Home Dưỡng Linh Tin Cậy Chúa Khi Gặp Thất Bại Và Khó Khăn

Tin Cậy Chúa Khi Gặp Thất Bại Và Khó Khăn

by Inspiration Ministries
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/nYgdmcUXAEs

“Nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Phi-líp, chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để rao truyền cho anh em Tin Lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:2 BHĐ).

Phao-lô đã trải qua một số khó khăn trong suốt chuyến thăm của ông đến thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. Có sự xích mích giữa người Do Thái và dân ngoại, gây nên một khung cảnh náo loạn tại đây. Bí mật trốn thoát vào ban đêm, Phao-lô rời đi khi nơi đây đang ở trong một bầu không khí hỗn loạn (Công vụ 17). Trong lá thư gửi hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô cảm thấy cần phải bảo vệ những việc làm của mình, và ông khẳng định rằng thời gian ông ở tại nơi đây không phải một sự thất bại (theo Kinh thánh tham chiếu).

Khi Ti-mô-thê trở lại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca, ông tường thuật lại rằng nơi đây vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề. Lá thư của Phao-lô một phần nhằm nỗ lực để giải quyết những mối bận tâm này. Phao-lô thừa nhận ông đã từng đối diện với sự phản đối mạnh mẽ. Ông vừa phải chịu đau khổ vừa bị xúc phạm. Từ Hy Lạp được sử dụng một lần duy nhất ở đây trong Kinh Thánh cho thấy rằng những gì xảy ra không phải là lần duy nhất. Trước đó, Phao-lô đã từng bị đối xử một cách tàn bạo, sỉ nhục và thậm chí bị xấu hổ.

Sử dụng kinh nghiệm cá nhân của mình như một tham chiếu, Phao-lô muốn các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca hiểu rằng việc trở thành Cơ đốc nhân không có nghĩa là chúng ta không phải đối diện với khó khăn, nan đề, hoặc cũng không có nghĩa là chúng ta trở nên hoàn hảo chỉ sau một đêm.

Lá thư này chứa rất nhiều nguyên tắc mà mỗi chúng ta cần phải học về việc bước đi bằng đức tin. Nó khuyến khích chúng ta kiên trì và tin cậy nơi Chúa, luôn trung tín ngay cả khi hoàn cảnh xem chừng như khiến chúng ta nản lòng, hầu việc Ngài trong bất kỳ tình huống nào, và trở thành người cầu nguyện, hướng về Chúa để tìm kiếm bất cứ sự giúp đỡ nào chúng ta cần.

Hãy tin cậy Chúa trong mọi tình huống nào bạn phải đối diện ngày hôm nay, luôn trung tín và đứng vững trên Lời Ngài. Khi bạn đối mặt với khó khăn hay nan đề, hãy cầu xin Chúa ban cho bạn những sự giúp đỡ mà bạn cần để vượt qua. Hãy trao phó những nan đề của bạn cho Ngài, và giữ lòng kiên trì.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín trong sự hầu việc Ngài. Con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn ở với con. Con tin cậy nơi Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Dịch: Agnes Le

Nguồn: Inspiration.org

Ảnh: Stephan Jaggy

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like