Home Uncategorized Vĩnh Long: Lễ Cảm Tạ Chúa – Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Trà Ôn

Vĩnh Long: Lễ Cảm Tạ Chúa – Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Trà Ôn

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 8 gờ 30 ngày thứ bảy 01/6/2019, tại nhà thờ Tin Lành Trà Ôn, số 183, ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Hiện diện trong buổi lễ có:

– MS Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN (MN);

– MS Lê Văn Như Kỷ – UV Mục vụ tỉnh Vĩnh Long;

– MS Nguyễn Văn Soi – Trưởng BĐD tỉnh Vĩnh Long, Quản nhiệm HT Trà Ôn;

– MS Châu Tử Tôn – Thư ký HĐGP;

– Cùng với trên 1000 tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long về tham dự. Bên cạnh đó, còn có đại diện các cấp chính quyền sở tại đã tham dự suốt chương trình và chúc mừng tặng quà nhân ngày vui của Hội Thánh Trà Ôn.

MS Nguyễn Trung Thông, UV BĐD hướng dẫn chương trình. MS Lê Hoàng Phúc, Quản nhiệm Hội Thánh Long Hồ cầu nguyện khai lễ. MS Nguyễn Văn Soi – giới thiệu, chào mừng tôi con Chúa và khách mời.

Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường giảng dạy Lời Chúa với chủ đề “Vui Mùng Khi Đến Nhá Chúa”, dựa trên nền tảng Kinh Thánh: “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 122:1). Sứ điệp cung hiến của Mục sư Hội trưởng đã khích lệ mọi người hiện diện, tinh thần vui xây dựng Nhà Chúa và vui đến Nhà Chúa như nhiều Hội Thánh khắp nơi đã cậy ơn Chúa thực hiện, trong đó có Hội Thánh Chúa Trà Ôn.

Tạ ơn Chúa, qua báo cáo quá trình hình thành phát triển Hội Thánh, giai đoạn khó khăn, thách thức đã qua cũng như thuận lợi trong quá trình xây dựng nhà thờ mới HT Trà Ôn, mọi người hiện diện đều vui vẻ, hòa lòng cùng con dân Chúa tại Hội Thánh Trà Ôn dâng lên Chúa lời tạ ơn sự ban cho của Chúa quả thật là không xiết kể.

Nghi thức Lễ Cung hiến do MS Lê Văn Như Kỷ long trọng thực hiện theo giáo nghi  của HTTLVN (MN). Mục sư Hội trưởng thay mặt Hội đồng Sản nghiệp Tổng Liên Hội tiếp nhận cung hiến và cầu nguyện dâng nhà thờ lên cho Chúa.

Cảm tạ Chúa về tất cả các tiết mục diễn ra đều góp phần làm vinh hiển Danh Chúa trong buổi lễ. Chương trình kết thúc trong ơn Chúa lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu và lời chúc phước của Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường. 

Kính xin tôi con Chúa cầu nguyện cho Hội Thánh Trà Ôn sớm có được phần tài chính còn thiếu khoảng hơn 500 triệu đồng bội chi tổng kết xây dựng nhà Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Nhà thờ Tin Lành Trà Ôn – Vĩnh Long

Quang cảnh buổi lễ

MS Nguyễn Trung Thông hướng dẫn chương trình

MS Lê Hoàng Phúc cầu nguyện khai lễ

MS Nguyễn Văn Soi giới thiệu, chào mừng

Ban hát lễ HT Trà Ôn tôn vinh Chúa

Ban hát lễ Mục sư – Truyền đạo góp phần tôn vinh Chúa

MS Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN (MN) công bố sứ điệp cung hiến
MS Đặng Trường Sơn cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Đại diện Hội Thánh – Sơ lược sự hình thành và phát triển tại HT Trà Ôn

Đại diện Hội Thánh – Báo cáo tổng chi thu công tác xây dựng nhà thờ Tin Lành Trà Ôn


MS Lê Văn Như Kỷ thực hiện nghi thức cung hiến

Đại diện Tổng Liên Hội chúc mừng, tặng quà

Các Ban Đại diện và đại diện các Hội Thánh chúc mừng, tặng quà

Chính quyền sở tại chúc mừng, tặng quà

Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu cầu nguyện tạ ơn Chúa tất lễ

MS Hội trưởng Thái Phước Trường chúc phước
Bình Luận:

You may also like