Home Dưỡng Linh Sự Tha Thứ Ngọt Ngào

Sự Tha Thứ Ngọt Ngào

by Ban Biên Tập
30 đọc
Bạn có lúc nào nhận thấy thật khó để tin rằng mọi tội lỗi mình đã có được sự tha thứ trọn vẹn qua đấng Cứu-rỗi Giê-su không? Tâm trí bạn tin như vậy, nhưng trong sâu thẳm của tấm lòng mình thì sao?

Hãy tưởng tượng ra chính bạn trong đám đông tại nơi có câu chuyện như đã được ghi chép ở sách Lu-ca: “Và này, người ta khiêng một người bại liệt nằm trên chõng và tìm cách đem vào trong nhà để đặt trước mặt Ngài. Nhưng vì đoàn dân đông đảo, không cách nào đem người bại vào được, nên họ leo lên mái, dỡ ngói, dòng người bại nằm trên chõng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Đức Giê-su. Ngài thấy đức tin của họ, nên bảo: “Này con, tội lỗi con đã được tha rồi!” Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si bắt đầu suy luận: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng thế? Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có quyền tha tội.” Nhưng Đức Giê-su biết sự suy luận trong tâm trí họ nên hỏi: “Tại sao các người suy luận trong lòng như thế? Bảo rằng: “Tội lỗi con đã được tha hoặc là: “Hãy đứng dậy mà đi? Thì điều nào dễ hơn? Nhưng để các người biết trên cõi đời này, Con Người có quyền tha tội.” Ngài bảo người bại: “Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà!”(Lu-ca 5:18-24, BDM)

Thật là một dẫn chứng tuyệt vời về ý muốn tha thứ của Đức Chúa Trời. Lời Thánh của Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết rằng, Đấng cứu rỗi Giê-su, qua cái chết của Ngài trên thập tự giá, đã giải phóng cho chúng ta thoát khỏi sự tội lỗi, và thoát khỏi sự ràng buộc của tình trạng có tội mà tội-lỗi và kinh luật đã đem lại. Có thể rất khó để chúng ta tin từ trong tâm khảm là tội lỗi mình đã được trả giá xong rồi. Có lẽ bạn đang nghĩ rằng, “Tôi đã có những ý tưởng dâm dục đến người khác.” hay là “Tôi đã mang danh Chúa ra làm chơi. Liệu Đức Chúa Trời có tha thứ điều đó được không?” sự thực là, Ngài đã tha thứ cho bạn, nếu bạn đã đặt niềm tin vào đấng Cứu-rỗi. Bạn chỉ cần giản dị công bố sự tha thứ của Ngài và tin vào lời-hứa của Ngài. Ôi, một lời hứa tuyệt biết bao!

Hãy nghĩ về điều này: Sự tha thứ sẽ trở nên của bạn, vào lúc bạn tin đến Cứu Chúa Giê-su là đấng Giải-cứu mình, là lúc bạn, do hành động mong muốn trong đức-tin, nhận Ngài làm Chúa và Chủ tể cho đời sống mình.

Bill Bright

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like