Home Dưỡng Linh Lịch Cầu Nguyện Tháng 5/2020: Cầu nguyện cho thế hệ trẻ

Lịch Cầu Nguyện Tháng 5/2020: Cầu nguyện cho thế hệ trẻ

by TWK Korea
30 đọc

Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen.” (Gia-cơ 5:12) “người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (5:16) Mặc dù Chúa biết tất cả mọi nhu cầu của chúng ta, nhưng Ngài muốn hành động thông qua lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho thế hệ trẻ và hãy trở thành những tấm gương về sự tin kính Chúa của chúng ta.

1/   Cám ơn Chúa vì Ngài đã luôn ở cùng và khích lệ các tôi tớ và con cái của Ngài ở Trung Á. Họ bị bắt bớ vì đã đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Qua lời làm chứng, họ cho biết rằng họ đã vượt qua được giai đoạn thử thách và khó khăn bằng tấm lòng bền đỗ cầu nguyện, tin cậy nơi Chúa và đã được Ngài dẫn dắt ngay cả trong những trường hợp bế tắc và vô vọng nhất trong cuộc sống.

2/   Cảm ơn Chúa, vì Ngài đang kết nối và hiệp nhất những tấm lòng của các phụ nữ ở Pa-ra-guay, khiến họ có cùng chung một mục đích với nhau. Họ quan tâm tới nhau trong cuộc sống hằng ngày, cùng san sẻ gánh nặng cho nhau và tạo ra nhiều cộng đồng hỗ trợ cho phụ nữ ở đây.

3/   Cầu xin Chúa ban cho Tiến sĩ Peggy Banks- đảm trách Chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng của TWR- được ơn trước mặt Chúa, khi cô dâng trình những suy nghĩ, những gánh nặng đời sống của cô với Ngài. Ước mong Chúa dẫn dắt để cô có thể hướng dẫn những người khác tìm thấy hy vọng trong Chúa Giê-xu. 

4/   Chúng concầu nguyện cho tấm lòng của các tín hữu ở Hàn Quốc cũng như tấm lòng của các tín hữu ở trên khắp thế giới sẽ được phát triển trong mối tương giao mật thiết với Chúa. Từ đó, ngày càng có nhiều phụ nữ và thiếu nữ yêu thích tham gia phong trào cầu nguyện của chương trình Phụ Nữ và Hy Vọngcủa TWR. 

5/   Chúng concầu nguyện cho đức tin và sự cầu nguyện của các tín hữu ở Ukraina được tấn tới và phát triển với Chúa mỗi ngày. Đặt hi vọng và đức tin của họ trong Chúa và liên tục cầu nguyện với Ngài. 

6/   Cám ơn Chúa vì Chúa đã giúp Chúng conđáp ứng sự kêu gọi của Ngài bằng sự ăn năn tội lỗi của chúng tôi. và khiến Chúng contrở nên những chi thể trong thân của Ngài. Cầu xin Ngài hãy tuôn đổ Thần Linh của sự phấn hưng và Thần Linh của sự cầu nguyện trên các hội thánh của Ngài trên khắp thế giới.  (Ê-phê-sô 6 : 12)

7/   Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo mới được đắc cử ở Uruguay có đức tin thật nơi Chúa, để cai trị đất nước bằng sự khôn ngoan và sự kính sợ Ngài.

8/   Chúng concầu nguyện cho tấm lòng của các phụ nữ ở Ba-Lan biết khao khát tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Họ thật sự trải nghiệm trong mối tương giao mật thiết với Chúa. Họ sẽ không mệt mỏi khi cầu nguyện cho những người hư mất và đang chịu nhiều tổn thương.

9/   Thưa Chúa, Chúng concầu nguyện cho tất cả mọi người đã và đang sử dụng lịch cầu nguyện hàng tháng ở Albania . Họ sẽ luôn là những người cầu nguyện một cách trung tín cho tất cả nhu cầu của mỗi tháng, vì họ biết và tin chắc rằng: Ngài là Đấng luôn lắng nghe mọi lời cầu nguyện của Chúng convà mỗi lời cầu nguyện của Chúng conđều có giá trị trước mặt Ngài. 

10/   Lạy Chúa,  Ngài đã kêu gọi Chúng conbước vào cuộc chiến bằng hành động quỳ gối cầu nguyện. Chúng conchiến đấu cầu nguyện cho những người chưa được nghe tin lành – phá vỡ những rào cản ngăn trở họ đến với Chúa. Bằng tấm lòng cầu nguyện sốt sắng của chúng tôi, cầu xin Ngài sai con gặt đi ra, chu cấp sự bảo vệ và giúp Chúng conđưa nhiều người đến với sự Cứu Rỗi. 

11/   Thưa Cha, Chúng conkhen ngợi Ngài, vì các tín hữu đang sống ở Nê-pan và các doanh nghiệp ở đây đã dùng ra-đi-ô của họ tại nhà, hoặc máy phát thanh, để chuyển tải sứ điệp của Tin Lành đến với tất cả những người nghe thông qua chương trình Phụ Nữ và Hy Vọngcủa TWR. 

12/   Chúng con cảm tạ Chúa, vì Ngài đã dùng những chị em ở Châu Phi để hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta biết cách cầu nguyện lớn tiếng với Chúa với cả một sự đơn sơ chân thành. Xin Chúa ban cho các con cái Ngài ở những nền văn hóa khác nhau có tấm lòng dạn dĩ khi đến với Ngài. Từ đó, họ không cảm thấy khó khăn khi cầu nguyện lớn tiếng, dốc đổ tấm lòng ra trước mặt Chúa với cảm xúc chân thật từ đáy lòng của chính họ với Ngài, cho dù đó là một buổi nhóm đông người hoặc ít người, định kỳ hay buổi nhóm đặc biệt.

13/   Cảm ơn Chúa, vì ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài mọi sự lo lắng của chúng ta tan biến. Chúng conthật sự biết ơn Chúa vì Ngài luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, và sự bình an của Ngài luôn bảo vệ và gìn giữ tâm trí và tấm lòng của chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. (Phi-lip 4: 6 – 7).

14/   Chúng con cầu nguyện xin Chúa đụng chạm và cảm động tấm lòng những Cơ-đốc-nhân giàu có đang sống ở Trung Âu, để họ biết quan tâm, chăm sóc và cầu nguyện cho những người nghèo, đó là kết quả của tấm lòng nhân từ và nếp sống tin kính của họ.

15/   Cha ơi!  Chúng con cầu xin Cha hãy giúp đỡ và khích lệ các phụ nữ ở Ru-ma-ni trong sự cầu nguyện, để họ có thể trải nghiệm một đời sống cầu nguyện đa dạng, mạnh mẽ và phong phú trong mối tương giao với Ngài. Cầu xin Chúa làm cho đời sống cầu nguyện của các phụ nữ ở Ru-ma-ni và trên khắp thế giới được tăng trưởng mỗi ngày, để họ làm gương về đời sống cầu nguyện và nếp sống tin kính cho các thế hệ phụ nữ tiếp theo.

16/   Cầu xin Chúa ban ơn và vui lòng nhậm lời cầu nguyện của chúng con, là những phụ nữ, những người vợ và người mẹ, để lời cầu nguyện của chúng con đem đến kết quả tốt trên gia đình, công việc, con cái, hôn nhân và dân tộc của chúng con.

17/   Chúng con cầu xin Ngài ban sự khôn ngoan cho các quan chức trong chính phủ ở Pháp, để họ có thể giải quyết các cuộc bãi công hoặc biểu tình trên đất nước Pháp trong sự tin kính và công bình. Cầu xin sự bình an của Ngài sẽ sớm đến trên nước Pháp.

18/   Lạy Chúa, xin Ngài đoái xem và quan tâm đến những người đang sống ở Phần-Lan, vì có rất nhiều người đang phải trải qua sự mệt mỏi và căng thẳng trong cuộc sống đầy bận rộn của họ. Xin Chúa giúp họ có sự trải nghiệm sâu sắc trong Lời của Ngài và ở trong sự tĩnh nguyện riêng tư với Ngài.

19/   Chúng con cầu xin Cha thăm viếng và chạm đến tấm lòng của các con cái của Ngài ở Canada, để họ khao khát cùng nhau hiệp lại cầu nguyện cho nhau, cho mọi người và cho các chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng của TWR.

20/   Chúa ơi!  Xin giúp chúng con luôn vui mừng trong hi vọng, kiên trì trong chịu khổ và luôn trung tín trong sự cầu nguyện. (Rô-ma 12 : 12).

21/   Chúng con cầu nguyện cho các Cơ-đốc-nhân ở Đan-mạch, Greenland, và quần đảo Faroe, để họ biết sắp xếp thời gian ưu tiên cho sự cầu nguyện cá nhân cũng như các  buổi cầu nguyện chung của gia đình và hội thánh.

22/   Cám ơn Chúa, vì Ngài đã dùng các hội thánh và cá nhân để ủng hộ chức vụ cầu nguyện của Crô-a-ti-a. Chúng con tin rằng: những chiến sĩ cầu nguyện này cũng đã giúp đỡ và cầu nguyện chiến đấu cho vấn nạn của những người phụ nữ đang ở trong vòng ảnh hưởng của họ theo cách thực tế nhất.

23/   Lạy Chúa, Chúng con cầu nguyện cho các cuộc bầu cử ở Ê-thi-ô-pi-a được diễn ra trong hòa bình. Cầu xin Ngài làm cho nền kinh tế ở đất nước này được ổn định và vững mạnh hơn vì cớ sự bình an của những người Ô-rô-mô đang sống ở đây. Cầu xin Ngài quan tâm và bảo vệ họ khỏi những tình trạng bạo lực đang xảy ra mỗi ngày ở đây.

24/   Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con biết cách cầu nguyện giống như Ngài, hoàn toàn lệ thuộc vào ý Cha trên trời, không theo ý muốn riêng của mình.

25/   Chúng con hết lòng ngợi khen Chúa vì Ngài đã giúp cho Ấn-độ có thể phân phối lịch cầu nguyện hàng tháng bằng 11 ngôn ngữ khác nhau.

26/   Thưa Cha, xin Ngài ban cho những người nữ Cơ đốc độc thân ở Trung Quốc được mạnh mẽ và vững vàng trong đức tin vì không có đủ tín hữu nam để kết hôn với họ. (Ê-sai  54: 5 – Vì chồng ngươi là Đấng đã tạo ra ngươi). Chúng con cũng cầu xin Chúa khích lệ và dẫn dắt những phụ nữ Cơ đốc có chồng chưa tin Chúa.

27/   Thưa Chúa, chính Ngài đã phán với chúng con: Hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, chính phủ và những người lãnh đạo trên các quốc gia của chúng tôi. Chúng concầu xin Chúa hãy kiểm soát và tể trị trên các nhà lãnh đạo đất nước và chính phủ ở Nam phi.

28/   Chúng con cầu xin Chúa giứp cho những tín đồ ở Sê-bi-a nhận biết giá trị và tầm quan trọng của sự cầu nguyện; từ đó, giúp họ biết đầu tư và dành thời gian tốt nhất trong ngày ưu tiên cho việc lắng nghe tiếng Chúa và nhận biết ý Ngài cho đất nước của họ. Chỉ có một mình Chúa là Đấng có quyền năng đem đến niềm vui , sức lực và bình an cho họ và cho đất nước họ.

29/   Chúng con cầu nguyện cho các Cơ-đốc-nhân ở Châu Mỹ La-tin có sự khao khát được ở trong sự hiện diện của Ngài. Mong muốn nhận biết ý muốn của Ngài trên đời sống, và sẵn sàng bước đi trong thánh ý của Ngài. Qua đó, họ có sự trải nghiệm sâu sắc trong sự cầu nguyện với Ngài.

30/   Thưa Chúa, chúng con sẵn lòng vâng lời Chúa để cầu thay và tạ ơn cho tất cả mọi người và các bậc cầm quyền trên đất nước của chúng con(1Tim 2 :  1-2a).

31/   Cám ơn Chúa vì sự hợp tác để thành lập chương trình TWR trong sự liên kết với nhau, hỗ trợ những khải tượng của TWR. Qua đó, thúc đẩy các Cơ-đốc-nhân đến với những nhóm người chưa được nghe Tin Lành, giúp họ biết Chúa Giê-xu Christ là ai. 

Cầu nguyện trong Đại dịch Covid-19

1/ Xin Chúa dùng dịch bệnh này để nhân loại trên thế giới được cảnh tỉnh, ăn năn nhận biết Chúa và thờ phượng Ngài.

2/ Xin Chúa cũng tỉnh thức con dân Chúa, Hội Thánh Chúa khắp nơi trên thế giới – trong đó có hội thánh người Việt- nhận biết chương trình của Chúa, biết nương cậy Chúa, cầu thay mạnh mẽ và sốt sắng làm chứng về Chúa khi còn cơ hội. 

3/ Xin Chúa cho các nhà cầm quyền có lòng đầu phục, tìm kiếm Chúa, yêu thương người dân mình để có những biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa sự lây lan bệnh dịch.

4/ Xin Chúa thương xót để cho bệnh dịch sớm ngưng, sớm tìm được thuốc vác-xin ngừa dịch bệnh không gây nhiều thiệt hại và nhiều xáo trộn cuộc sống người dân.

5/ Xin Chúa chữa lành tâm linh lẫn thể xác của những người đang bị nhiễm bệnh, an ủi những gia đình có người thân tử vong vì bệnh dịch.

6/ Xin Chúa thêm sức lực, sự khôn sáng, và bảo hộ các bác sĩ, nhân viên y tế trong việc cứu chữa bệnh nhân.

Thân ái trong Christ
Ngô Khang Thy- Mục vụ Phụ Nữ & Hy Vọng TWR

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like