Cảm Xúc Là Món Quà Từ Chúa Và Ngài Muốn Bạn Thờ Phượng Ngài Với Cả Cảm Xúc

1477

Ba Điều Cần Hiểu Về Cảm Xúc

Kinh thánh chép: “Nầy là điều đầu nhất… Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12: 29-30)

Bạn có nghe được cảm xúc trong những lời nói của Chúa Jesus không? Ngài nói rằng Ngài không muốn bạn yêu Ngài một phần nào thôi. Ngài muốn bạn tha thiết yêu Ngài – hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức.

Có vài điều bạn cần hiểu về cảm xúc.

1. Trước hết, Chúa có cảm xúc.
Chúa là Đấng có cảm xúc. Ngài cảm nhận được niềm vui, nỗi khổ, đau đớn, và căm ghét tội lỗi. Ngài thất vọng về con người. Lý do duy nhất bạn có cảm xúc là vì bạn được dựng nên theo ảnh tượng của Ngài. Nếu Chúa không có cảm xúc, bạn sẽ chẳng có cảm xúc nào.

2. Khả năng cảm nhận là món quà từ Chúa.
Cảm xúc là những gì làm cho bạn mang bản tính con người. Khả năng cảm nhận của bạn cho phép bạn yêu thương, sáng tạo, chung thủy, trung thành, tử tế, khoan dung, và tất cả những cảm xúc gắn liền với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những cảm xúc của bạn có thể không luôn giống như một món quà, nhưng ngay cả đến những cảm xúc tiêu cực cũng có một mục đích cho cuộc sống.

3. Có hai điều cực đoan nên tránh.
“Chủ nghĩa cảm xúc” cho rằng điều duy nhất quan trọng trong cuộc sống là cảm xúc của bạn– không phải bạn nghĩ thế nào; hoặc là điều đúng hay sai, mà là bạn cảm thấy thế nào. Mọi thứ trong cuộc sống dựa trên những cảm xúc của bạn; chúng điểu khiển cuộc sống bạn.

Trái lại, chủ nghĩa khắc kỷ lại cho rằng cảm xúc không quan trọng chút nào, và điều quan trọng duy nhất là trí tuệ và ý chí của bạn.

Toàn bộ những giáo phái Cơ-đốc xây dựng trên hai cách biểu lộ cảm xúc này. Một số Cơ-đốc nhân cho rằng bạn cảm thấy thế nào không quan trọng. Họ đánh giá thấp cảm xúc.

Điều đó không đúng. Chúa có lý do khi ban cảm xúc cho bạn, và Ngài muốn bạn thờ phượng Ngài bằng cảm xúc – hết lòng và hết trí.

Thảo luận:

Bạn nghĩ thế nào khi chúng ta đôi lúc thờ phượng Chúa bằng lý trí hơn là bằng tấm lòng?

Bạn là người thiên về cảm xúc hay lý trí?

Theo bạn, Chúa muốn bạn xây dựng mối liên hệ với Ngài bằng những cảm xúc nào?

Lạy Chúa xin giúp con yêu Ngài với hết lòng, hết trí khôn và hết sức của con. Amen!

Mục Sư Rick Warre

Bình Luận: