Home Quốc Tế Lễ Thờ Phượng Kỉ Niệm 60 Năm Hiệp Hội Truyền Giáo Sinh Viên Hàn Quốc

Lễ Thờ Phượng Kỉ Niệm 60 Năm Hiệp Hội Truyền Giáo Sinh Viên Hàn Quốc

by Sưu Tầm
30 đọc

Nhìn lại ân điển của Chúa, xác nhận lại khải tượng và nhiệm vụ cộng đồng, chỉ thị phương hướng chiến lược, đại hội trường học, truyền giáo hải ngoại, truyền giáo cộng đồng v.v..

Lễ thờ phượng kỉ niệm Hiệp hội CCC Hàn Quốc (Hiệp hội truyền giáo sinh viên Hàn Quốc) 60 năm, kỉ niệm Hiệp hội anh em Na-xa-rét 50 năm được mở ra tại giảng đường lớn của Trường đại học Yeonse vào ngày 3/11 vừa qua. Phần một của chương trình là thờ phượng cảm tạ, phần hai là họp mặt Hiệp hội anh em Na-xa-rét, chương trình trong ngày có 1.000 người tham dự bao gồm nhân sự truyền giáo trong nước, sinh viên đang theo học, hội anh em Na-xa-rét v.v.. Đây là khoảng thời gian hiệp hội CCC và Anh em Na-xa-rét nhìn lại ân điển của Chúa, định hướng lại nhiệm vụ và khải tượng.

Trong ngày này, Hiệp hội CCC Hàn quốc đón lễ kỉ niệm thành lập 60 năm và công bố khải tượng 2025 với bước đột phá mới. Mục tiêu trọng tâm nhất của khải tượng 2025 là “gây dựng nên cuộc vận động thuộc linh ở tất cả mọi nơi để dấy lên người lãnh đạo,” trại bồi linh phúc âm hóa dành cho SLM (truyền giáo sinh viên) và phúc âm hóa dân tộc là P2C (truyền giáo cộng đồng), và phúc âm hóa thế giới GSM (truyền giáo hải ngoại) là ba vấn đề cốt lõi quan trọng trong nhiệm vụ sẽ hướng tới.

Phần một của lễ thờ phượng cảm tạ theo trình tự là trình chiếu video chúc mừng (hiệp hội anh em Na-xa-rét của thành phố Seoul, PD của đài KBS), biệt ca của phái đoàn GO60 , lễ cắt bánh ga-tô hiệp hội anh em Na-xa-rét quốc gia, phần chào hỏi hội trưởng toàn quốc của Hiệp hội anh em Na-xa-rét là Choi Yeong Chwe, từng người phụ trách khải tượng chia sẻ khải tượng truyền giáo của mục sư Park Soong Min (Đại diện CCC Hàn Quốc) và SKM (truyền giáo trại bồi linh) , GSM (truyền giáo hải ngoại), P2C (truyền giáo cộng cồng).

Phần hai trong thời gian họp của Hiệp hội anh em nhà Na-xa-rét có phần trình chiếu lịch sử gồm có 50 hiệp hội và lễ chào hỏi của mục sư Park Soong Min, hội trưởng anh em nhà Na-xa-rét toàn quốc công bố khải tượng của hiệp hội, chia sẻ cuộc sống theo từng thành viên, và cầu nguyện hiệp một.

Thờ phượng kỉ niệm 50 năm hiệp hội anh em nhà Na-xa-rét và kỉ niệm 60 năm CCC Hàn Quốc, Mục sư Park Soong Min (đại diện CCC Hàn Quốc) phát biểu: “Trong suốt 60 năm qua, Đức Chúa Trời đã làm việc cùng với chúng tôi, với vô số những cán sự, và những người cùng khải tượng v.v.. Trong thế hệ sau, chúng tôi sẽ mở ra nhiệm vụ chiến lược để nhận mệnh lệnh từ trên, phúc âm hóa dân tộc, nhiệm vụ CCC nhận được và mang theo tinh thần vận động cùng sự nhận biết Chúa.” và “CCC Hàn Quốc là cộng đồng cống hiến trong khải tượng rõ ràng, là cộng đồng với nhiệm vụ thông qua truyền giáo – giáo dục -huấn luyện – sai phái hoàn thành và mở rộng ra. Khải tượng của chúng tôi không thay đổi. Đón chào lễ kỉ niệm Hiệp hội CCC 60 năm, Hiệp hội anh em Na-xa-rét 50 năm, chúng tôi sẽ không chỉ yên vị với ân huệ và ân điển trong quá khứ mà sẽ trung tín hơn, chiến lược hơn và đa dạng hơn để trở thành CCC hành động thuộc linh,” ông nhấn mạnh.

Hội trưởng hiệp hội Anh em nhà Na-xa-rét toàn quốc Choi Yoeng Teak (hiện cũng đang là trưởng bệnh viện khoa thần kinh Choi Yoeng Teak) thêm vào “CCC Hàn Quốc và hiệp hội Anh em nhà Na-xa-rét vẫn mãi nhận nhiệm vụ của Chúa, trong thế hệ đầu tiên của hiệp hội Anh em nhà Na-xa-rét đã không có tên tuổi, không có ánh sáng nhưng sau đó những thành viên tham dự đã cầu nguyện và cống hiến, tôi vẫn nhớ và vô cùng cảm ơn” và “Cảm ơn những mồ hôi, nước mắt của các tiền hậu bối đã giữ gìn phúc âm trong dân tộc, trong vinh quang lớn dần lên tại thế hệ này và dân tộc, xin đồng hành và cầu nguyện nhiều để Chúa sử dụng Hiệp hội CCC Hàn Quốc và Hiệp hội Anh em nhà Na-xa-rét.

 

Dịch : Mymy

Nguồn : Gdknews.kr

Bình Luận:

You may also like