Home Dưỡng Linh Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 9: Chia Sẻ Tin Mừng

Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 9: Chia Sẻ Tin Mừng

by Sưu Tầm
30 đọc

Thấy vậy, các mục tử thuật lại lời thiên sứ nói về Con Trẻ. – Lu-ca 2:17

      Tom Felton tham dự kỳ hội ngộ mười năm của các học sinh cấp ba. Trong bữa ăn, Tom gặp Jerry Williams, người bạn thân thiết suốt thời gian ở Trung Học. Jerry chia sẻ về đời sống mới với bình an, niềm vui và phước hạnh khi mở lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tom nói: “Jerry, tôi rất vui biết bạn nay là Cơ Đốc nhân. Tôi cũng là một con cái Chúa.” Jerry hỏi: “Bạn đã tiếp nhận Chúa lúc nào!” Tom không ngần ngại nói lúc 12 tuổi. Jerry ngạc nhiên hỏi: “Đang lúc chúng ta học chung, sao bạn không nói về Chúa Giê-xu cho tôi vậy!”

      Câu chuyện các mục tử vội đến Bết-lê-hem xem điều thiên sứ nói có thật chăng. Họ không thể nín lặng trước những điều vừa nghe và thấy tận mắt, nên họ liền “thuật lại lời thiên sứ nói về Con Trẻ.” Hôm nay, chúng ta cũng có Tin Mừng để thuật lại về Chúa Giê-xu cho người khác. Hãy nhớ sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu không phải là câu chuyện bình thường, nhưng đó là câu chuyện hay nhất để chia sẻ cho bất cứ ai.

      Hãy cầu xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta tận dụng mọi cơ hội, bất cứ lúc nào hay nơi nào, chúng ta sẵn sàng nói cho người khác biết về Tin Mừng của Chúa Giê-xu, là “Đấng Cứu Thế” của cả nhân loại (Lu-ca 2:11). Vì “ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu” (Rô-ma10:13). Tin Mừng về Chúa Giáng Sinh quá kỳ diệu không thể giữ cho riêng mình.

Lạy Chúa, giúp con đến với mọi người bằng Tin Mừng – Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh. A-men.

Trần Quang Vinh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like