Home Dưỡng Linh Lừa Dối

Lừa Dối

by Mymy
30 đọc

Trong các loài thú đồng mà Đức Giê-hô-va dựng nên, có một con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết, nó tiến tới người nữ và phán rằng: “Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao”? Người nữ đáp rằng: “Chúng ta được ăn các trái cây trong vườn song về phần trái của cây mọc giữa vườn chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e hai ngươi phải chết chăng.

Rắn bèn nói với ngươi nữ rằng :”Hai ngươi chẳng chết đâu nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn mắt mình sẽ mở ra sẽ như Đức Chúa Traời biết điều thiện và điều ác”.

Tổ phụ của loài người bị lừa dối, họ đánh mất địa vị tốt đẹp mà Đức Chúa Trời xây dựng cho họ. Họ bị lừa dối khi không nắm lời Chúa một cách sâu sắc và chắc chắn, họ bị lừa dối vì xem nhẹ lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời và không giữ mình trong sự vâng phục Chúa.

Lừa dối khiến họ lệch lạc, suy nghĩ sai lầm về quan điểm thiện ác. Lời lừa dối khiến Ê-va tham muốn trái cây sự sống, ham muốn đến mức phạm tội và hái trái cây mà Đức Chúa Trời đã phán dặn trước không được động tới cũng không được ăn tới.

Đứng trước sự lừa dối đó, họ đã làm theo ý muốn của tư dục mình, tầm quan trọng của lời Chúa biến mất. Thay vào đó, cái trước mắt họ thấy quá đẹp trước mắt họ, lòng khao khát mong muốn của họ lớn hơn điều đáng lẽ họ phải vâng phục.

Ma quỷ lừa dối họ, khiến họ coi thường lời Chúa, mang quan điểm sai lầm về sự sống và cái chết. Khiến họ không còn nhận thức được sự nguy hiểm của cái chết tâm linh đời đời. Khiến họ không nhìn thấy sự đáng sợ của hỏa ngục – nơi dành cho những kẻ không nhận biết Chúa, nơi dành cho những kẻ ở trong quyền thống trị của Sa-tan. Ở trong sự lừa dối đó, họ không còn cảm thấy mình đáng thương, không còn lòng kính sợ ban đầu và mối tương giao mật thiết với Chúa, họ tách ra khỏi chương trình tốt đẹp của Chúa.

Sự lừa dối của đời theo chân họ. Khổ nạn và rủa sả kéo theo họ.

Họ nhìn thấy khả năng của bản thân mình, thấy được điều tay mình làm, thấy được kế hoạch mình sắp làm, mà quên mất tìm kiếm Chúa và nương cậy nơi Chúa. Tư dục của họ sanh ra tội ác, tội ác sanh ra hoạn nạn. Trong hoạn nạn đó họ nhận biết sự khổ cực của mình và kêu cầu Chúa.

Chúa vẫn lắng nghe họ và vẫn mở cho họ một con đường sự sống, để cứu chuộc những người dám tin, dám nhờ cậy Chúa làm nơi nương dựa và chọn sự sống công bình trước mặt Ngài.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:
Lạy Chúa, xin cho con nhận biết ý muốn tốt đẹp của Ngài, ở trong sự vâng phục Ngài một cách trọn vẹn và hiểu lời Ngài sâu sắc. Xin cho con nhận biết được đâu là phước hạnh đâu là lừa dối để con sống một cách kỉnh kiềng trước mặt Chúa, và nhận được phước hạnh trước mặt Ngài.

Mymy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like