Home Dưỡng Linh Khi Bạn Cảm Thấy Yếu Sức

Khi Bạn Cảm Thấy Yếu Sức

by Rick Warren
30 đọc

“Phước cho người nào được sức lực trong Chúa”Thi-thiên 84:5 (BTT)

Bạn có đang mệt mỏi chăng? Có thể công việc đang vắt kiệt sức lực của bạn. Đến cuối ngày, năng lượng bạn trở nên cạn kiệt, và lí do cực kì đơn giản: Bạn là con người. Sức của bạn hữu hạn. Nhưng sức Chúa lại vô hạn. Bạn là người mỏi mệt có thể dựa vào Chúa là Đấng không hề mỏi mệt.

Trong Ê-sai 40:28-31 (BTT) có chép: “Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”

Một trong những Cơ đốc nhân nổi tiếng nhất trong thế kỉ 19 tên là Hudson Taylor. Hudson có mục vụ truyền giáo tại Trung Hoa. Ông được biết đến như là một người khổng lồ của đức tin và là một người tài giỏi. Trong tuổi già, sức khỏe của ông ngày một suy kiệt. Ông viết thư cho một người bạn nói rằng: “Tôi quá yếu đến nỗi chẳng thể làm việc được nữa. Tôi quá yếu đến nỗi chẳng thể nghiên cứu thêm được. Tôi quá yếu đến nỗi chẳng còn có thể đọc Kinh Thánh. Tôi chẳng thể cầu nguyện, tôi chỉ có thể nằm yên trong cánh tay Chúa như một đứa trẻ bởi đức tin.”

Có những thời điểm trong cuộc đời mà bạn cảm thấy yếu sức đến đỗi bạn thậm chí chẳng thể cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tới nhóm học Kinh Thánh, làm việc, hay làm bất kì điều gì. Vậy bạn làm gì trong những lúc đó? Bạn nghỉ ngơi trong sức lực của Chúa, trong cánh tay của Ngài như một đứa trẻ, và bạn tin vào Ngài.

Sự yếu đuối thực chất có thể là một điều tốt trong cuộc sống nếu điều đó khiến bạn nương dựa vào Chúa. Trong II Cô-rinh-tô  12: 8-10 (BTT), Phao-lô nói rằng: “Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.”

Nghịch lý của việc nương dựa vào Chúa là: Khi bạn càng yếu đuối, bạn càng nương dựa vào Ngài. Càng nương dựa vào Ngài, bạn sẽ càng thêm mạnh mẽ.

Trong Thi-thiên 121:1-3(BTT), tác giả viết: “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.”

Chính Đấng đã dựng nên vũ trụ rộng lớn cũng đã dựng nên bạn. Ngài hiểu sự yếu đuối của bạn, và Ngài cũng là Đấng sẽ thêm sức trong sự yếu sức của bạn. Bạn có thể đặt niềm tin vào Chúa của bạn.

Vì sao việc thừa nhận sự yếu đuối của bản thân là một điều khó khăn? Xã hội ngày nay đang chạy theo văn hóa rằng chúng ta phải mạnh mẽ trong mọi lúc như thế nào? Nương dựa nơi Chúa nghĩa là gì? Làm sao để bạn có thể áp dụng việc nương dựa nơi Chúa trong đời sống mình?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Cha ôi, xin tha thứ con vì có những khi con yếu sức mà không còn giữ gìn thói quen thuộc linh. Con nhiều lúc cố gượng dậy trên đôi chân của mình rồi lại vấp ngã cho đến lúc con cũng như tác giả Thi-thiên tự vấn: Sự tiếp trợ của con đến từ đâu? Cũng là lúc mà con nhận ra câu trả lời duy nhất chỉ có thể đến từ Đấng đã tạo dựng nên con và là Đấng hiểu con hơn ai hết. Con xin giao phó mọi sự yếu đuối của con ngay bây giờ lên cho Chúa để Ngài tuôn đổ năng lực Ngài trong con. Con xin nương dựa nơi Ngài và tin chắc rằng Chúa sẽ tiếp tục hành động trên đời sống con. Xin Chúa hướng dẫn cho con, xin mở mắt cho con nhận biết được con đường Chúa mở ra cho con. Con cảm tạ ơn Ngài vì con có Ngài là Chúa của đời sống con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

Biên dịch: H.U.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like