Home Dưỡng Linh Đức Tin Và Sự Hiểu Biết

Đức Tin Và Sự Hiểu Biết

by Inspiration Ministries
30 đọc

“Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:3 BHĐ).

Chúng ta có được hiểu biết bằng cách nào? Theo suy nghĩ hợp lý của con người, sự hiểu biết có thể đạt được thông qua kinh nghiệm, trí tuệ và tích lũy thông tin. Có thể đây là những nhân tố quan trọng. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có một nhân tố thậm chí quan trọng hơn nhiều, đó chính là đức tin.

Đức tin rất quan trọng vì đây là con đường đưa đến việc nhận biết Chúa, nhìn thấy những vấn đề thuộc linh, và có thái độ đúng đắn. Nếu không có đức tin thì chúng ta trở nên phụ thuộc vào khả năng con người, mà khả năng của con người thì lại bị giới hạn và thiếu sót rất nhiều.

Lịch sử nhắc chúng ta nhớ rằng, mỗi người đều có những hạn chế nào đó, ngay cả những người có IQ cao nhất cũng vậy. Chúng ta không thể tìm thấy một người nào trong lịch sử con người có tất cả các câu trả lời, hay là có thể dự đoán tương lai một cách chính xác hoàn hảo, hoặc luôn đề xuất đúng tất cả những việc cần phải làm.

Đây là lý do vì sao chúng ta cần bắt đầu với Đức Chúa Trời: học các nguyên tắc vượt thời gian của Ngài, để có được cách nhìn của Ngài và nhận ra rằng duy chỉ một mình Ngài mới có thể cho chúng ta sự hiểu biết và khôn ngoan thực sự.

Tuy nhiên, sự hiểu biết này chỉ đến từ đức tin. Đức tin bao gồm cả việc hiểu biết Chúa và có mối quan hệ cá nhân với Chúa chứ không chỉ hiểu biết Ngài mà thôi.

Khi chúng ta bắt đầu bước đi trong đức tin thì chúng ta sẽ có được sự hiểu biết về thế giới này. Chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn về sự sáng tạo và những khuôn mẫu cơ bản của cuộc sống. Và chúng ta hiểu biết về những thế lực vô hình đã và đang tiếp tục diễn ra.

Hôm nay, hãy làm mới niềm tin cá nhân của bạn nơi Chúa. Hãy lấp đầy tâm trí và trái tim của bạn bằng lời Chúa. Hãy củng cố mối quan hệ cá nhân của bạn với Ngài. Hãy học bước đi bằng đức tin và đưa các nguyên tắc của Ngài vào áp dụng thực tế.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, bởi đức tin con tin cậy nơi Ngài. Con muốn tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài. Tạ ơn Ngài ban cho sự hiểu biết mà con luôn cần. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Dịch: Agnes Le

Nguồn: Inspiration.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like