Home Dưỡng Linh Lời Cầu Nguyện Chúc Phước Dành Cho Những Người Bà Và Mẹ

Lời Cầu Nguyện Chúc Phước Dành Cho Những Người Bà Và Mẹ

by Crosswalk.com
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/8MBm5uwtjQc?list=PLYfRF7mynK2qiz2vVcn3IAybShNadalvR

Là một người mẹ, người bà, bạn xứng đáng nhận được phước hạnh và sự kính trọng vì chính bạn và vì mọi điều bạn đã làm. Dẫu cho bạn già hay trẻ, bạn độc thân hay đã có gia đình thì đây là một lời cầu nguyện chúc phước dành cho bạn vì mỗi việc lành bạn làm, từng lời hay bạn nói và vì mọi hành động yêu thương bạn đã đang bày tỏ thay cho những người bạn quý thương…

Lạy Chúa kính yêu của chúng con,

Nguyện Chúa gia ân dư dật và ban cho mỗi người mẹ, người bà những phước hạnh thuộc linh quý giá nhất hôm nay. Cầu xin Chúa giúp họ vững lòng và đổ đầy linh năng trên công việc của họ cũng như nguyện Chúa phủ lấp tình yêu mà họ đã rời rộng trao cho con cháu mình dưới sự chăm sóc và quan phòng của Ngài. Nguyện Chúa làm vững các giá trị thường nhật Ngài ban cho họ để họ không còn lý do gì phải nghi ngờ rằng liệu họ có được yêu thương, được quý trọng trong cái nhìn của Cha Thiên Thượng chăng.

Cầu xin Chúa giúp họ nhận thức sâu nhiệm về sự gìn giữ và kỳ vọng của Ngài để nỗi lắng lo và sợ hãi trong họ tiêu tan khi họ giao phó những người mình yêu thương trong sự chăm sóc của Chúa. Nguyện Chúa giúp họ nhận biết rằng mỗi lời cầu thay, từng lời khích lệ họ dành cho con cháu mình đã trở thành những của lễ ngọt ngào và ngát hương trước ngôi Ngài.

Nguyện Cha dấu yêu thầm thì trong tâm hồn họ những lời đảm bảo sâu lắng và ngọt ngào mà họ khao khát được nghe từ Ngài rằng không gì có thể phân rẽ họ khỏi tình yêu của Chúa. Cầu xin Chúa giúp họ mỗi ngày nương mình vào lời hứa thành tín của Ngài, đứng vững trên lời Chúa và giữ vững đức tin trước những lẽ thật Cha đã bày tỏ. Nguyện Chúa cho họ nhận biết rằng Chúa ban thưởng cho lòng trung tín nhưng sự thành công thật không nằm ở những thành tích hay tài năng của họ. Cầu Chúa khiến họ yên nghỉ trong sự thông hiểu rằng họ đã hoàn thành mọi điều họ có thể làm đồng thời họ và những người họ yêu thương thật sự thuộc về Ngài. Nguyện Chúa ban cho họ một tinh thần tôi tớ trước Ngài để một ngày nào đó bản thân họ có thể kinh nghiệm được niềm vui thật của lời khích lệ “Làm tốt lắm!”

Nguyện Chúa tha các tội họ không biết và xóa bỏ những tội họ cố ý phạm, nguyện Ngài khỏa lấp chúng bởi ân điển lạ lùng và lòng tha thứ hằng dư dật của Ngài. Cầu xin Chúa giúp họ nuôi dạy con cháu mình dưới cái nhìn của Chúa và hiểu rằng dưới cánh tay Ngài là nơi nương náu an toàn nhất chúng có được. Xin giúp họ vững lòng trước mọi nghi ngờ và thêm sức cũng như giúp họ cứ luôn tin cậy vào Đấng tốt lành, vì chỉ duy Chúa – Đấng ban mọi điều tốt lành trong mọi tình huống.

Cầu xin Chúa dạy họ hiểu rằng họ không đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống cho con cháu mình, nhưng Ngài thì có thể. Nguyện Chúa ban cho họ sự khôn ngoan và sự dẫn dắt để họ dạy dỗ những đứa trẻ yêu dấu ấy đi trong đường lối Ngài và kết quả cho Chúa. Xin Chúa giúp họ cứ yêu thương không thôi, cầu nguyện không ngừng và sống không tiếc nuối. Nguyện Chúa gia ân cho họ và giúp họ cứ luôn bền lòng tin cậy Ngài, giúp họ thừa nhận sự bất xứng của mình nhưng biết nhận lấy sự ban thưởng của Chúa cũng như nhận biết niềm vui thích của Chúa vì có họ là con yêu dấu của Ngài.

Cầu xin Chúa mở tấm lòng và mắt thuộc linh của họ để họ có thể nhìn ra xa hơn thế giới này với một niềm hy vọng khôn nguôi vào Cha yêu thương, Đấng không bao giờ từ bỏ hay bỏ rơi họ một mình tại những nơi mà dường như sự cầu nguyện vẫn chưa được đáp lời hay những ước ao vẫn chưa được nhận biết. Nguyện Chúa ban cho họ lòng can đảm để bền lòng kiên trì ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Xin Chúa ban cho họ lòng thành thật, tính liêm chính lẫn óc khôi hài mà họ có thể bày tỏ cho con cháu mình rằng họ là người không hề nao núng và luôn bền lòng khát khao được biết Chúa thêm hơn.

Nguyện Chúa giúp niềm vui của họ được lan tỏa, niềm đam mê của họ luôn được thuần khiết và nguyện cuộc đời họ đong đầy các ơn lành, phước hạnh họ xứng đáng được nhận từ nơi Cha trong những ngày đặc biệt cũng như từng ngày trong cuộc đời mình.

Trong danh Chúa Giê-xu, A-men!

Dịch: Annie Nhỏ

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like