Home Lời Chứng Kế Hoạch Truyền Giáo của Ying Kai – Phần 2 và hết: Phương pháp diệu kỳ của Ying Kai

Kế Hoạch Truyền Giáo của Ying Kai – Phần 2 và hết: Phương pháp diệu kỳ của Ying Kai

by Sưu Tầm
30 đọc

Ying Kai là giáo sĩ đã khởi đầu Phong Trào Mở Hội thánh Mới trong một nước ở Châu Á, kết quả đó là trong vòng 10 năm có 1.738.143 tín hữu mới được làm báp-têm và 158.993 Hội thánh mới được thành lập. Toàn bộ câu chuyện và cách làm độc đáo trong mục vụ của ông được mô tả chi tiết trong quyển: T4T: A Discipleship Re-Revolution của Kai và Smith. Toàn bộ phương pháp làm mục vụ của Kai xứng đáng được chúng ta nghiên cứu, học hỏi, nhưng tôi chỉ nhấn mạnh một điều mà Kai làm có thể là quan trọng hơn bất kỳ mọi điều để đẩy phong trào của ông đi đến thành công theo tầm mức của Kinh Thánh (sách Công Vụ Các Sứ Đồ).

Trong cách thức môn đệ hóa nầy, Kai đã sử dụng cái gọi là quá trình 3/3. Có nghĩa là khi để thời gian môn đồ hóa – hay học trong nhóm nhỏ, thời gian dành cho việc huấn luyện sẽ được chia ra làm 3 phần. Nếu được 2 giờ, thì số thời gian đó sẽ được chia làm 40 phút/40 phút/ 40 phút. Nếu chỉ có 30 phút, thì giờ đó sẽ là 3 lần 10 phút. Bất kỳ thời gian họ học với nhau dài hay ngắn, họ luôn chia nó ra làm 3 phần và làm những việc khác nhau trong mỗi một phần của 3 phần đó. Các công việc làm trong mỗi thời gian được chia, là:

1/3 thời gian để nhìn lại

  1. Chăm sóc
    2. Thờ phượng
    3. Giải trình
    4. Nắm bắt khải tượng

1/3 thời gian để hướng lên

  1. Bài học mới

1/3 thời gian để nhìn ra phía trước

  1. Thực hành bài học mới
  2. Đặt mục tiêu và cầu nguyện

Kai cho rằng những phần quan trọng nhất là phần được in nghiêng. Vào cuối bài học, họ đặt ra những mục tiêu liên quan tới những người mà họ sẽ chia sẻ Phúc Âm cho và sự cầu nguyện. Tuần lễ tiếp theo, họ sẽ bàn về cách mà họ đã làm với mục tiêu đó (trong tinh thần giải trình yêu thương không xét đoán). Kai luôn nắm bắt khải tượng bằng một câu chuyện hay một phân đoạn Kinh Thánh, và trong phần thứ ba, họ sẽ thực hành bài học hoặc thực hành trình bày Phúc Âm sao cho có thể ứng dụng lại trên người khác.

Kai cho rằng những phần bằng mực đỏ trên đây sẽ rất dễ bị cám dỗ bỏ qua vì thiếu thời gian, nhưng đó lại là phần quan trọng nhất.

Đặt mục tiêu thích hợp, thực hành, nắm bắt khải tượng và giải trình trong tinh thần yêu thương là cách duy nhất để nhân bội. Việc học Kinh Thánh kiểu mẫu trong bối cảnh ở Hoa Kỳ có thể gồm 1(chăm sóc tín hữu); 2(thờ phượng); 3(bài học mới), nhưng đã bỏ qua những phần quan trọng nhất dẫn tới sự nhân bội. Và dĩ nhiên, đó chính là những gì chúng ta thấy đang xảy ra ở trong một nhóm học Kinh Thánh kiểu mẫu … chẳng có sự nhân bội gì cả! Kai cho rằng chúng ta cần phải cắt bớt một số phần, và hãy vun bồi cho những phần in đậm bằng mực đỏ. Tiến trình 3/3 nầy đã được truyền cho các tín hữu từ thế hệ nầy sang thế hệ kia và đã trở thành một phần trong gen di truyền của phong trào.

Tiến trình 3/3 là phương pháp môn đồ hóa thần kỳ của Ying Kai. Còn có nhiều điều đáng để nghiên cứu trong phương pháp T4T và tôi không muốn đơn giản quá đáng tiến trình, nhưng hòn đá góc nhà của T4T là tiến trình phân ba khoảng thời gian cho 3 công việc (tiến trình 3/3) nầy. Áp dụng sát tiến trình nầy sẽ thúc đẩy được sự nhân bội và tập trung hướng đến sự sinh sôi nẩy nở của phong trào. Phương pháp T4T đã được thực hành (phù hợp với bối cảnh) trên mỗi lục địa với nhiều ngôn ngữ, tôn giáo và nhóm người đa dạng với những kết quả thật lớn.

Grace và bà Nasema

Tháng 6 năm 2015, Grace huấn luyện một nhóm tín hữu mới ở Bangladesh, tất cả đều là những phụ nữ sống trong bối cảnh Hồi giáo. Trong vòng những người đó, có môt chị tên là Nasema, người lúc đó đang trải qua nhiều nan đề khác nhau ở nhà. Grace đã giúp đỡ tư vấn và huấn luyện cho chị. Ngày 29 tháng 7 năm 2016 khi gặp lại, chị đã tường trình báo cáo như sau:

Trong năm vừa qua, chị đã đưa dắt được 130 người Hồi giáo đến với Chúa Cứu Thế và thành lập được 24 Hội thánh tư gia. Những tín hữu mới trong đó có chồng chị và cả gia đình chị. Đây là điều đáng kể, vì trở về với năm 2015, chị cho biết chồng chị rất chống đối việc chị trở thành cơ đốc nhân. Các con của chị cũng gây cho chị lắm nan đề. Dù vậy, trong năm 2016, chị kể lại rằng chồng chị không những đã trở thành một tín hữu mới mà còn là người cộng tác với chị trong việc huấn luyện và đã bắt đầu một mình huấn luyện cho 3 nhóm. Các con của chị cũng bắt đầu nghe lời chị và học hành rất tốt ở trường (được điểm A+ trong một số lớp).

Nhiều người nói rằng những phụ nữ Hồi giáo thấy vô cùng khó khăn trong việc dìu dắt gia đình mình đến với Chúa vì họ phải đối đầu với sự bách hại. Đúng là như thế, nhưng chúng tôi tin rằng Đức Thánh Linh sẽ thắng hơn mọi khó khăn như chúng ta đã thấy trong câu chuyện nầy.

http://www.t4tglobalmissions.org/reports-from-the-field/testimonies/grace_and_nasema

Đội ngũ của anh Sasha nằm trong vùng phía nam của xứ Ukraine. Ba năm trước đây (2015), họ bắt đầu sử dụng chương trình huấn luyện T4T. Đến tháng 5, 2017, họ đã thành lập được 27 Hội thánh và hơn 400 nhóm nhỏ! Đồng thời, học đã làm báp-têm cho hơn 1000 tân tín hữu. Họ đã mở mang Hội thánh thành công ở khu vực phía nam đến nỗi họ cũng bắt đầu lan ra đến phía tây, phía đông và giờ đây đã lan đến trung tâm của xứ Ukraine. Ngợi khen Chúa!

Amos, một người anh em kính sợ Đức Chúa Trời, mỗi ngày giảng Phúc Âm trong vùng Đông Bắc Ấn Độ, sau khi được chúng tôi huấn luyện để trở thành môn đồ của Chúa.

Giờ anh làm mục sư cho một trong 250 nhóm. Các nhóm Hội thánh nầy đã dẫn dắt 3200 người theo Hin-đu giáo đến với Chúa Giê-xu và mở ra được thêm 65 nhóm nữa.

 

Mục sư Donald Davis hầu việc Chúa ở nhà thờ St Luke trong Hội thánh Tin Lành Anh Quốc. Sau khi được huấn luyện T4T, ông đã hướng dẫn Hội thánh mình rao truyền Phúc Âm trên đường phố. Hơn nữa, ông cũng huấn luyện họ trở nên môn đồ của Chúa, chứ không chỉ làm tín đồ trong Hội thánh. Mỗi tuần, ông hướng dẫn  những nhóm nhỏ ở nhiều nơi khác nhau với tính chất là các nhóm huấn luyện. Trong vòng 2 năm, ông đã mở được 9 nhóm nhỏ tới vòng phát triển thứ ba. Nhiều tín hữu mới đã được làm báp-têm và gia nhập vào Hội thánh.

Sau khi nhận huấn luyện T4T, ông cũng đã cập nhật mạng lệnh của Chúa cho Hội thánh mình. Một phần trong đó là những điều sau:

Ra đi và môn đồ hóa

Làm báp-têm cho họ

Dạy họ vâng lời

Gia nhập vào gia đình của những người tin Chúa

Gần hơn với Chúa Giê-xu mỗi ngày …

Làm những chứng nhân sống, đầy dẫy Đức Thánh Linh

Cầu nguyện cho người nhà

Phục vụ lẫn nhau

Khích lệ mọi người ăn năn

Những kẻ khủng bố trở thành mục sư! Ngợi khen Chúa!

Rajesh là một tay khủng bố đến từ miền Tây Bắc Ấn Độ. Sau khi tin nhận Chúa, chúng tôi đã huấn luyện anh trở thành người huấn luyện lại người khác (tức làm môn đồ của Chúa).  Anh lập tức dẫn dắt ngay 4 tay khủng bố nữa đến tin nhận Chúa Giê-xu và huấn luyện họ trở thành môn đồ của Chúa. Năm vừa qua, họ đã dẫn dắt hơn 500 người đến tin nhận Chúa và thành lập được nhiều nhóm tư gia.

Dịch: Alice Hoàng Ái

Bình Luận:

You may also like