Home Dưỡng Linh Lửa Chỉ Giáng Xuống Bàn Thờ Nơi Con Sinh Tế Đã Bị Giết

Lửa Chỉ Giáng Xuống Bàn Thờ Nơi Con Sinh Tế Đã Bị Giết

by Debbie Thủy
30 đọc

Bạn muốn được thấy vinh quang của Chúa, được ở trong sự hiện diện của Ngài……. Bạn phải Chết. Bởi chẳng ai có thể thấy mặt Chúa mà còn sống ( Xuất 33:17,18).

Lửa chỉ giáng xuống bàn thờ là nơi con sinh tế đã bị giết và bị thiêu.

Mỗi năm một lần thầy tế lễ thượng phẩm sẽ vào nơi chí thánh để gặp Chúa. Ông bôi huyết của con sinh tế bị giết từ đầu đến chân, rồi bốc một nhúm bột thơm rắc lên than lửa đỏ để tạo một cột khói dầy che phủ xác thịt sống của mình, đảm bảo nó không bị thiêu cháy trước mặt Chúa. Sau đó ông bước đến bên bức màn lớn và nặng, lật bức màn, quỳ gối lê bước vào bên trong với tất cả sự sợ hãi, run rẩy bởi ông không biết mình có trở ra hay không.

Bạn có thực sự khao khát được bước vào trong sự hiện diện của Chúa đến độ dù có phải chết đi bản ngã xác thịt của mình không? Bạn có sẵn sàng dâng thân thể mình như một của lễ sống và thánh trước mặt Chúa không?

Bạn không đến nơi đó để xin phước hạnh nhưng để Chết. Bạn không đến nơi đó để tìm tay Ngài nhưng để tìm mặt Ngài.

Bạn đến đó để nói rằng: “ Chúa ơi con cần Ngài, con khao khát sự vinh quang và sự hiện diện của Ngài. Con đã chán ngấy tất cả những nghi lễ, tiết mục, kỹ thuật biểu diễn của con người nhưng trống rỗng bởi không có Ngài ở đó. Con chán ngấy sự tôn vinh, phục vụ lẫn nhau nhưng không phục vụ Ngài. Con muốn ở trong mối thông công mật thiết với Ngài.

Con nguyện như đất sét trong tay Người thợ gốm, xin hãy đập con, nhào con, nắn con theo cách Ngài muốn. Con sẽ không cứng cỏi chống cự lại ý muốn của Ngài nữa nhưng thà chịu đau đớn của sự sửa phạt còn hơn sống dư đầy mà thiếu vắng sự hiện diện Ngài.

Xin hãy tiếp nhận chính mình con như một của lễ dâng lên Ngài, nguyện lửa Linh của Chúa hãy giáng xuống thiêu cháy hết tất cả những gì là ô uế, bất khiết, tham lam, kiêu ngạo, luông tuồng, thờ lạy hình tượng trong con. Xin hãy tha thứ mọi sự vi phạm của con và dẫn con vào nơi Ngài ngự. Xin cho con được thấy sự vinh quang của Ngài thưa Chúa.

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like