Home Chuyên Đề Bài Học Từ Gia-Cơ, Con Anh-Phê

Bài Học Từ Gia-Cơ, Con Anh-Phê

by Sưu Tầm
30 đọc

Gia-cơ con của Anh-phê là ai? Gia-cơ con của Anh-phê là một trong mười hai sứ đồ của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 10:2-3) và là một trong ba người có tên là Gia-cơ được đề cập trong kinh Tân Ước. Anh ta được phân biệt với các Gia-cơ khác trong Kinh Thánh bằng tên cha của mình. Trong thời Kinh Thánh, mọi người không có họ (family name) như chúng ta có trong các nền văn hóa phương Tây. Họ thường được xác định bởi tên của cha và ông của họ. Chẳng hạn, Gia-cơ khác trong mười hai sứ đồ được mô tả là Gia-cơ, con trai của Xê-bê-đê, (Mác 3:17). Một Gia-cơ thứ ba được đề cập trong Kinh thánh là em của Chúa Giê-xu (Ga-la-ti 1:19), một người lãnh đạo trong Hội Thánh Giê-ru-sa-lem (Công vụ 12:17; Ga-la-ti 2: 9) và là tác giả của sách Gia-cơ.

Gia-cơ, con trai của Anh-phê, cũng được gọi là Gia-cơ nhỏ (Mác 15:40). Từ ngữ  “nhỏ”  nên được hiểu là có nghĩa  một chút hay hay trẻ hơn. Một số phiên bản Kinh Thánh gọi ông là Gia-cơ trẻ tuổi hơn, nhưng từ ngữ này cũng có thể ám chỉ sự nhỏ bé về tầm vóc hoặc tầm quan trọng thấp hơn. Ngoài việc được liệt kê là một môn đồ, không có gì khác được biết về Gia-cơ, con trai của Anh-phê.

Trong Mác 2:14 có một chi tiết thú vị rằng một số người có liên hệ với Gia-cơ con trai Anh-phê:– khi Chúa Giêsu gọi Ma-thi-ơ (Lê-vi) đi theo Ngài, Lê-vi được mô tả là con trai của Anh-phê. Một số học giả cho rằng Ma-thi-ơ và Gia-cơ, con trai của Anh-phê,  là hai anh em ruột.  Tuy nhiên, điều này là không thể, bởi vì Kinh thánh ở nơi khác xác định rõ ràng hai nhóm anh em đã theo Chúa
Giê-xu : là Phi-e-rơ  và Anh-rê (Giăng 1:40), và Gia-cơ và  Giăng (Mác 3:17). Không có liên kết như vậy được rút ra giữa Ma-thi-ơ và Gia-cơ nhỏ.  Không có cách nào để chắc chắn cách này đúng hay không.

Truyền thống ngụ ý rằng chính Gia-cơ nhỏ là người có thể đã đưa Tin Lành đến Ba Tư (Iran hiện đại) và đã tử đạo ở đó. Nhưng ngoài khả năng đó, Gia-cơ, con trai của Anh-phê là hình ảnh của phụng sự mờ mịt, khó ai hiểu đến.

Việc thiếu thông tin về Gia-cơ, con trai của Anh-phê  là một bài học bổ ích. Gia-cơ này cũng giống như mọi sứ đồ,  như Phi-e-rơ và Giăng. Ông sẽ ngồi trên một ngai vàng trong vương quốc trên đất của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 19:28) với nhiều quyền hành và danh dự như các sứ đồ khác. Tên của ông sẽ được khắc trong một nền tảng của các bức tường của Jerusalem mới (Khải Huyền 21:14). Trong cõi đời đời, Gia-cơ sẽ không được coi là người kém hơn vì anh ta đã trung thành với tiếng gọi của Chúa anh ta trên trái đất.

Gia-cơ, con trai của Anh-phê có thể là một sự khích lệ đối với những người được kêu gọi sống cuộc đời mờ mịt khó ai hiểu nổi. Lời Chúa kêu gọi  chúng ta rất chắc chắn, giống như tôn vinh Chúa, nhưng ít ai biết được tên tuổi của chúng ta trên trái đất. Sẽ không có bảng quảng cáo, bài đăng Thời báo, hoặc tiêu đề hàng đầu trên báo chí ca ngợi những nỗ lực của chúng ta. Một số công việc trong nhiều thập kỷ ở các khu vực xa xôi trên thế giới với rất ít việc được biểu lộ. Những người khác phục vụ lặng lẽ trong nhà hoặc khu phố của họ và sau đó chết cách tương đối không được ai chú ý.

Nhưng Đức Chúa Trời chú ý. Gia-cơ, con trai của Anh-phê nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời  sử dụng một loạt tiêu chuẩn khác nhau để chọn những anh hùng của mình. Ngài tôn trọng sự trung thành (Lu-ca 18:8), sức chịu đựng (Ma-thi-ơ 24:13), sự vâng phục (Ma-thi-ơ 7:21) và sự hy sinh (Ga-la-ti 2:20). Trách nhiệm duy nhất của chúng ta là sự vâng lời, chứ không phải là kết quả của sự vâng lời đó. Trong khi một số sứ đồ viết sách Kinh thánh và những người khác thường xuyên được xuất hiện trong các sách phúc âm, thì có vẻ như Gia-cơ, con trai của Anh-phê đã âm thầm trung thành với Chúa của mình. Vì điều đó, anh sẽ được tôn trọng ngang bằng với họ cả cõi đời đời.

Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like