Home Tin tức Australia: Tin Ảnh Các Chương Trình Bồi Linh, Huấn Luyện Và Hội Thảo Tại Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Lần Thứ VI

Australia: Tin Ảnh Các Chương Trình Bồi Linh, Huấn Luyện Và Hội Thảo Tại Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Lần Thứ VI

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Cảm tạ Chúa đã gìn giữ ban bình an, phước hạnh cho trên 400 tôi con Chúa khắp nơi trong và ngoài nước Australia cùng về tham dự Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc châu lần thứ 6 được tổ chức tại Federation University, Mt Helen Campus (Ballarat), University Dr, Mount Helen Vic 3350.

Buổi lễ khai mạc đã được diễn ra và kết thúc thật  đầy ơn Chúa 19 giờ 45’ – 21 giờ ngày 27/12/2018 vừa qua, như chúng tôi đã đưa tin tại liên kết: https://hoithanh.com/46517/australia-le-khai-mac-dai-hoi-lien-huu-tin-lanh-uc-chau-lan-thu-vi.html.

Sau đây là một số hình ảnh liên quan các chương trình Bồi linh, Huấn luyện, Hội thảo xung quanh chủ đề Đại hội “THỰC HIỆN ĐẠI MẠNG LỆNH” được chúng tôi ghi nhận và cập nhật hằng ngày từ ngày 28 – 30/12/2018:

NGÀY 28/12/2018

Giờ tĩnh nguyện (7 giờ 30 – 8 giờ 15) –  MS Ngô Minh Quang giảng dạy Lời Chúa

Quang cảnh giờ tĩnh nguyện sáng ngày 28/12/2018

MS Ngô MInh Quang, Hội trưởng HTTL VN Úc Châu giảng Lời Chúa

Thờ phượng 1 (9 giờ 30 – 11 giờ) – Diễn giả: MS Hồ Thế Nhân

Ban hát lễ đến từ Sydney tôn vinh Chúa

MS Lê Đức Trí, Quản nhiệm HT Bình An, Sydney hướng dẫn chương trình

MS Hồ Thế Nhân giảng Lời Chúa

MS Nguyễn Văn Bon cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa

Huấn luyện 1 (11 giờ 15 -12 giờ 30) – MS Hồ Thế Nhân, MS Phan Phước Lành

MS Phan Phước Lành huấn luyện chuyên đề Thực Thi Đại Mạng Lệnh

MS Hồ Thế Nhân huấn luyện

Hội thảo 1 (14 giờ – 15 giờ 15) Truyền giáo nước ngoài – MS Trần Thanh Tâm

MS Trần Thanh Tâm hội thảo chuyên đề “Truyền giáo nước ngoài”

Hội thảo 2 (15 giờ 30 – 16 giờ 30) Truyền giáo địa phương – MS Trần Văn Hùng; MS Tommy Nguyễn thông dịch.

MS Trần Văn Hùng huấn luyện “Truyền giáo địa phương”

Sinh hoạt  (16 giờ 30 – 18 giờ) – Tranh giải Tennis và Bóng bàn

Giờ sinh hoạt

Thờ phượng 2 (19 giờ 30 – 21 giờ) – Diễn giả: MS Benny Ho; MS Nguyễn Trọng Nhân thông dịch

MS Benny Ho giảng Lời Chúa, MS Nguyễn Trọng Nhân thông dịch

Hướng dẫn hôn nhân (21 giờ – 22 giờ 45) – Ông bà MS Hố Thế Nhân

Ông bà MS Hồ Thế Nhân hướng dẫn hôn nhân (Song ngữ)

NGÀY 29/12/2018:

Giờ tĩnh nguyện (7 giờ 30 – 8 giờ 15) – MS Nguyễn Hùng Vương giảng Lời Chúa

Quang cảnh giờ tĩnh nguyện sáng ngày 29/12/2018

MS Nguyễn Hùng Vương, Chủ tịch Hiệp hội Tin Lành Báp-tít Úc Châu giảng Lời Chúa

Thờ phượng 3 (9 giờ 30 – 11 giờ) – Diễn giả MS Penny Ho; MS Trần Thanh Tâm thông dịch

MS Trần Văn Hùng cầu nguyện khai lễ

Ban hát lễ phụ nữ tôn vinh Chúa

MS Benny Ho giảng Lời Chúa, MS Trần Thanh Tâm thông dịch

Huấn luyện 2 (11 giờ 15 – 12 giờ 30) Tâm tình Mục vụ phục hồi – Cô Hồng Vân

Quang cảnh chương trình huấn luyện 2, ngày 29/12/2018

Cô Hồng Vân với tâm tình mục vụ phục hồi

Huấn luyện 3 (14 giờ – 15 giờ 15) – MS Hồ Thế Nhân

MS Hồ Thế Nhân tiếp tục huấn luyện dựa trên chủ đề Đại hội

Huấn luyện Đặc biệt (15 giờ 30 – 16 giờ 30) Phương pháp tự môn đồ hóa – MS Phan Phước Lành

MS Phan Phước Lành huấn luyện dựa trên tài liệu “Trở Thành Môn Đồ Chúa Cứu Thế”

Thờ phượng 4 (19 giờ 30 – 21 giờ) – Diễn giả: MS Phan Phước Lành

Quang cảnh chương trình

MS Võ Chí Dũng cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Tứ ca nam góp phần tôn vinh Chúa

MS Phan Phước Lành giảng Lời Chúa với đề tà “Ra Đi”

Ngày 30/12/2018

Giờ tĩnh nguyện (7 giờ 30 – 8 giờ 15) – MS Nguyễn Tiến Dũng giảng Lời Chúa

MS Nguyễn Trọng Nhân hướng dẫn mời gọi thờ phượng

Quang cảnh phòng nhóm giờ tĩnh nguyện sáng 30/12/2018

MS Huỳnh Văn Hiếu cầu nguyện dâng giờ tĩnh nguyện lên cho Chúa

MS Nguyễn Tiến Dũng giảng Lời Chúa đề tài: “Hương Thơm Cầu Nguyện”

Thờ phượng 5 (9 giờ 30 – 11 giờ) – Diễn giả : MS Phan Phước Lành giảng Lời Chúa

Quang cảnh chương trình thờ phượng Chúa: Chúa nhật ngày 30/12/2018

MS Lý Văn Quang cầu nguyện khai lễ

Ban hát lễ HT Melbourne tôn vinh Chúa

MS Trịnh Thuận cầu nguyện dâng hiếnM

MS Phan Phước Lành giảng Lời Chúa đề tài: “Báp-Têm”

MS Nguyễn Văn Công chúc phước

Thờ phượng 6 (19 giờ 30 – 21 giờ) – Diễn giả: MS Hồ Thế Nhân giảng Lời Chúa

Quang cảnh buổi lễ

Ban hát dẫn thờ phượng

MS Nguyễn Hùng Vương cầu nguyện khai lễ

Ông bà Mục sư Truyền đạo góp phần tôn vinh Chúa

MS Hồ Thế Nhân giảng Lời Chúa đề tài: “Chứng Tỏ Ơn Kỳ Diệu”

MS Nguyễn Tiến Dũng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

MS đoàn cầu nguyện cho Tân Ban chấp hành: Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc châu và Hiệp Hội Hội Thánh Tin Lành Báp-tích Úc châu nhiệm kỳ 2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like