Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Tình Yêu Trở Về

Ngày 15 – Tình Yêu Trở Về

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 15 TÌNH YÊU TRỞ VỀ

GIÊ-RÊ-MI 31:1-9

Trở Về Quê Hương
1 CHÚA phán: “Đến thời ấy, Ta sẽ là Đức Chúa Trời của mọi chi tộc Y-sơ-ra-ên, và chúng sẽ là dân Ta.” 2 CHÚA phán như vầy: “Một dân tộc thoát khỏi gươm đao Đã nhận được ân huệ trong sa mạc. Khi dân Y-sơ-ra-ên khao khát tìm nơi an nghỉ,
3 thời xa xưa ấy, CHÚA đã hiện ra với chúng: ‘Ta đã yêu con với tình yêu muôn thuở, Vì thế, Ta vẫn tiếp tục bền lòng yêu con. 4 Hỡi Y-sơ-ra-ên, con gái đồng trinh của Ta! Ta sẽ xây dựng con lại, để rồi con sẽ được xây dựng lại, Con lại sẽ trang sức bằng trống cơm, Và ra đi nhảy múa với đoàn người hoan hỉ. 5 Con lại sẽ trồng vườn nho Trên các sườn đồi Sa-ma-ri, Và người trồng Sẽ được ăn quả.’ 6 Vì sẽ có ngày những người canh gác Trên núi Ép-ra-im sẽ kêu lên: ‘Nào, chúng ta hãy lên núi Si-ôn Thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta!’ ”
7 Vì CHÚA phán như vầy: “Hãy vì Gia-cốp mà vui mừng ca hát, Hãy reo hò vì dân tộc hàng đầu này. Hãy tôn vinh chúc tụng vang rền: ‘CHÚA đã giải cứu dân Ngài, Những người còn sống sót trong dân Y-sơ-ra-ên!’ 8 Này, Ta sẽ đem chúng về từ phương bắc, Ta sẽ tập họp chúng từ nơi đầu cùng đất, Cả người mù lẫn người què, Đàn bà thai nghén và đàn bà chuyển bụng, Một đoàn người đông đảo sẽ trở về đây. 9 Chúng sẽ khóc lóc trở về, Nhưng Ta sẽ an ủi chúng và dẫn dắt chúng. Ta sẽ dìu chúng bên các dòng sông, rên con đường bằng phẳng, chúng sẽ không vấp ngã. Vì Ta là cha của Y-sơ-ra-ên, Và Ép-ra-im là con đầu lòng của Ta.

1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 2, 3: Để cứu dân sự là dân đã bị đuổi đi, chính Ngài hiện ra với họ. Ngài đi ra và tìm Y-sơ-ra-ên là dân nô lệ trong Ai-Cập và nhẫn nại với sự bội nghịch họ. Giống như cách thể nào Ngài đã dẫn họ tới Đất Hứa, lần này Ngài lại giải cứu họ nữa, khỏi Ba-by-lôn. Lý do Đức Chúa Trời để họ làm phu tù là để cứu họ. Bạn có cảm giác Đức Chúa Trời đã rời xa và từ bỏ bạn? Đức Chúa Trời tìm kiếm dân Ngài cho đến khi họ gặp được sự cứu rỗi (Lu-ca 19:10).

Câu 4-6: Ngài đảo ngược hoàn cảnh. Ngài cho những người bị bắt làm phu tù chiến trận được trở về và hát khúc ca khải hoàn. Những người bị tù đày trên xứ người có thể trở về xứ mình và hưởng thành quả lao động mình làm ra. Ngài cũng tái hợp các nước bị phân tách. Bạn có phải đối diện với một hoàn cảnh dường như vô vọng? Có hy vọng trong Đức Chúa Trời Đấng có thể làm đảo ngược mọi kết quả.

Câu 7: Những người đã được làm ra trong sạch trong suốt hoạn nạn của họ, những người còn sót lại trong Y-sơ-ra-ên, được cứu. Dân sót chỉ là một con số ít. Bạn có thật sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời? Hãy mạnh mẽ và sống theo như Lời Chúa.

Câu 9: Chính Ngài đáp lại những ai ăn năn và kêu cầu nơi Ngài. Đức Chúa Trời muốn có một mối quan hệ mật thiết với chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta cũng lớn lên và trưởng thành theo như ý Ngài.

Cầu nguyện: Dù khi nào và ở đâu, nguyện chúng con luôn luôn đến gần Chúa với lòng khiêm nhường.

Bình Luận:

You may also like