Home Tin tức Nghiên Cứu Cho Thấy Người Tin Chúa Sống Lâu Hơn Người Bình Thường

Nghiên Cứu Cho Thấy Người Tin Chúa Sống Lâu Hơn Người Bình Thường

30 đọc

Nghiên cứu cho thấy rằng sống trong thành phố có tín ngưỡng cao sẽ gia tăng tuổi thọ.

COLUMBUS, Ohio – Số người đi nhà thờ có thể đang suy giảm, nhưng các thân hữu bị lầm lạc sẽ có lý do để đi nhóm. Tại sao ư? Bởi vì nghiên cứu cho thấy sự liên kết tôn giáo có thể nâng cao tuổi đời thêm một vài năm, bất kể giới tính và tình trạng hôn nhân.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Ohio gần đây đã phân tích hơn 1600 cáo phó qua hai nghiên cứu liên quan, hy vọng tìm ra liệu tín ngưỡng có giúp thúc đẩy tuổi thọ hay không. Quả thật, những người đi nhà thờ thường sống thêm bốn năm.

Nghiên cứu đầu tiên dựa vào 505 cáo phó thu thập từ trong Des Moines Register trong đầu năm 2012, dựa trên độ tuổi, giới tính, liên kết tôn giáo, tình trạng hôn nhân và lịch sử tình nguyện của người vừa mới qua đời. Dữ liệu cho thấy người có tôn giáo trong nhóm này sống nhiều hơn gần chín năm rưỡi so với những người hàng xóm không theo tôn giáo của họ – hoặc sáu rưỡi khi so về giới tính và hôn nhân của họ.

Nghiên cứu thứ hai xem xét một quy mô lớn hơn, nhìn vào gần 1,100 cáo phó được thu thập qua 42 thành phố chính của nước Mĩ suốt một năm dài. Một phân tích của số liệu này cho thấy tăng thêm gần sáu năm trong số những người theo tôn giáo đã được đề cập trong bài báo, hoặc gần bốn năm khi so về giới tính và tình trạng hôn nhân.

Laura Wallace, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Liên kết tôn giáo gần như có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tuổi thọ như giới tính, ảnh hưởng đến các năm sống.”

Có lẽ giải thích thêm cho sự thay đổi trong tuổi thọ giữa hai nghiên cứu, nhiều thành phố và các tiểu bang theo tôn giáo có tuổi thọ nhiều hơn – cả với tôn giáo và  không tôn giáo.

“Những ảnh hưởng tích cực của tôn giáo phủ lên phi tôn giáo trong một số tình huống cụ thể,” Wallace giải thích. “Hiệu ứng ảnh hưởng chỉ xảy ra ở các thành phố có tính tôn giáo cao. Ở những khu vực đó, những người không theo tôn giáo có xu hướng sống giống như người có tôn giáo. ”

Điều này đặt ra câu hỏi liệu có phải đức tin là nhân tố đứng sau tất cả những khác biệt về tuổi thọ hay không. Chắc chắn, yếu tố lối sống, chẳng hạn như kiêng cữ cả về quan hệ tình dục và rượu – cùng với các hành vi xã hội, chẳng hạn như tình nguyện, đã góp phần vào lợi ích này.

 

Dịch: Trường Vinh

Nguồn: Breakingchristiannews.com

Bình Luận:

You may also like