Home Dưỡng Linh Tạo Vật Tuyệt Vời Nhất Của Đức Chúa Trời

Tạo Vật Tuyệt Vời Nhất Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong đêm cuối cùng tại đó, chúng tôi ngồi với nhau bên sườn núi ngắm mặt trời lặn, nói chuyện với nhau về Đấng Tạo Hóa và những tạo vật của Ngài… Tôi nhận thấy mình yêu tạo vật của Ngài là con trai tôi biết bao… Joel chỉ vào hẻm núi và quay lại nói với chúng tôi: “Không nơi nào khác trên trái đất bày tỏ được vinh quang của Đức Chúa Trời như ở đây!”… Tôi đáp lại, “Có đấy Joel. Có một điều khác còn bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn lao hơn như vậy.” Ánh mắt cậu bé lóe lên, sẵn sàng tranh luận về điều đó. “Ở đâu vậy cha?”

“Ngay đây này con trai,” tôi vừa nói vừa chỉ vào cậu bé. “Cả hẻm núi này không so được với con. Không có hẻm núi, hay con sông, ngọn núi, hay đại dương nào có thể bày tỏ được sự oai nghi của Đức Chúa Trời hơn là chính con, hay một con người nào khác.”

Chính quý vị, thưa quý thính giả, còn đẹp hơn cả Grand Canyon. Quý vị đã được nặn nên bởi bàn tay của Đức Chúa Trời, ngoài Chúa Giê-xu Christ, quý vị là ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời ban cho. Nhận thức được mình theo cách đó khiến quý vị khiêm nhường trước Đấng đã tạo dựng nên quý vị. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về chính quý vị và về mọi người xung quanh quý vị. Hãy soi mình trong gương và nói thật to với Chúa rằng: “Cảm tạ Chúa vì Ngài đã dựng nên con cách đáng sợ lạ lùng. Thật tuyệt vời, Chúa ơi!”

Anh Vũ dịch từ Ngài khiến tôi vui mừng bởi Ben Patterson

tao vat

“Bạn là Tạo Vật tuyệt vời nhất của Thượng Đế”

The Best Creation of God

When my son Joel was twelve years old, we hiked into the Grand Canyon along with a close friend. The canyon is my favorite spot on earth, a place I never tire of staring at in wonder. On our last night we were sitting on the edge of the canyon watching the sun go down… We spoke quietly of God and creation. … I was intensely aware of how much I loved this wonder of a son… Pointing toward the canyon, Joel turned and said to my friend and me, “There’s no place on earth that shows more of God’s glory than this place!” … I said, “There is, Joel. There is something that shows God’s glory even better than this.” His eyes flashed, ready to debate the point. “Where, Dad?”

“Right here, buddy,” I said, pointing at him. “This whole canyon doesn’t add up to you. There is no canyon or river or mountain or ocean that better shows the majesty of God than you, or any other human being.”

You, my friend, are grander than the Grand Canyon. You were knit together by the hand of God, and apart from Jesus Christ, you are his most amazing grace. To see yourself in this way is to be humbled and dazzled by the God who made you. Thank God for yourself and for the mystery and depth of your neighbor. Look at yourself in the mirror and say out loud to God, “I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Good work, Lord.”

He Had Made Me Glad by Ben Patterson

Bình Luận:

You may also like