Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 2: Đức Chúa Trời Ở Cùng Con Người

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 2: Đức Chúa Trời Ở Cùng Con Người

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25
18Vả, sự giáng-sanh của Đức Chúa Jêsus-Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn-ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh-Linh. 19Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. 20Song đang ngẫm-nghĩ về việc ấy, thì thiên-sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm-bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh-Linh. 21Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 22Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng-nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên-tri mà phán rằng:
23Nầy, một gái đồng-trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai,
Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên;
nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 24Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên-sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 25song không hề ăn-ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.

Lời ngỏ: Văn hóa người Việt chúng ta có phong tục làm bánh chưng bánh dày vào dịp Tết nguyên đán, với sự so sánh chiếc bánh chưng hình vuông tượng trưng cho bốn góc đất, và bánh dày tượng trưng cho bầu trời tròn như cái vung. Đó là hình ảnh tượng trưng cho thế giới quan của người xưa. Như vậy, ông bà chúng ta cũng từng có ước mong rằng người Việt mình là nhân tố quan trọng ở giữa trời đất. Nhưng người Việt chúng ta chưa biết rằng đó là một điều nói lên sự kiện Đức Chúa Giê-xu vốn là Đức Chúa Trời ở trên trời cao nhưng Ngài đã giáng sinh làm Con người bằng xương bằng thịt đến sống ở trên đất này. Như vậy, Đức Chúa Trời đã ở cùng con người là điều không xa lạ với người Việt chúng ta, nhưng có thể chúng ta chưa nghe và biết được điều này.

Sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại mà chúng ta quen gọi là trước công nguyên và sau công nguyên, hay ‘Trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh’ (B.C.) và ‘Sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh’ (A.D.). Bởi vì, sự giáng sinh ấy của Đức Chúa Giê-xu là vô tiền khoáng hậu, là duy nhất chưa từng có trên cả thế giới đông tây kim cổ. Đó là sự kiện Đức Chúa Trời đã trở thành Con người và sống ở giữa con người.
Đối với quan điểm thời xưa đều tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng vô cùng cao cả và đầy uy quyền nên Ngài chỉ ở trên cao giữa các tầng mây xanh, mây trắng hay trên cao hơn nữa nên ông bà chúng ta thường gọi Ngài là Ông Trời, hay Ngài đang ngồi trên chiếc ngai vàng vinh hiển ở trên cao hay vén mây nhìn xuống, nên ông bà chúng ta thường gọi Ngài là Thượng Đế. Vì thế, Ngài không bao giờ xuống ở trên đất thấp này vì đầy ô uế và tối tăm. Thế nhưng, Chúa có chương trình tốt lành dành cho con người đầy tội lỗi như chúng ta, và Ngài là Đấng thực hiện chương trình tốt lành đó bằng cách tự bỏ chính mình, hạ mình xuống làm Con người như bao con người chúng ta. Chỉ có một điều Ngài khác chúng ta là Ngài vô tội và không hề phạm tội. Bởi thế, Ngài là Đấng đủ tư cách để bảo lãnh và chuộc mua chúng ta về Nước của Ngài bằng chính huyết báu của Ngài.

Đức Chúa Trời đã chọn cô Ma-ri, một trinh nữ mới hứa hôn với chàng Giô-sép theo tục kết hôn giữa hai gia đình thời hai người còn tấm bé. Ngài chọn cô Ma-ri làm người mẹ về phần xác bởi vì cô có tấm lòng thật trong sạch và đức tin rất tin kính, cô sẵn sàng vâng phục chương trình rất diệu kỳ của Chúa sau khi được thiên sứ của Chúa bày tỏ rõ ràng, minh bạch. Đức Chúa Trời đã chọn chàng Giô-sép làm người cha dưỡng dục vì chàng là người sống có nghĩa có tình, dù ban đầu chưa biết chương trình của Chúa chọn Ma-ri để hoài thai, nhưng đã ưu tư suy nghĩ phương cách để nàng không bị tiếng thị phi. Đức Chúa Giê-xu được hoài thai trong tử cung và sinh ra từ người nữ đồng trinh Ma-ri, không phải bởi sự kết hợp giữa tinh trùng của người nam và trứng của người nữ như thói thường con người chúng ta; nhưng sự hoài thai ấy là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh bao phủ trên Ma-ri giống như Ngài từng bao phủ thế giới hỗn độn này để sáng tạo nên thế giới tốt lành. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không lấy uy quyền vì Ngài là Chúa mà áp đặt trên con người, nên Ngài đã sai thiên sứ đến với chàng Giô-sép để giải tỏa nỗi lòng ưu tư và nhất là bày tỏ rõ ràng chương trình của Ngài để cứu rỗi nhân loại theo lời dự ngôn từ nhiều năm trước.

Quan trọng hơn hết là hài nhi thánh đang mới vừa được hoài thai trong tử cung của nữ đồng trinh Ma-ri, là người mẹ được bày tỏ cho chàng Giô-sép, là người cha để đăng ký và đặt tên con sẽ sinh ra là “Giê-xu”. Chúng ta biết rằng theo phong tục của người Do thái thì thường đặt tên cho con cái theo những cái tên quen thuộc trong vòng bà con thân tộc giống như người Việt Nam đặt tên theo “họ” liên kết theo truyền thống gia tộc. Trong gia phả của Chúa Giê-xu không một ai có tên này cả, đó là một điều rất lạ trong thời ấy. Nhưng, tại sao phải đặt tên Đức Chúa Trời Ngôi Hai khi giáng sinh trên đất này với danh xưng là “Giê-xu”?  Bởi vì, trong danh “Giê-xu” bày tỏ rõ ràng một sứ điệp vô cùng quan trọng: vì Ngài chính là “Đấng sẽ cứu dân mình ra khỏi tội”. Nói cách khác, danh xưng “Giê-xu” bày tỏ Ngài chính là “Đấng Cứu Thế” liên quan đến vấn đề thuộc linh, Ngài chính là Đấng giải cứu con dân đã tin và theo Ngài ra khỏi thế giới tối tăm để chuyển sang thế giới sáng láng, giải cứu họ ra khỏi tội lỗi mà đến ân điển và hưởng phước hạnh cùng sự công bình bởi đức tin.

Điều quan trọng không thua kém nữa đã được bày tỏ rõ ràng cho chàng Giô-sép, đó là Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng Tối cao hằng ngự ở trên trời cao kia và thường hay nhìn xuống thế giới con người để tìm cái sai, cái lỗi mà hình phạt theo sự công bình của Ngài; nhưng Ngài cũng là Đấng yêu thương đã tự nguyện giáng sinh, hạ mình xuống thế giới con người đầy tội lỗi để tìm kiếm người có đức tin và có lòng ăn năn. Bởi sự thương xót rất lớn của Ngài mà Ngài đã tự bỏ chính mình để chọn con người, cứu rỗi con người, ở giữa con người và song trong con người, bởi thế nên Danh Ngài còn được gọi là “Em-ma-nu-ên” như lời Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 1:23 chép rằng: “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: ‘Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

Lời kết: Thật vậy, Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng có thể làm tất cả mọi điều vượt xa sự suy tưởng của con người chúng ta. Tôi đã kinh nghiệm được điều này, khi tôi đặt lòng tin cậy và cầu hỏi Chúa những điều tôi không hiểu thì Chúa đã sai thiên sứ Ngài đến để giải tỏ cho tôi về chương trình, kế hoạch mầu nhiệm của Ngài, như Ngài đã đến với Giô-sép vậy. Nên nếu giờ này trong lòng bạn còn điều gì nghi ngờ hay có những nổi ưu tư, trước hết bạn hãy đến với Chúa Giê-xu, đặt niềm tin cậy nơi Ngài và cầu hỏi Chúa thì Đức Chúa Trời không chỉ khải tỏ  những điều lớn lao mà còn sử dụng đời sống bạn cho chương trình vĩ đại của Ngài. 

Cầu nguyện: 
Lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con!
Cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Giê-xu là Đấng đang ngự bên trong thân thể của chính con qua công tác kết nối của Đức Thánh Linh và giải cứu con khỏi quyền lực của tội lỗi, đem con đến sự sáng và sự sống phước hạnh dư dật. Cảm tạ Ngài vì con được cơ hội quý báu để hầu việc Chúa trọn cả tấm lòng mình. Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng đang ngự trị giữa cộng đồng Hội thánh Chúa là những người nhân Danh Chúa mà nhóm họp thờ phượng, ngợi khen và kêu cầu Chúa. Amen.

Thy Ngo

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like