Home Chuyên Đề 5 Cách Xây Dựng Gia Đình Mình Trên Đấng Christ

5 Cách Xây Dựng Gia Đình Mình Trên Đấng Christ

by ChristianToday
30 đọc

1 Cô-rinh-tô 3:11, “Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác, ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Giê-xu Christ.”

Lấy Chúa Giê-xu làm nền móng cho gia đình là cách ta đảm bảo mình sẽ có một mái ấm thành công và vui thỏa. Dưới đây là 5 cách để ta xây dựng gia đình mình trên đấng Christ

1. Lấy Chúa Giê-xu làm mục tiêu của mọi việc ta làm

Việc lấy Chúa Giê-xu làm trung tâm của đời sống mình không chỉ đòi hỏi chúng ta phải lấy Ngài làm nền móng, mà còn lấy Ngài làm mục tiêu cuối cùng. Vui hưởng việc có Chúa Giê-xu và kinh nghiệm phước hạnh từ Ngài là phần thưởng cuối cùng. Là một gia đình, ta cần cùng nhau theo đuổi đấng Christ và sự hiện diện của Ngài, cùng tìm kiếm các bước đi và kế hoạch của Ngài cho nhà mình.

2. Dạy con cái mình tin cậy nơi Chúa

Trong những năm đầu đời, con cái ta sinh ra và được nuôi lớn phụ thuộc vào cha mẹ mình. Nhưng khi chúng lớn lên, mục tiêu của ta trong vai trò làm cha làm mẹ là chuyển hướng sự phụ thuộc và tin cậy của chúng vào Chúa thay vì chúng ta. Chúa Giê-xu có câu trả lời cho mọi nhu cầu của chúng ta, và ta cần dạy con cái mình tìm đến Ngài để đáp ứng những nhu cầu hằng ngày của chúng.

3. Nhận biết Chúa Giê-xu là nguồn chu cấp của mình

Chúng ta đều cần phải được nhắc nhở cách thường xuyên rằng Chúa Giê-xu có đủ mọi thẩm quyền và trỗi hơn hết thảy mọi sự như thế nào. Bất kỳ điều gì, mà chúng ta đặt vào vị trí vốn thuộc về Chúa Giê-xu và coi nó là nguồn chu cấp chính mang lại cho chúng ta sự thỏa lòng, an ninh và có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta thì nó là thần tượng, và Đức Chúa Trời yêu cầu mọi thần tượng đều phải bị loại bỏ. Một căn nhà không có thần tượng là căn nhà với Chúa Giê-xu ở trung tâm.

4. Lấy Chúa Giê-xu làm hình mẫu cho mình trong mọi việc

Nhân cách và sự thương xót của Chúa Giê-xu là điều mà chúng ta phải bước theo để tăng trưởng và phát triển trong các mối quan hệ đòi hỏi tình yêu thương, đặc biệt là trong gia đình. Khi chúng ta học cách bước đi như đấng Christ, chúng ta sẽ biết yêu thương giống như Ngài. Chúa Giê-xu nói trong Giăng 13:34Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy.

5. Theo đuổi sự kêu gọi của Chúa Giê-xu cho đời sống bạn

Khi chúng ta theo đuổi mục tiêu mà đấng Christ đã lập ra cho đời sống mình, ta bước đi với Ngài ở trung tâm. Việc ở trong ý muốn Chúa giúp chúng ta bước đi với Ngài và ở trong Ngài. Đó là lý do tại sao việc theo đuổi ý định và kế hoạch của Chúa cho cá nhân và cả gia đình chúng ta thì quan trọng hơn việc theo đuổi ý riêng và kế hoạch của riêng chúng ta.

Xây dựng nước Chúa trên đất cũng như ở trên trời bắt đầu bằng việc xây dựng gia đình. Gia đình là thành phần căn bản của xã hội và của Hội-thánh. Một hội thánh bao gồm những gia đình lành mạnh lấy đấng Christ làm trung tâm, hội thánh ấy sẽ cũng lành mạnh và lấy đấng Christ làm trung tâm.

Nguyện xin Chúa ban phước cho gia đình bạn. Xin Chúa cho gia đình bạn lấy việc vui hưởng và kinh nghiệm Ngài làm mục tiêu cuối cùng. Xin Chúa giúp bạn dạy con cái mình từ tin cậy nơi bạn sang biết tin cậy nơi Ngài. Xin Chúa giúp bạn nhận biết và nhớ ơn Ngài là nguồn chu cấp cho gia đình bạn trong mọi sự. Xin Chúa giúp gia đình bạn lấy Ngài làm tấm gương và hình mẫu cho mọi việc bạn làm trên đất. Và xin Chúa thêm sức giúp bạn theo đuổi những sự lành mà Ngài đã sắm sẵn trên đời sống bạn.

Amen!

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: Christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like