Home Chuyên Đề Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 10 và hết: Cách cầu nguyện trong một giờ

Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 10 và hết: Cách cầu nguyện trong một giờ

by Sưu Tầm
30 đọc

Với một số người, thậm chí việc cầu nguyện trong một giờ đồng hồ và chỉ một lần mỗi tuần cũng có thể là một thách thức. Một ý tưởng để giúp đỡ các tín hữu giữ phiên canh của mình trên tường thành ít nhất một lần mỗi tuần (hoặc thậm chí mỗi ngày) là hình vòng tròn kế hoạch chúng tôi trình bày sau đây. Hình nầy được trích từ cuốn sách “Giờ Làm Thay Đổi Thế Giới” (Dick Eastman, Chosen Books, 2003). Bằng cách sử dụng khoảng 5 phút cho mỗi loại cầu nguyện, một giờ đồng hồ sẽ trôi qua rất nhanh. Rõ ràng, một số lãnh vực sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Ví dụ như: Ở mục bước thứ sáu: Cầu Thay, bạn sẽ cầu nguyện cho những trọng tâm cụ thể, đã được ghi trong bản hướng dẫn cầu nguyện dành cho người lính canh được sử dụng trong khu vực của bạn. Mục này có thể chiếm khoảng 10 đến 15 phút. Bạn cũng có thể áp dụng nhiều bước để cầu nguyện trên tường thành. Trong mục Ngợi Khen chẳng hạn, bạn có thể rao ra sự ngợi khen Chúa dựa trên những nhu cầu của thành phố hoặc khu vực của bạn. Trong khi xưng tội bạn có thể xưng nhận những tội lỗi rất thịnh hành trong nền văn hóa của bạn. Hãy nhớ rằng, những tiên tri thời xưa (như Đa-ni-ên) thường xuyên xưng nhận không chỉ những tội lỗi của cá nhân họ, mà còn của quốc gia và thậm chí là của tổ phụ họ. Trong bước năm: Thức Canh, bạn phải lắng nghe tiếng của Chúa Thánh Linh để nghe được những trọng tâm cầu nguyện cụ thể mà có thể chúng không được liệt kê trong bản hướng dẫn cầu nguyện của bạn. Ở bước bốn: Cầu Nguyện theo Kinh Thánh, bạn có thể nêu lên những câu Kinh Thánh cụ thể dựa trên các nhu cầu. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng áp dụng 12 bước nầy cho các trọng tâm cầu nguyện liên quan trong thời gian canh thức của bạn trên tường thành cho ngày cầu nguyện đó. Hãy lưu ý rằng sự hướng dẫn bắt đầu và kết thúc bằng sự ngợi khen bởi vì sự ngợi khen (và thờ phượng) luôn luôn là cách tuyệt vời nhất để bắt đầu và cũng là cách ý nghĩa để kết thúc.

A 31-DAY PRAYER GUIDE FOR WATCHMEN ON A “WALL OF PRAYER!”

LỜI MỜI GỌI ĐẾN VỚI TƯỜNG THÀNH…

Một lời mời tất cả những người theo Chúa Jêsus gia nhập vào Tường Thành Của Sự Cầu Nguyện Liên Tục cho sự biến đổi người chung quanh chúng ta và các quốc gia!

Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào.Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!” (Êsai 62:6-7)

Vị giáo sư Kinh Thánh đầy ơn S.D.Gordon đã viết: “Những con người vĩ đại nhất trên trái đất này là những con người cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là điều duy nhất nhưng là điều quan trọng nhất!”. Hãy tưởng tượng những điều Đức Chúa Trời có thể làm khi dân sự Ngài được huy động để cầu nguyện cách hết lòng và liên tục (trong mọi múi giờ trên trái đất) cho những mục đích trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho xóm giềng và quốc gia của họ! Đây là mục đích của sách hướng dẫn hợp thời này nhằm giúp thiết lập những tường thành cầu nguyện liên tục trên khắp thế giới. Một tường thành cầu nguyện được thiết lập trong một thành phố hay khu vực khi tất cả 168 giờ (24/7) của một tuần lễ được lấp kín bởi những người đang cầu nguyện hướng tới mục tiêu chung, đó là sự mở mang vương quốc Đấng Christ trong khu vực ấy và trên khắp thế giới. Những trang sách của quyển hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp bạn bắt đầu gia nhập vào một tường thành hoặc thậm chí giúp thành lập một tường thành trong cộng đồng của bạn.

“Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao!” (Luca 18:7)

ĐÔI ĐIỀU VỀ TÁC GIẢ

Phil Bennett là một nhà chiến lược cầu nguyện có học vị trong ngành tâm lý học và nghiên cứu Kinh Thánh, ông được Chúa sử dụng để huy động hàng ngàn giờ cầu nguyện liên tục trên khắp Châu Mỹ, Vương Quốc Anh, Châu Âu, Châu Mỹ Latin và Châu Á. Trong khi hầu việc trong chức vụ người chăn bầy tại Bắc Carolina, Phil cũng thường xuyên đi đây đó trên thế giới để phổ biến một khải tượng về những tường thành của sự cầu nguyện không ngừng nghỉ.

Disk Eastman, một tác giả có sách bán chạy nhất với hơn ba triệu bản sách ông viết đã được in ấn, là chủ tịch quốc tế của mục vụ Every Home For Christ (Mỗi Gia Đình cho Đấng Christ), một mục vụ phục vụ các Hội Thánh toàn cầu trong việc đem sứ điệp Phúc Âm đến cho hơn một triệu gia đình mới mỗi tuần trên 100 quốc gia. Dick cũng phục vụ với tư cách chủ tịch của America’s National Prayer Committee (Ủy Ban Cầu Nguyện Quốc Gia Hoa Kỳ), ủy ban nầy giúp hướng dẫn cầu nguyện cho Ngày Cầu Nguyện Quốc Gia hằng năm của Hoa Kỳ vào ngày Thứ Năm đầu tiên của Tháng Năm.

Dịch và ành: Faithful

Nguồn: Phil Bennett và Dick Eastman

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like