Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Hãy Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

Ngày 24 – Hãy Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 24 HÃY MANG LẤY GÁNH NẶNG CHO NHAU

Ga-la-ti 6:1-10

Hãy Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

1 Thưa anh chị em, nếu có ai tình cờ phạm lỗi gì, thì anh chị em là những người thuộc linh, hãy lấy tinh thần nhu mì mà sửa chữa người ấy. Chính anh chị em hãy đề phòng, kẻo cũng bị cám dỗ. 2 Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh chị em sẽ chu toàn luật của Chúa Cứu Thế. 3 Vì nếu có ai tưởng mình là quan trọng Nt: là gì

nhưng thật ra chẳng là gì cả thì chỉ tự lừa dối mình đấy thôi. 4 Nhưng mỗi người nên xem xét việc làm của chính mình rồi sẽ thấy hãnh diện, nhưng chỉ vì chính mình chứ không phải vì so sánh với người khác. 5 Vì mỗi người đều phải mang gánh riêng Nt: bao bị nặng

của mình.

6 Người được học Lời Chúa hãy chia sẻ tất cả tài vật tốt đẹp với người dạy dỗ mình.
7 Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. 8 Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc. Ctd: gieo cho thân xác,… gieo cho Thánh Linh

9 Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. 10 Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin.Suy Gẫm

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1. Lời Chúa dạy phải đối xử với những người phạm lỗi trong cộng đồng như thế nào. Dung túng tội lỗi hoặc bêu riếu công khai không phải là những giải pháp tốt. Tín hữu trưởng thành nên khích lệ, lấy tinh thần nhu mì mà sửa chữa người ấy, đồng thời cũng đề phòng để chính mình không bị cám dỗ phạm tội.

Câu 2. Cơ Đốc nhân phải mang lấy gánh nặng cho nhau. Làm thế chúng ta sẽ hoàn tất luật yêu thương của Chúa Cứu Thế. Tôi có biết ai đang mang gánh nặng không? Hãy chất gánh nặng đó lên vai của tôi.

Câu 3. Khi mang gánh nặng cho người khác, đừng nghĩ sẽ có lợi lộc gì. Để không bị rơi vào thái độ kiêu ngạo, hãy nhớ đến ân điển của Chúa Cứu Thế, Đấng đã mang gánh nặng rủa sả vì cớ tội lỗi của tôi.

Câu 4,5. Khi mang gánh nặng cho người khác cũng nên mang gánh nặng của chính mình nữa. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Tôi có cân bằng giữa việc giúp đỡ người khác và làm tròn trách nhiệm của riêng tôi?

Câu 6,8. Những ai đã nhận được sự hướng dẫn từ Lời Chúa phải chia sẻ tất cả tài vật tốt đẹp cho người dạy dỗ mình. Hãy suy nghĩ đến cách để khích lệ sự nỗ lực của những lãnh đạo thuộc linh.

Cầu nguyện

Tạ ơn Chúa đã giúp con thoát khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Xin giúp con vâng theo luật pháp của tình yêu thương.

Bình Luận:

You may also like