Home Dưỡng Linh Mục Đích Của Cơ Đốc Nhân Trong Năm Mới

Mục Đích Của Cơ Đốc Nhân Trong Năm Mới

by Rick Warren
30 đọc

Cả thế giới đang bắt đầu năm mới bằng các tiêu chí, kế hoạch và dự định. Dù ít hay nhiều, chúng đặt ra ta cũng những kỳ vọng về sự thay đổi của một năm mới. Có người mưu cầu vật chất dư dật, cũng có người mưu cầu danh tiếng, địa vị xã hội; người thì tìm kiếm hạnh phúc, lại có người chỉ mong muốn sống khỏe mạnh và đạt được sự bình yên. Là một Cơ đốc nhân, bạn kỳ vọng điều gì trong năm mới?

“Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão miên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát.”I Cô-rinh-tô 9: 24- 25 (BTT)

Chúng ta là những người theo Chúa và đang đồng chạy trên trường đua thuộc linh để đoạt lấy giải thưởng đời đời. Chúng ta chẳng sống thả trôi không có mục đích vì ngay khi chúng ta tiếp nhận Chúa, ta đồng chạy đến một đích. Sau đây là ba lý do mà ta cần đặt ra mục đích trước mắt trên hành trình bền bỉ theo Chúa.

  1. Bạn cần phải đặt ra mục đích bởi đó là trách nhiệm thuộc linh.

Nếu bạn không có mục đích trong cuộc sống, bạn dễ dàng để người khác kiểm soát cuộc đời mình. Khi bạn không tự mình quyết định được điều gì quan trọng, bạn để người khác quyết định giùm mình. Kết quả là bản thân bạn tự lãng phí cuộc đời mình vì bạn chưa xác định rõ ràng được bạn muốn tăng trưởng như thế nào với vai trò là người theo Chúa.

Kinh Thánh chép rằng để tăng trưởng thuộc linh, bạn cần phải đặt mục đích và chạy lên phía trước, tập trung trí lực để đạt được.

“Ấy không phải tôi đã đoạt giải, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi…nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu. Vậy, tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ nầy… ”Phi-líp 3:12, 14-15 (BHĐ)

  1. Bạn cần phải đặt ra mục đích bởi đó là sự bày tỏ đức tin.

“Ví bằng Chúa muốn, và ta sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.”Gia-cơ 4:15 (BTT)

Nếu bạn là người theo cứu Chúa Giê-xu và bạn đặt mục đích, thì bạn đang bày tỏ niềm tin với ý muốn của Chúa trên đời sống bạn. Bạn nói với bản thân rằng: “Tôi tin rằng Chúa muốn tôi hoàn thành việc này trong thời điểm này. Đây là những gì Chúa thực hiện trên đời sống tôi.” Mọi điều bạn làm bởi mục đích quy về Chúa và sự vinh hiển Ngài.

  1. Bạn cần phải đặt mục tiêu vì mục tiêu khiến bạn tập trung năng lượng vào một chỗ.

Sự tập trung là bí quyết để sống một cuộc sống hiệu quả. Nếu bạn sử dụng năng lượng không có chủ đích vào rất nhiều thứ cùng một lúc thì sẽ không tạo được sức ảnh hưởng nhất định. Nhưng nếu bạn tập trung vào cuộc đời bạn thì sự tập trung sẽ biến thành sức mạnh để thay đổi thế giới.

Nếu bạn nói rằng bạn không có thời gian để làm tất cả mọi thứ thì hãy nhớ rằng Chúa không muốn bạn làm tất cả mọi thứ. Chìa khóa để sống đời sống Cơ đốc nhân kết quả đó là làm những gì quan trọng nhất mà quên lửng những sự khác. Đặt mục đích giúp bạn duy trì sự tập trung bạn cần.

“Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải chạy không mục đích, tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí.” I Cô-rinh-tô 9:26 (BHĐ)

Mục đích của bạn phản ánh đức tin của bạn nơi Chúa như thế nào? Gia đình bạn có cùng nhau đặt ra mục đích không? Vì sao đặt mục đích cùng gia đình lại quan trọng? Bạn thường sử dụng năng lượng vào những việc nào không thực sự quan trọng?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa vì Ngài gìn giữ và ban phước cho con suốt một năm vừa qua. Con tạ ơn Chúa vì con đã được Chúa đoạt lấy vì Ngài yêu con và muốn con được hưởng niềm vui thiên thượng cùng Ngài. Con nhận biết rằng, khi con theo Chúa là con cũng đang ở trong một cuộc đua thuộc linh. Và chính bản thân con cũng phải cố gắng chạy để giựt được giải, để càng trở nên giống với Chúa Giê-xu Christ. Con neo mình nơi Chúa vì Ngài là nguồn sức mạnh trong con để con được chaỵ một cách bền bỉ trên hành trình theo Ngài. Xin lời Chúa chi phối tâm trí con từng phút từng giây. Xin cho mọi sự con làm đều bởi Chúa và quy vinh hiển về Chúa và được xưng là đầy tớ ngay lành trung tín của Ngài. Con tin chắc vào kế hoạch và lời hứa Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt con bước đi trong ý muốn tốt đẹp của Chúa trong năm mới này.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

Biên dịch: H.U.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like