Home Dưỡng Linh Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 6: Tìm Kiếm Chúa

Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 6: Tìm Kiếm Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương Đông nên đến để tôn thờ Ngài. – Ma-thi-ơ 2:2

      Nhiều năm trước đây, Roger Babson, sử gia người Mỹ đến thăm Tổng Thống Argentina. Đang lúc dùng cơm trưa, Tổng Thống hỏi: “Ông Roger có thể cho tôi biết vì sao người Nam Mỹ với nhiều nguồn tài nguyên, nhưng nền văn minh lại đi sau người ở Bắc Mỹ.” Roger không ngần ngại nói: “Người Tây Ban Nha đến Nam Mỹ tìm vàng, còn những người di dân – Pilgrim đến Bắc Mỹ tìm kiếm Đức Chúa Trời.”

      Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi lại các nhà thông thái từ phương Đông đeo đuổi ánh sao hướng tới với mục đích, tìm kiếm Hài Nhi Giê-xu. Họ hỏi: “Vua dân Do Thái vừa hạ sinh tại đâu?”  Vì cớ họ kiên quyết, thành tâm, tha thiết cố tìm cho được nên họ gặp Chúa, tôn thờ Chúa và dâng lên Chúa những lễ vật. Chúa hứa, “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).

      Mùa Vọng nhắc chúng ta một mục đích quan trọng và hơn hết của đời sống trên thế gian này là tìm kiếm Chúa. Augustine xứ Hippo đã cầu nguyện: “Chúa đã tạo nên chúng con cho chính Ngài. Tấm lòng chúng con không thể yên lòng cho đến khi tìm gặp Chúa và nghỉ an trong Ngài.” Chúng ta hãy dành thì giờ ưu tiên tìm gặp Chúa mỗi ngày, không chỉ vào dịp Giáng Sinh nhưng suốt cả cuộc đời của chúng ta, hướng tất cả con người mình về với Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con hàng ngày tha thiết dốc đổ tấm lòng tìm kiếm Chúa. A-men.

Trần Quang Vinh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like