Home Chuyên Đề BÀN LUẬN VỀ SÁCH KHẢI HUYỀN – Phần 5: Sứ điệp tới bảy hội thánh

BÀN LUẬN VỀ SÁCH KHẢI HUYỀN – Phần 5: Sứ điệp tới bảy hội thánh

by Sưu Tầm
30 đọc

Tín hữu:

Cám ơn mục sư, mục sư nói đúng tâm lý của con. Từ trước đến nay con chăm chú nghiên cứu sự kiện mà quên mất tìm kiếm thờ phượng Đấng Điều-khiển Sự-kiện. Bây giờ xin mục sư tóm tắt những bức thư gởi cho bảy hội thánh cho con thấy nội dung tổng quan đi.

Mục sư:

Bảy lá thư được chép trong chương 2 và 3. Thư nào cũng được bắt đầu bởi chữ “Ta biết” và kết thức bởi “Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán…” Thư nào cũng hứa có thưởng cho người trung tín, chịu đựng bắt bớ và chịu sửa sai. Nội dung từng lá thư tùy thuộc từng hội thánh, nhưng tôi để ý thấy có ba điều chính: công việc, tà giáo, và bắt bớ.

Về công việc có ba mức độ: nóng cháy nhưng thiếu tình thương (Ê-phê-sơ); có tiếng sống nhưng lại là chết (Sạt-đe); nhỏ bé nhưng trung tín (Phil-la-đen-phi-a).

Về tà giáo cũng có ba mức độ: Hội thánh Pẹt-găm theo sự dạy dỗ của Ba-lam và Ni-cô-la (thần tượng, dâm loạn); hội thánh Thi-a-ti-rơ theo sự dạy dỗ của Giê-sa-bên (tiên tri giả, dâm loạn, thờ tượng); và theo chủ nghĩa tự mãn (Lao-đi-sê).

Về bắt bớ dường như cũng có ba nguồn: Do-thái Giáo (Si-miệc-nơ, Phi-la-đen-phi-a); đạo thờ hoàng đế La-mã; và đạo thờ tổ nghiệp với hậu quả là bị bị khai trừ khỏi xã hội, bị khống chế phần kinh tế và tử đạo,  và . v.v…  Việc tín đồ bị bắt bớ, cần được khích lệ là nguyên nhân chính cho Giăng viết Khải Huyền từ chương 4 trở đi.

Mặc dầu Chúa gởi thư cho hội thánh, nhưng trong phần kết luận Chúa kêu gọi mọi người một cách cá nhân: “ai có tai hãy lắng nghe Đức Thánh Linh phán” và hứa thưởng “người nào thắng, Ta sẽ cho…” Con số bảy là con số toàn bộ. Vậy những sứ điệp trong thư là sứ điệp cho tất cả các hội thánh từ thời đó cho đến bây giờ: Hãy năng động công việc, hãy bài trừ tà giáo, hãy trung tín dù có thể phải trả giá bằng sinh mạng.

Nếu quý độc giả có bình luận hoặc thắc mắc gì về bài viết trên xin liên hệ với tác giả qua email: ChanlyChanTinh@yahoo.com

Mục sư: Nguyễn Ngọc Hà

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like