Home Chuyên Đề Cơ Đốc Nhân Nên Đấu Tranh Vì Điều Gì?

Cơ Đốc Nhân Nên Đấu Tranh Vì Điều Gì?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Tôi được nghe rằng Cơ đốc nhân không nên đấu tranh, nhưng tôi thấy họ đấu tranh về rất nhiều vấn đề. Lẽ thật ở đây là gì ạ?

Trả lời:

Con người có một tinh thần chiến đấu. Có nhiều từ diễn tả điều này và điều quan trọng là phải hiểu đúng ý nghĩa của chúng. Từ thuở ban đầu, con người đã đấu tranh chống lại Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Có một thành ngữ nói rằng “Đừng đấu tranh với nó – nó lớn hơn cả hai chúng ta”. Tuy nhiên, chiến đấu với tội lỗi thì không sai.

Cơ đốc nhân hiểu rằng thế giới bị lôi kéo vào cuộc chiến lớn giữa đúng và sai, giống như Kinh thánh nói. “Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay (Ê-sai 5:20). Trách nhiệm của Cơ đốc nhân là nói lên sự thật giữa một thế giới vô tín. Khi con cái Chúa nói sự thật từ Kinh thánh sẽ gây động chạm. Một số Cơ đốc nhân có thể làm điều này trong tinh thần sai lầm, nhưng lẽ thật của Chúa vẫn tồn tại và chính Ngài sẽ chiến đấu cho chúng ta. Điều này không có nghĩa là Cơ đốc nhân phải im lặng khi xã hội tấn công Lời Chúa. Chúng ta phải có lập trường trong ánh sáng lẽ thật của Chúa. Điều quan trọng là phải hiểu rằng, “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12). Các trận chiến trên mặt đất ít hơn nhiều so với những gì đang diễn ra trong thế giới trên trời mà chỉ Chúa biết. Nhưng trên đất, Ngài khiến cho dân của Ngài trở nên mạnh mẽ và mặc áo giáp của Đức Chúa Trời.Giống như quân đội Mỹ chiến đấu để bảo vệ các quyền tự do của quốc gia, người dân Chúa phải chiến đấu vì lẽ thật của Ngài. Đó là hy vọng duy nhất để nhân loại phải sống trong tự do vĩnh hằng.

Dịch :Mymy

Nguồn: Billygraham.org

Ảnh: Faithful

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like