Home Tin tức Australia: Lễ Khai Mạc Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Lần Thứ VI

Australia: Lễ Khai Mạc Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Lần Thứ VI

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 19 giờ 45 ngày 27/12/2018, tại Federation University, Mt Helen Campus (Ballarat) University Dr, Mount Helen VIC 3350 đã diễn ra chương trình Lễ Khai Mạc Đại Hội Liên hữu Tin Lành Úc Châu lần thứ VI.

Cảm tạ Chúa đã ban phước trên 05 kỳ Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu vừa qua, Đại Hội Liên Hữu Tin Lành lần thứ 6 được các tôi con Chúa Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Melbourne kết hợp tổ chức với chủ đề “Thực Hiện Đại Mạng Lệnh” dựa trên nền tảng Kinh Thánh: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu, Cố Vân Đại Hội, cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị và tuyên bố Khai Mạc.

Mục sư Hồ Thế Nhân, Giám đốc Học vụ, Giáo sư Thánh Kinh Thần Học Viện Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành San Gabriel Valley giảng Lời Chúa với đế tài Kinh Nghiệm Ơn Diệu Kỳ, Kinh Thánh được dùng làm nền tảng cho bài giảng luận Lu-ca 4:42 – 5:13.

Sau lời kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa của Mục sư diễn giả đã có rất nhiều tôi con Chúa đáp ứng lời kêu gọi, tiến lên khán đài để được Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện.

Chương trình được kết thúc lúc 21 giờ sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Hùng Vương, Chủ tịch Hiệp Hội Tin Lành Báp-tít Úc châu.

Địa điểm tổ chức Đại hội 

Nơi hướng dẫn ghi danh và nhận tài liệu tham dự Đại Hội

Quang cảnh buổi lễ

Hát dẫn mời gọi thờ phượng Chúa

MS Ngô Minh Quang – Hội trưởng HTTL Việt Nam Úc Châu cầu nguyện khai lễ

Ban hát lễ HT Melbourne tôn vinh Chúa

MS Hồ Thế Nhân giảng Lời Chúa; MS Tommy Nguyễn thông dịch 

Mục sư đoàn cầu nguyện cho tôi con Chúa đáp ứng lời kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa

Anh Nguyễn Văn Vệ,Thư ký HT Melbourne, Trưởng Ban tổ chức triển khai nội quy Đại Hội

 

Bình Luận:

You may also like