Home Thánh Kinh Hàng Ngày Radio Mana Thuộc Linh – Phần 18: Phước Cho Người Kiến Tạo Hòa Bình

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 18: Phước Cho Người Kiến Tạo Hòa Bình

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:9
Phước cho những kẻ làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

Lời ngỏ: Nobel là nhà bác học nổi tiếng của thế kỷ 19 bởi ông đã phát minh ra chất ballistite. Sáng chế này là tiền thân của nhiều vật liệu nổ không khói, và sau này được dùng để sản xuất ra nhiều loại chất nổ được quân đội dùng trong chiến tranh để giết người hàng loạt và nhanh chóng. Ông không ngờ phát minh của mình lại là một hiểm họa cho con người. Vì thế, để phần nào khắc phục hậu quả, trước khi qua đời ông đã để lại di chúc là dùng hết khoản tài sản khổng lồ từ việc phát minh đó để lập nên giải thưởng Nobel cho những người có những thành tựu trong các ngành vật lý, hóa học, y học, văn học, kinh tế, và đặc biệt là giải thưởng cho người lập lên sự hòa bình cho thế giới.

    Yêu chuộng hòa bình và làm cho mọi người hòa thuận là phước hạnh thứ bảy trong loạt bài giảng tám phước lành của Chúa Giê-xu công bố trên núi. Vì vậy, đây là phước hạnh rất lớn và có vai trò rất quan trọng. Nguyên ngữ của cụm từ “người làm cho người hoà thuận” chỉ về người luôn mang trong tấm lòng mình sự thái bình, và mong muốn làm nên sự hòa giải giữa những người đang có sự bất hòa, đang thù nghịch nhau. Từ này được Chúa Giê-xu dùng dưới dạng số nhiều, vì Ngài đang hướng về các môn đồ của Ngài, họ giống như những thi hành công tác đặc biệt đê đem lại sự hoà bình cho thế giới.
    Nhưng, để có thể trở thành “người làm cho người hoà thuận” thì tự nỗ lực con người không thể làm được, và dầu có cố gắng hết sức thì cũng không mang lại hòa bình thật sự và lâu dài. Vì trong con người luôn có sự tranh đấu như bãi chiến trường ngay trong tâm trí và trong các mối quan hệ của mình. Đó chính là gốc rễ của tội lỗi, chỉ bởi huyết của Chúa Giê-xu mới có thể xoá hết được. Nên con người trước tiên, bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, phải xưng nhận tội lỗi của mình và công bố phó thác cuộc đời mình cho Chúa thì sẽ nhận được sự tha thứ, sẽ được hoà thuận lại với Đức Chúa Trời, từ đó mới kinh nghiệm được sự hòa bình trong tâm linh, trong tâm hồn và trong tâm trí mình.
    Bước tiếp theo là để Chúa Giê-xu làm chủ trong tấm lòng mình, để Ngài biến đổi, hầu có đồng một tấm lòng với Chúa Giê-xu, thấu hiểu tâm tình của Ngài và chuyển nó thành tâm tình của mình hướng về tha nhân. Cho nên, đây là những con người phải hiệp một với Chúa Giê-xu, trở nên thân tín với Ngài. Chỉ những người có tâm tình như thế thì mới được đặc phái từ chính Chúa Giê-xu là Vua của các vua, Chúa của các chúa mang sứ mạng của Đấng hoà bình thi hành sứ mạng hoà giải giữa người với người.
    Phước hạnh rất lớn của đại sứ hòa bình là “sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời”, hoặc có thể nói ngược lại “người được gọi là con của Đức Chúa Trời” là người nhận lấy sứ mạng của “người hoà giải”.  Đây là sứ mạng dành cho bất kỳ ai được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Người làm con thì sẽ có những đặc tính giống thuộc tính của Cha, tức là những mỹ đức mà trái Thánh Linh đề cập như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục v. v… mà Ga-la-ti 5:22 có ghi. Có thể nói cách khác đó là những kết quả của đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Công tác tái tạo và nối kết hoà bình lại với Chúa và với nhau cần sự ngự trị và hành động rất lớn của Đức Thánh Linh. Vì thế, con cái Chúa cần yêu mến Chúa Thánh Linh và trông đợi sự đầy dẫy quyền năng của Ngài. Tuy nhiên, chính Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã đổ huyết và xả thân cho công tác hoà thuận này; cho nên, để mời gọi Thánh Linh hành động thì chúng ta cần phải thông qua Danh Chúa Giê-xu.
    Vai trò của đại sứ hòa bình rất quan trọng và khi thành công rất dễ được người ta vinh danh, nhưng “sứ giả nước Trời” trước hết là đem con người đến sự hoà thuận với Đức Chúa Trời và sau là hòa hảo với người xung quanh. Người sứ giả của Chúa thì phải biết dâng sự vinh hiển cho Chúa qua công việc của mình làm chứ không phải để người ta tôn vinh mình.

Bài học áp dụng: Phước lành thứ bảy này rất lớn nhưng không phải là khó để nhận được. Ai muốn hưởng được phước lành này thì chỉ cần bước vào trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Bạn đã là con của Chúa chưa? Nếu đã là con của Đức Chúa Trời thì bạn cần có sự xác tín từ nơi Chúa Giê-xu. Bạn phải được chính Đức Chúa Trời thừa nhận, và Ngài cũng tỏ sự tự hào về chính bạn như Ngài từng tự hào về Gióp, về Áp-ra-ham, về Đa-ni-ên trước mặt thiên binh, thiên sứ và thậm chí là cả Sa-tan. Vì có nhiều người tự xưng mình là con cái Chúa nhưng không được biến đổi và không sống đúng theo lời Chúa dạy thì chưa phải là con cái thật của Chúa. Cho nên, con cái Chúa thường xuyên kiểm nghiệm đời sống mình và kiểm tra xem mình có bị đánh mất những dấu hiệu là con cái thật của Chúa để có thể tìm ra chỗ nào mình đã trật khỏi đường ray đến Nước Đức Chúa Trời mà quay trở lại đi con đường đúng. 
Còn nếu bạn chưa chắc chắn về tình trạng của mình thì cần phải xác tín đức tin của mình, đó là chỉ tin một mình Chúa Giê-xu là Cứu Chúa và chỉ có Ngài làm Chủ của đời sống bạn. Khi đó lời hứa của Chúa cho người tin và nương cậy nơi Ngài là được tha thứ, được thoát khỏi sự phán xét mà đến sự cứu rỗi và đảm bảo sự sống lại và sự sống đời đời.

Cầu nguyện:
Lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con!
Nguyện Chúa ban phước cho chúng con là con cái của Ngài có tấm lòng và đời sống của người hoà giải, sứ mạng của đại sứ hoà chính giữa Chúa với người và giữa người với người. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen
.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like