Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Giu-Đa Phản Bội Và Chúa Giê-Xu Bị Bắt

Ngày 27 – Giu-Đa Phản Bội Và Chúa Giê-Xu Bị Bắt

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 27          GIU-ĐA PHẢN BỘI VÀ CHÚA GIÊ-SU BỊ BẮT

Ma-thi-ơ 26:47-56

Đức Giê-su Bị Bắt
47 Khi Ngài còn đang nói, kìa, Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, cùng với đám đông mang gươm giáo, gậy gộc do các thượng tế và trưởng lão trong dân sai đến. 48 Kẻ phản bội đã cho chúng một dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai thì chính là người đó, hãy bắt lấy.” 49 Và Giu-đa liền đến trước mặt Đức Giê-su nói: “Chào Thầy!” rồi hôn Ngài.
50 Đức Giê-su nói: “Bạn ơi, hãy làm điều bạn định làm?” Bấy giờ chúng tiến đến ra tay bắt giữ Ngài. 51 Nầy, một trong những người theo Đức Giê-su đưa tay rút gươm ra đánh đầy tớ của vị trưởng tế, chém đứt một tai nó.
52 Bấy giờ, Đức Giê-su bảo người đó: “Hãy tra gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. 53 Các con tưởng rằng Ta không thể xin Cha Ta và Ngài sẽ cấp ngay cho Ta hơn mười hai đạo thiên binh sao? 54 Nếu vậy, làm sao lời Kinh Thánh chép rằng: ‘Việc này phải xảy ra như thế’ để được ứng nghiệm.”
55 Lúc ấy, Đức Giê-su bảo đám đông: “Các người đem gươm giáo, gậy gộc đến bắt Ta như bắt kẻ cướp sao? Hằng ngày, Ta ngồi dạy dỗ trong đền thờ mà các người không bắt Ta. 56 Nhưng tất cả những việc nầy đã xảy ra để Kinh Thánh của các tiên tri được ứng nghiệm.” Bấy giờ tất cả các môn đệ đều bỏ Ngài chạy trốn.
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 47-50 Sau khi thêm lòng tin chắc và sự bình an qua lời cầu nguyện, cái chết không còn là nỗi lo sợ đối với Chúa Giê-su. Đám đông Giu-đa dẫn theo đến vườn Ghết-sê-ma-nê đều được trang bị gươm giáo nhưng Ngài quyết không sợ hãi: Ngài bước ra và đối mặt với chúng. Bất kể khó khăn nào đang đến, bạn có thể đối diện chúng không chút sợ hãi không? Giống như Chúa Giê-su, trước hết hãy có mối quan hệ mật thiết với Cha và kinh nghiệm được Ngài.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 51, 52 Chúa không thực hiện sứ mệnh của Ngài dựa vào sức mạnh quân sự. Một trong những môn đồ của Chúa Giê-su đã cố rút gươm bảo vệ Ngài nhưng Chúa Giê-su quở trách người và dạy rằng: “Hễ ai cầm gươm sẽ bị chết vì gươm.” Chúa Giê-su dạy các môn đồ Ngài phải đi theo lý tưởng bất bạo động trong bài giảng trên núi (5:39-42). Hãy nghe theo tiếng của Chúa Giê-su, Đấng dạy chúng ta chớ lấy ác báo ác.

 

Câu 53-56a Ngài không khuất phục và đầu hàng trước sức mạnh quân sự nhưng quyết định đi theo họ. Chúa Giê-su là Đấng tối cao và Ngài có thể tức thì gọi mười hai đạo quân thiên sứ đến giúp Ngài nhưng Ngài đã không làm như vậy, Ngài chịu bị dẫn đi như một tội nhân. Điều này giúp Ngài làm trọn lời tiên tri trong Cựu Ước về ý muốn cứu rỗi của Chúa. Bạn đang mang gánh nặng nào vì cớ Giê-su, Đấng đã chịu sỉ nhục và đau đớn vì bạn?

 

Cầu nguyện

Dầu khó khăn thế nào xin cũng giúp chúng con can đảm đối diện chúng cùng với những người anh em được trang bị khí giới thuộc linh quanh con.

 

Bình Luận:

You may also like