Home Dưỡng Linh Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 1: Cô dâu sửa soạn mình sẵn sàng

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 1: Cô dâu sửa soạn mình sẵn sàng

by AdrianChua
30 đọc

Rất nhiều nơi đang nói về sự Chúa Giê-xu tái lâm và những dấu hiệu nhận biết thời điểm – nhưng thông tin nào đáng tin cậy? Tôi nghĩ chúng ta không nên quá chú tâm vào thời điểm sự kiện đó xảy ra, thay vào đó, chúng ta nên sống ra sao để chuẩn bị cho ngày vinh quang đã được chờ đợi từ lâu, với niềm vui và sự chuẩn bị trước. Thay vì cố gắng dự đoán chính xác thời điểm Chúa sẽ trở lại, chúng ta chỉ cần sống sẵn sàng cho ngày của Ngài. Hội thánh được ví như cô dâu của Đấng Christ. Là một cô dâu, làm thế nào để chúng ta có thể sẵn sàng?

Khải-huyền 1:4 – “Giăng gởi cho bảy Hội thánh ở xứ A-si: Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đấng hiện có, đã có, và còn đến, cùng từ nơi bảy vì thần ở trước ngôi Ngài…”

Khải-huyền 1:8 – “Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có, và còn đến là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-phaÔ-mê-ga.

Đức Chúa Trời còn đến đời đời, Ngài là An-pha và Ô-mê-ga, Ngài có trước muôn vật và Ngài sẽ đưa muôn vật đến sự cuối cùng và trọn vẹn. Ngài nắm mọi thẩm quyền và sắp đặt vận mệnh con người cùng các dân trên đất. Ngài là khởi nguyên và là tận cùng của lịch sử. Tuy nhiên, nhiều Cơ Đốc nhân chỉ biết về Chúa Giê-xu đã có và Chúa Giê-xu hiện có, rất ít người biết rõ và tha thiết trông đợi Chúa Giê-xu sẽ đến.

Chúa Giê-xu, Đấng đã có

Khải-huyền 1:5-6 – “…Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian! Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.”

Đây là Chúa Giê-xu mà chúng ta biết qua Kinh Thánh. Qua cuộc sống của Ngài trên đất, Ngài đã bày tỏ cho chúng ta hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và tấm lòng của Đức Chúa Cha dành cho chúng ta, là con cái của Ngài. Quan trọng nhất, lịch sử về Chúa Giê-xu nhắc nhở về những gì Ngài đã làm cho chúng ta, đó là, dùng dòng huyết báu của Ngài để tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta giờ đây được đến gần Đức Chúa Cha mà không gặp bất kỳ ngăn trở nào.

Chúa Giê-xu, Đấng hiện có

Rô-ma 8:34 – “Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.”

Về sự hiện diện thuộc thể của Chúa Giê-xu, Đấng Christ đã sống lại, hiện đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta. Tuy nhiên, Ngài là Đấng toàn tại, Chúa Giê-xu cũng đang ở đây với chúng ta, trong tấm lòng của những người đã tin, dẫn dắt, nâng đỡ và ban sức cho chúng ta qua ơn Ngài, hầu cho chúng ta có thể hoàn tất số mệnh của mình ở trong Ngài.

Chúa Giê-xu, Đấng sẽ đến

Khải-huyền 19:7 – “Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn.”

Chúa Giê-xu của lịch sử đã đến cách đây khoảng 2000 năm trước, để ban giá cứu chuộc bằng chính huyết của Ngài. Và Ngài sẽ sớm quay trở lại để cưới chúng ta (Hội thánh của Ngài). Lễ cưới của Chiên Con (Chúa Giê-xu) là một trong những sự kiện vĩ đại nhất được tiên tri trong Kinh Thánh, và là sự kiện vĩ đại nhất tiếp theo mà Hội thánh đang mong đợi.

Nhận thức sai lầm lớn

Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta, với tư cách là người vợ đã đính hôn – cô dâu – đã sửa soạn. Lưu ý rằng cô dâu là người sửa soạn mình cho sẵn sàng. Nhiều Cơ Đốc nhân nghĩ rằng với tư cách là những tín hữu, tất cả chúng ta tự động trở nên cô dâu của Đấng Christ, khi Chúa Giê-xu là chồng sắp cưới đến. Đáng buồn thay, Kinh Thánh nói rằng cô dâu phải sửa soạn mình cho sẵn sàng trên đất này để bước vào lễ cưới.

Hãy sẵn sàng. Hãy sửa soạn. Nhiều Cơ Đốc nhân biết rằng Đấng Christ sẽ đến để nhận họ làm vợ yêu dấu của Ngài; nhưng thật không may, có rất ít sự chuẩn bị cho điều đó. Chúng ta đã để tấm lòng mình chất chứa những gánh nặng thuộc về thế gian này. Xuyên suốt Tân Ước, chúng ta được khích lệ hết lần này đến lần khác rằng hãy “thức canh và cầu nguyện” kẻo chúng ta bị bắt gặp đã không sửa soạn cho sự xuất hiện vinh quang của chàng rể yêu dấu của chúng ta.

Dịch: Vũ Nguyễn

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like