Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Để Mặc Lấy Khí Giới Của Đức Chúa Trời

Cầu Nguyện Để Mặc Lấy Khí Giới Của Đức Chúa Trời

by ibelieve.com
30 đọc

“Đừng sợ các nước đó, vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 3:22)

Có nhiều khi chúng ta dần quên đi một sự thật rằng – thế giới này là một chiến trường. Mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta đều phải đối mặt với chiến trận thuộc linh và với một kẻ thù luôn luôn hiện hữu. Niềm vui sướng của hắn ta không gì hơn là mang đến cho con người những nỗi sợ hãi, với mục đích trọng tâm là trộm cướp, giết chóc và hủy diệt.

Đức Chúa Trời có chương trình trên mỗi đời sống chúng ta thì ma quỷ cũng như vậy. Điều chúng ta cần quyết định đó là vâng theo tiếng phán và lựa chọn bước theo Chúa mỗi ngày. Bên cạnh đó, nếu bản thân chúng ta không nhất quyết đi theo Ngài tức là chúng ta sẽ sa vào mưu chước của ma quỷ.

Đức Chúa Trời ban Thánh Linh và lời của Ngài, năng quyền và lẽ thật để chúng ta có sự khôn ngoan và được che chở để chống lại mưu kế của ma quỷ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập chú vào việc mang lấy khí giới của Đức Chúa Trời, tỉnh thức và cầu nguyện xin Chúa thường thường trang bị cho những người tin Ngài ở khắp nơi được “đứng vững”.

 “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.

Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy mặc lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:10-18)

Cầu Nguyện:

Lạy Cha toàn năng,

Hôm nay chúng con mặc lấy mọi khí giới của Ngài để bảo vệ cuộc sống của chúng con trước những cuộc tấn công của ma quỷ. Chúng con lấy lẽ thật làm dây nịt lưng để chống lại sự lừa lọc và dối trá. Măc lấy áo giáp của sự công bình để bảo vệ tấm lòng mình tránh khỏi những sự cám dỗ. Dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép để sẵn sàng đem ánh sáng của Chúa đến mọi cánh đồng mà Cha đặt để. Chúng con chọn bước đi trong sự bình an và sự tự do của Thánh Linh Ngài và không để những nỗi sợ hãi và lo âu ở trong suy nghĩ. Dùng đức tin làm thuẫn để dẹp tan những mũi tên và sự đe dọa mỗi ngày của ma quỷ. Lòng tin chắc vào năng quyền của Ngài hằng ngày vẫn luôn bảo hộ chúng con và xin đặt trọn niềm tin mình nơi Cha. Chúng con đội mũ của sự cứu rỗi, để giữ gìn tâm trí và suy nghĩ mình, nhắc nhở chúng con chính là con cái Chúa và được sống trong đặc ân của Ngài, được tha tội, được tự do, được cứu bởi ân điển thông qua huyết cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Chúng con cầm gươm của Thánh Linh – là lời của Đức Chúa Trời, là vũ khí vô cùng lợi hại khi ở trong chiến trận, lời của Ngài mang năng quyền có thể phá tan được mọi đồn lũy, là lời sống, linh nghiệm và sắc hơn dao hai lưỡi.

Cầu xin Chúa cho chúng con ấn chứng trong lòng rằng mỗi ngày luôn cần phải mặc lấy mọi khí giới của Ngài, xin Ngài chu cấp mọi điều lòng chúng con cần để đứng vững ở giữa thế giới đầy biến động này. Xin tha thứ cho các tôi con Chúa vì những lần chúng con thờ ơ mà không chuẩn bị kĩ càng, lấy cớ quá bận rộn để quên đi, hoặc lắm lúc chúng con chiến đấu và vật lộn bằng chính sức lực yếu đuối của chúng con.

Con biết ơn Cha vì Ngài không bao giờ để chúng con chiến đấu một mình, luôn luôn đồng hành cùng chúng con, che chở, bảo vệ, phơi bày mọi hành động xấu xa của tội lỗi, mang ánh sáng đến giúp cho chúng con được tỏ tường, bảo vệ chúng con khỏi những trận chiến tàn khốc mỗi ngày đang đối diện mà đôi khi chúng con còn chẳng nhận ra.

Trong Danh Năng Quyền của Chúa Giê-xu,

Amen.

Dịch: Lệ Quyên

Nguồn: Ibelieve.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like