Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Thưa Thầy, Không Phải Con Chứ ?

Ngày 24 – Thưa Thầy, Không Phải Con Chứ ?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 24          THƯA THẦY, KHÔNG PHẢI CON CHỨ?

Ma-thi-ơ 26:17-25

Dự Lễ Vượt Qua Với Các Môn Đệ
17 Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đệ đến hỏi Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”
18 Ngài đáp: “Hãy đi gặp một người kia trong thành phố và bảo: ‘Thầy nói: Giờ Ta đã gần, Ta và các môn đệ sẽ ăn lễ Vượt Qua tại nhà ông.’ ” 19 Các môn đệ làm y như lời Đức Giê-su đã dặn bảo, họ lo dọn bữa ăn lễ Vượt Qua.
20 Tối đến, Đức Giê-su và mười hai môn đệ ngồi vào bàn ăn. 21 Đang khi ăn, Ngài bảo: “Thật, Ta bảo các con, một người trong vòng các con sẽ phản Ta.”
22 Các môn đệ rất buồn phiền và mỗi người đều lần lượt hỏi Ngài: “Thưa Chúa, chắc không phải con chứ?”
23 Ngài đáp: “Người đưa tay chấm bánh cùng dĩa với Ta sẽ là người phản Ta. 24 Con Người ra đi như lời Kinh Thánh đã chép về Ngài, nhưng khốn nạn cho kẻ phản bội Con Người, thà nó đừng sinh ra thì hơn.”
25 Giu-đa, kẻ phản Ngài cũng hỏi: “Thưa Thầy, không phải con chứ?” Ngài đáp: “Chính con đã nói ra rồi đó.”
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 17-20 Chúa Giê-su liên hệ “thời điểm” của Ngài với bữa ăn Lễ Vượt Qua và cho thấy Ngài là Đấng hoàn thành thời điểm mà Cha đã chọn. Chúa Giê-su đã biết sự chết của Ngài đang đến gần và không thụ động ngồi chờ, song chủ động chuẩn bị chính mình cho điều đó thông qua bữa ăn Lễ Vượt Qua. Ngợi khen Chúa Giê-su đã tình nguyện chết trên thập tự giá vì sự cứu chuộc cho chúng ta.

Câu 21-25 Ngài biết một môn đồ của Ngài sẽ nộp Ngài cho sự chết và công bố điều này sẽ xảy ra. Ngài sẽ đi xuống con đường sự chết mà Đức Chúa Trời đã thiết lập nhưng Ngài vô cùng tổn thương vì một trong các môn đồ Ngài đã quyết định phản bội, thật tốt hơn là hắn chưa từng được sinh ra. Lý do Ngài tuyên bố một trong số họ sẽ phản bội Ngài ngay trong bữa ăn là để cho người đó một cơ hội quay trở lại với Ngài. Chúa Giê-su rất kiên nhẫn với chúng ta, Ngài không muốn một người nào bị hư mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn (2 Phi 3:9). Hãy nhìn xem tấm lòng Chúa Giê-su Đấng vẫn tiếp tục chờ đợi người môn đồ phản bội quay trở lại với Ngài.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 22 Các môn đồ bị sốc khi Chúa Giê-su nói Ngài sẽ bị phản bội và họ đồng loạt hỏi “Thưa thầy, không phải con chứ?” Điều này bởi vì tất cả họ không tin tưởng vào đức tin của chính mình nơi Ngài. Bạn có nằm trong nhóm những kẻ sẵn sàng bán Chúa Giê-su và phản bội Ngài?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Khi chúng con làm điều gì đó tội lỗi, xin cho chúng con ngay lập tức xoay khỏi điều ác và ăn năn.

Bình Luận:

You may also like