Home Dưỡng Linh Hãy Yêu Thương Người Khác Như Chúa Yêu Thương Mình

Hãy Yêu Thương Người Khác Như Chúa Yêu Thương Mình

by Rick Warren
30 đọc

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13:7)

Bạn phải dành cho bất cứ người nào bạn tiếp xúc tình yêu giống như tình yêu Chúa dành cho bạn. Đó không phải là một lựa chọn, hoặc là một gợi ý. Đó là một mạng lệnh: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34)

Nếu bạn là người theo Chúa, bạn phải yêu thương mọi người – không kể bạn thích họ hay không – cùng một cách Chúa yêu bạn. Nghĩa là bạn phải chấp nhận họ hoàn toàn, yêu họ vô điều kiện, tha thứ họ hoàn toàn, và xem họ có giá trị rất cao.

Yêu người khác theo cách này sẽ biến đổi những mối liên hệ của bạn!

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13:7)

Đây là cách Chúa yêu bạn. Chúa không ngừng kiên nhẫn với bạn. Chúa không ngừng tin tưởng bạn. Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho đời sống bạn. Đó cũng là điều Chúa trông mong bạn làm cho người khác.

“Tình yêu thương dung thứ mọi sự.” Nghĩa là tình yêu mở rộng lòng khoan dung. Bạn cần khoan dung với người khác.

“Tình yêu thương tin mọi sự.” Nghĩa là thể hiện lòng tin. Bạn nói với người nào đó: “Khó khăn thế nào đi nữa, tôi cũng vẫn luôn tin bạn.”

Tình yêu thương trông cậy mọi sự.” Nghĩa là tình yêu lúc nào cũng mong đợi điều tốt nhất. Bạn có đang mong chờ điều tốt nhất cho hôn nhân của mình không, hay bạn đã chấp nhận nó ở mức thấp hơn?

“Tình yêu thương nín chịu mọi sự.” Nghĩa là tình yêu chịu đựng những điều tệ nhất. Nghĩa là bạn có thể nhìn người khác và nói: “Bạn có thể xử tệ với tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục yêu thương bạn, bất chấp tất cả.”

Cầu nguyện
Lạy Chúa, con nhìn nhận rằng con đã làm hư hỏng các mối liên hệ của con với người khác. Chúng rất phức tạp và đổ vỡ hoàn toàn, và con thường không trông mong điều tốt nhất. Chúng cần phải được biến đổi! Xin Chúa bắt đầu thay đổi con. Xin giải thoát con khỏi những lo sợ, vì con thấy chúng làm con xa cách, thủ thế và thậm chí đòi hỏi người khác. Từ nay trở đi, con xin đầu phục Ngài. Con muốn sống trong tình yêu Ngài và được tràn đầy tình yêu của Ngài.

Xin giúp con chấp nhận người khác, như Ngài đã chấp nhận con. Xin giúp con yêu thương người khác vô điều kiện. Giúp con tha thứ người khác trọn vẹn, như Ngài đã tha thứ con. Và giúp con coi trọng người khác như Ngài coi trọng con. Giúp con khoan dung và tin tưởng người chung quanh con. Giúp con trông đợi điều tốt nhất trong người khác, và nín chịu mọi điều tệ nhất khi nó xảy đến. Con cầu xin trong Danh Chúa Jesus. Amen.

Link bài đọc: https://youtu.be/7NFvXSc8JeI

Dịch: Joy Tan

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like