Chúa để học?

Nếu là môn đồ thật của Chúa Giê-xu, bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để gần gũi, tâm sự, và học hỏi từ Chúa, thậm chí còn nhiều hơn là với ba mẹ hay người thân của mình nữa. Bạn sẽ tương giao và tìm kiếm Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống mình, vì Chúa dạy những lời khôn ngoan hơn mọi điều trên thế gian (Phục-truyền 4:6-8), Ngài hiểu và thông cảm cho những điều sâu kín nhất ở trong bạn hơn cả những người thân nhất của bạn (Thi-thiên 139:10), và Ngài có thể giúp bạn những chuyện mà không ai có thể giúp (Ma-thi-ơ 19:26).

2. Bạn có làm việc Chúa giao, trải nghiệm mối quan hệ cá nhân với Ngài để học hỏi từ Ngài?

Để có thể tiếp thu kiến thức và suy nghĩ của thầy, chỉ nghe giảng thôi là không đủ. Các môn đồ cần phải làm việc thầy giao để thực tập và áp dụng những bài học vào cuộc sống thực tiễn. Khi bắt tay vào làm, những chỗ sai, chỗ thiếu của họ sẽ bộc lộ và được thầy chỉnh sửa. Nếu chỉ đến nhà thờ nghe giảng mỗi Chúa Nhật, mấy ai sẽ được Lời Chúa sửa dạy những thiếu sót cá nhân qua các công việc và đời sống hằng ngày như Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ và các môn đồ khi xưa?

Nếu là môn đồ của Chúa Giê-xu, bạn sẽ có ý thức làm việc Chúa giao. Công việc của Chúa không chỉ là việc trong nhà thờ, mà còn là chăm sóc, thăm viếng anh em; dùng ân tứ Chúa ban như tri thức, khả năng chữa bệnh, hiểu biết ngoại ngữ để phục vụ Hội-thánh (I Cô-rinh-tô 12:4-11); quở trách kẻ phạm tội, mang gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:1-2); làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin (Ga-la-ti 6:10); khuyên bảo huấn luyện người trẻ (Tít 2), cũng như làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình (Ê-phê-sô 2:10), v.v…

Chỉ khi làm những việc Chúa giao, bạn mới thực sự chiêm nghiệm được Lời Chúa để áp dụng nó vào đời sống của mình. Bạn cũng sẽ trải nghiệm sự dạy dỗ, sửa trị của Ngài trong đời sống cá nhân, qua Lời trong Kinh Thánh, qua sự cáo trách, nhắc nhở của Đức Thánh Linh, qua tương tác với các chi thể khác của Ngài trong Hội-thánh, và qua những điều tuyệt vời mà bàn tay vô hình của Chúa đã sắp xếp trên đời sống của bạn. Lời Chúa lúc đó sẽ không phải là những câu chữ xa vời nữa, mà sẽ được thấm nhuần vào trong nhân cách và suy nghĩ của bạn, khiến bạn ngày một trưởng thành trong tâm linh và trở nên giống thầy mình hơn.

3. Bạn có trung tín trong việc dạy lại cho người khác những điều Chúa đã dạy mình?

Trách nhiệm của người môn đồ không chỉ là học theo thầy mình, mà còn phải dạy lại cho người khác nữa. Như thế, những điều tốt đẹp mà người đó học được từ thầy mới được lan ra, đem lại phước lành cho gia đình và xã hội xung quanh.

Những điều hay, lẽ thật, các trải nghiệm phước lành và nguyên tắc khôn ngoan học được từ Chúa Giê-xu, bạn có truyền lại cho người khác? Chỉ khi bạn truyền thụ cho người khác hiểu, bạn mới thực sự nắm vững điều mình đã học. Khi làm được việc này, bạn mới trở thành nguồn phước cho nhiều người. Và đây cũng là một phần của Đại Mạng Lệnh : “dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con” (Ma-thi-ơ 28:19).

Có nhiều kiểu người tin Chúa. Có người tin Chúa để được sự sống đời đời, và để… được phước. Nhưng cũng có người tin Chúa thật và muốn trở thành môn đồ của Ngài. Họ muốn trở nên giống như Ngài. Họ muốn biết Ngài nhiều hơn và luôn tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện. Họ học Lời Chúa và làm những gì Ngài muốn họ làm. Họ áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống của mình và tiếp nhận sự dạy dỗ, khiển trách cách cá nhân từ Ngài. Cuối cùng, họ truyền lại những điều hay, lẽ thật, các trải nghiệm đầy phước hạnh và những nguyên tắc khôn ngoan đã học được từ Ngài cho người khác. Họ trở thành kênh dẫn phước lành của Chúa đến cho gia đình và mọi người xung quanh.

Nếu bạn muốn làm môn đồ của Chúa Giê-xu, hãy nói với Ngài, và bắt đầu đón nhận những việc Chúa giao. Cuộc sống môn đồ của bạn sẽ bắt đầu. Lời Chúa dạy sẽ đến với bạn qua Kinh Thánh. Sự dẫn dắt, nhắc nhở sẽ đến từ Đức Thánh Linh. Sự thông công, yêu thương, và giúp đỡ sẽ đến từ các anh chị em khác trong Hội-thánh. Qua đời sống hầu việc, bạn cũng sẽ trải nghiệm những niềm vui, phước lành và sự đáp lời cầu nguyện mà Ngài đã hứa cho những kẻ tin…

Richard Huynh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like