Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Như Chúa Muốn

Ngày 26 – Như Chúa Muốn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 26          NHƯ CHÚA MUỐN

Ma-thi-ơ 26:36-46

Lời Cầu Nguyện Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê
36 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Các con hãy ngồi đây đợi Thầy đến đằng kia cầu nguyện.” 37 Ngài dẫn theo Phê-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê; Ngài tỏ ra buồn rầu, sầu não. 38 Rồi Ngài bảo họ: “Linh hồn Thầy đau buồn cho đến chết. Hãy ở đây và thức tỉnh với Thầy!”
39 Đi thêm vài bước, Ngài quỳ gối sấp mặt cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”
40 Ngài trở lại với ba môn đệ, thấy họ đang ngủ; Ngài nói cùng Phê-rơ: “Vậy, các con không thể thức nổi với Thầy một giờ sao? 41 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối.”
42 Đức Giê-su lại đi cầu nguyện lần thứ hai: “Lạy Cha, nếu chén nầy không thể tránh được và Con phải uống thì xin ý Cha được nên.”
43 Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. 44 Ngài để họ đó, và lại đi cầu nguyện lần thứ ba, nài xin như trước.
45 Rồi Ngài trở lại với các môn đệ và bảo: “Bây giờ các con vẫn ngủ và nghỉ sao? Này, đã đến giờ Con Người bị phản nộp vào tay những kẻ tội ác. 46 Hãy thức dậy, chúng ta đi! Kìa, kẻ phản Thầy đã đến!”
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Tổng quát Trước lúc Chúa Giê-su chịu khổ hình trên thập giá, Ngài cầu nguyện mà lòng buồn vô hạn. Trong lúc rối bời Ngài cầu Cha nếu có thể được xin cho chén này cất khỏi Ngài. Chúa Giê-su bảo các môn đồ rằng đây là chén của sự cứu rỗi đem đến sự tha tội cho họ nên Ngài phải uống nó (26:27, 28). Nhưng chén ấy cũng là thứ đưa Ngài vào cái chết trên thập giá, do đó cái chén trở thành sự rủa sả lớn đối với Ngài. Để ban cho chúng ta sự sống mới, Chúa Giê-su đã bước lên con đường khổ hình. Chúng ta hãy nhớ những giọt nước mắt mà Đấng Christ đã tuôn ra để chúng ta có sự sống mới.

 

Câu 38,45 Khi lòng Chúa quặn thắt, đau đớn đối diện với cái chết ngày càng gần, Ngài càng vững tin hơn và có sự bình an trong tâm hồn qua lời cầu nguyện. Trước khi Chúa cầu nguyện, lòng Ngài dày vò với suy nghĩ chịu khổ trên thập giá và đau khổ với những thử thách mà Ngài sẽ chịu, nhưng khi Ngài có sự tương giao mật thiết sâu sắc với Cha thì Ngài có thể vui hưởng bình an. Bạn đang phải đối diện với gian khổ cùng cực nào? Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa để Ngài ban chúng ta sức mạnh đối diện với nó.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 39,42,44 Qua lời cầu nguyện, Chúa tìm thấy lòng kỳ vọng Cha dành cho Ngài và càng hiểu điều ấy, Ngài càng thêm lòng tin cậy. Dầu thật khó để hiểu tận tường ý Cha, nhưng cuối cùng Ngài biết Ngài phải uống chén khổ nạn trên cây gỗ. Qua sự cầu nguyện, Chúa Giê-su đã xác định rõ ý muốn Cha và vâng theo. Bạn nhận được điều gì qua sự cầu nguyện hôm nay?

 

Cầu nguyện

Nguyện xin cho gia đình con và bạn bè con được thắng hơn sự đau khổ khi cầu nguyện.

Bình Luận:

You may also like