Home Dưỡng Linh Hai Lời Xoa Dịu Giữa Cơn Bi Ai: Cầu Nguyện Cho Những Tấm Lòng Thương Tổn

Hai Lời Xoa Dịu Giữa Cơn Bi Ai: Cầu Nguyện Cho Những Tấm Lòng Thương Tổn

by ibelieve.com
30 đọc

Lắm lúc, giữa thế giới hỗn độn và đầy bộn bề này, khi tấm lòng ta buồn đau và chúng ta đã đang trải qua những tai hoạ tàn khốc, khi sự mất mát thật quá đỗi đau thương và tranh chiến ấy dường như khốc liệt thì 2 lời an ủi, khích lệ dưới đây thật là những gì chúng ta đang cần:

Câu Kinh Thánh ngắn nhất nhưng lại chứa đựng năng quyền to lớn nhường bao. Điều đó giúp chúng ta nhìn thẳng vào tấm lòng của Cha Thiên Thượng, Đấng yêu thương chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta. Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta, Đấng đã quen với những buồn đau và hiểu thấu mọi nỗi buồn. Chính Đức Thánh Linh, Đấng bao phủ và ngự trị trong đời sống chúng ta và liên tục hướng dẫn và thêm sức cho chúng ta không thôi.

Chúa khóc. Ngài tổn thương. Chúa đau lòng. Ngài cũng trải qua nỗi mất mát, vì vậy mà Chúa cũng thấu hiểu và cảm thông cho chúng ta, Chúa cũng biết rõ sự chịu đựng thương đau này.

Tuy nhiên, Ngài đã chiến thắng cả rồi. Ngài thật chiến thắng vinh quang. Hiện nay Ngài đang cầm giữ chìa khoá của sự chết. Tiếp theo đây là lẽ thật mà chính Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng chúng ta và tể trị mọi sự bày tỏ với chúng ta giữa thế giới đầy hỗn loạn này trong năng quyền của Chúa hôm nay:

Chúa biết mọi sự.

Chúa hằng ở cùng chúng ta luôn.

Và chỉ duy Ngài là Đấng chiến thắng sự chết.

Sự chết không bao giờ chiến thắng những kẻ được Đấng Christ cứu chuộc.

Chúa Giê-xu đã hoàn tất mọi sự qua chính sự chết của Cháu trên thập tự.

Vì vậy mà không có đau thương hay mất mát, chẳng có bệnh tật hay bệnh ung thư quái ác, cũng không còn mối đe doạ khủng bố nào lẫn kế hoạch tội lỗi và chẳng có điều gì ngăn chúng ta khỏi tình yêu và ân điển dư dật của Đức Chúa Trời cho đến những ngày cuối cùng trên đất. Vậy nên, chúng ta cũng đừng bao giờ phải sợ hãi.

Nguyện sự an ủi và bình an của Chúa bao phủ hết thảy ai đang buồn đau.

Nguyện Chúa lau khô những giọt lệ tràn, cầu xin Chúa hằng ở cũng mỗi một ai đang phải chịu đựng nỗi mất mát to lớn giờ này.

Và nguyện Chúa hiện diện ngay đây với chúng ta và gần bên chúng ta. Lời Chúa hứa đinh ninh cùng chúng ta trong Ê-sai 41:10 rằng: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”

Hay I Giăng 4:4 “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.”

Rô-ma 8:37-39 “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

Thi-thiên 34:18 “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối.”

Giăng 11:35 “Đức Chúa Jêsus khóc.”

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa kính yêu của chúng con,

Tấm lòng chúng con cũng đang buồn đau với hết thảy những ai đang chịu thương tổn lúc này, chúng con cũng đồng cảm với những người mất những người mình yêu thương cũng như tất cả mọi người đã đang chịu đựng bi kịch lớn dường ấy. Chúng con cầu nguyện xin Chúa thương xót và trở nên Đấn Yên Ủi hằng cạnh bên họ, nguyện Ngài che phủ họ dưới cánh bóng ân điển và nhân từ đầy tràn của Chúa cũng như bảo bọc và gìn giữ họ trong sự bình an của Chúa suốt khoảng thời gian tăm tối này.

Chúng con biết ơn Chúa vì chỉ duy Ngài là nơi nương náu, đồn luỹ vững bền của mỗi chúng con. Biết ơn Chúa vì Ngài là pháo tháp vững mạnh, là Đấng bênh vực mỗi chúng con cũng là nguồn bình an của con. Tạ ơn Chúa vì dẫu chúng con phải đối diện với bất kể điều gì, Chúa vẫn hằng ngự trên ngai cao sang và tể trị trên mọi sự cũng như không điều gì nằm ngoài sự kiểm soát của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng đắc thắng và chính Ngài đã phán hứa cùng chúng con rằng Chúa vẫn hằng ở cùng chúng con và cùng chúng con vượt qua lũ lụt, lửa hừng hay mọi khó khăn, thách thức nào chúng con gặp phải.

Chúng con nài xin Chúa đánh tan quyền thế bóng tối, cản trở và phá tan mọi kế hoạch của kẻ thù nghịch đang vây hãm, lăm le tấn công, huỷ phá chúng con cũng như nguyện Chúa giải cứu những linh hồn cần nhận biết Chúa làm Cứu Chúa và Chủ cuộc đời mình bởi quyền năng oai nghi, cả thể của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa về năng quyền của Ngài, Đấng đã giải phóng mọi kẻ sống dưới ách tội lỗi được tự do bởi ân điển Chúa. Chúng con biết rằng cũng chỉ duy trong Chúa chúng con được đổ đầy hy vọng để vượt qua bóng tối cùng mọi thời điểm chông chênh trong đời bởi chúng con vững tin tương lai mình được đảm bảo qua sự hy sinh của Cứu Chúa Giê-xu Christ chúng con.

Một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã hằng đồng hành cùng chúng con. Biết ơn sự quan tâm, chăm sóc của Ngài cũng như chúng con được ở trong sự hiện diện thánh của Chúa. Cảm ơn vì đã lau khô mọi dòng lệ tràn trên mắt mỗi chúng con. Chúng con cần Ngài và chúng con hiểu cũng như tin chắc rằng năng quyền và tình yêu của Chúa không hư mất bao giờ.

Chúng con trao dâng hết thảy mọi sự trong cánh tay quyền năng của Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Nguồn: Debbiemcdaniel.com

Dịch: Annie Nhỏ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like