Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Sự Tận Hiến Của Người Phụ Nữ, Sự Phản Bội Của Môn Đồ

Ngày 23 – Sự Tận Hiến Của Người Phụ Nữ, Sự Phản Bội Của Môn Đồ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 23: SỰ TẬN HIẾN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ, SỰ PHẢN BỘI CỦA MÔN ĐỒ

Ma-thi-ơ 26:1-16

Âm Mưu Giết Chúa Cứu Thế
1 Khi Đức Giê-su dạy dỗ xong tất cả những điều đó, Ngài bảo các môn đệ: 2 “Các con biết, còn hai ngày nữa đến lễ Vượt Qua, Con Người sẽ bị nộp để người ta đóng đinh trên thập tự giá.”
3 Lúc ấy các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng họp tại dinh trưởng tế Cai-pha 4 bàn mưu gài bắt Đức Giê-su để giết đi. 5 Nhưng họ nói không nên làm trong ngày lễ, e rằng dân chúng náo loạn.
Đức Giê-su Được Xức Dầu Tại Bê-tha-ni
6 Đức Giê-su đang ở làng Bê-tha-ni tại nhà Si-môn, người trước kia bị phung. 7 Khi Ngài đang ngồi ăn, có một phụ nữ mang một bình ngọc đựng dầu thơm đắt giá đến và đổ lên tóc Ngài. Nt: đổ trên đầu Ngài
8 Thấy vậy, các môn đệ nổi giận nói: “Tại sao lại phí của như vậy? 9 Vì dầu này có thể bán được nhiều tiền để giúp người nghèo khó.”
10 Đức Giê-su biết điều này nên bảo các môn đệ: “Tại sao các con làm phiền bà này, bà đã làm một việc tốt đẹp cho Ta. 11 Vì các con vẫn có người nghèo quanh mình luôn, nhưng còn Ta, các con sẽ không có luôn đâu. 12 Bà này đã tẩm dầu thơm trên mình Ta là để liệm xác Ta. 13 Thật, Ta bảo các con, bất cứ nơi nào Phúc Âm này được truyền giảng trên thế giới, việc bà đã làm sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.”
Giu-đa Thuận Ý Phản Chúa
14 Sau đó, một trong mười hai môn đệ tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến cùng các thượng tế, 15 và nói: “Các ông bằng lòng trả tôi bao nhiêu để tôi nộp người cho các ông?” Họ trả cho hắn ba chục miếng bạc.

Một đơn vị tiền tệ bằng bạc nặng 11.50gm

16 Từ lúc ấy, Giu-đa tìm dịp để nộp Đức Giê-su.
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1, 2 Chúa Giê-su nói cùng các môn đồ rằng sự chết của Ngài trên thập tự giá đã gần rồi. Sự chết và sự khổ nạn của Ngài không phải kết quả của việc Ngài rơi vào bẫy lưới kẻ thù, song là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời và Ngài nói cùng họ đây là kết quả của việc vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngài phán những điều này sẽ xảy ra trong suốt kỳ Lễ Vượt Quá và chính Ngài sẽ trở thành “chiên con của kỳ Lễ Vượt Qua (Xuất hành 12:1-14). Chúa Giê-su sẽ là chiên con chết thế tội lỗi dân Ngài (1 Phi 1:19). Hãy ngợi tôn Chúa Giê-su Đấng đã chịu khổ và chịu chết trên thập tự giá để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự trừng phạt.

Câu 6-13 Các môn đồ quở trách việc đổ bình dầu thơm lên Chúa Giê-su và gọi đó là sự “lãng phí”, nhưng Chúa Giê-su khen việc làm của người phụ nữ và gọi đó là một “việc tốt đẹp”. Lý do người phụ nữ đổ bình dầu thơm đắt tiền trên Chúa Giê-su là bởi cô tin Ngài là Đấng Mê-si và chuẩn bị cho sự chết Ngài. Do đó đây là thời điểm Chúa Giê-su chuẩn bị cho sự hy sinh của Ngài, và việc làm yêu thương của người phụ nữ cho Chúa Giê-su là hiển nhiên. Chúa Giê-su công bố rằng việc người phụ nữ làm sẽ được loan truyền cùng với Phúc Âm. Chúng ta có đang dâng vinh hiển cho Chúa và làm công việc Ngài dù cho người khác gọi đó là một sự lãng phí không?

Cầu nguyện: Nguyện chúng con là một cộng đồng tràn đầy ân sủng Chúa và không dễ dàng chỉ trích việc làm của người khác.

 


Bình Luận:

You may also like