Home Dưỡng Linh Hãy Được Biến Đổi

Hãy Được Biến Đổi

by Debbie Thủy
30 đọc

Hỡi bạn, dù bạn là ai đi nữa nhưng hễ bạn lên án người khác thì chính bạn cũng không thể tự bào chữa cho mình được, vì trong khi lên án họ bạn cũng đang tự lên án chính mình, bởi bạn lên án họ mà bạn cũng làm các việc như họ. Bạn tưởng rằng mình thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay bạn coi thường sự dư dật, nhân từ, nhịn nhục, khoan dung của Ngài dành cho bạn, khi Ngài vẫn kiên nhẫn, chờ đợi bạn ăn năn mà chưa phán xét bạn.

Hãy chuyên tâm làm lành, hãy tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử từ nơi Ngài vì Ngài ban cho sự sống đời đời. Còn ai ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình, không vâng phục Ngài thì chuốc lấy sự giận dữ và cơn thịnh nộ, hoạn nạn và khốn khổ sẽ giáng xuống trên kẻ làm ác, nhưng vinh quang, tôn trọng và bình an ban cho người làm lành.

Hỡi bạn! đừng dạy dỗ người khác mà không dạy chính mình. Đừng nói người khác phải thay đổi mà chính mình không thay đổi. Bạn nói đừng trộm cắp mà sao bạn lại trộm cắp, đừng phạm tội ngoại tình mà sao bạn lại ngoại tình. Bạn tự hào về hiểu biết lời Chúa mà sao bạn lại vi phạm lời Chúa, vì cớ bạn mà danh Đức Chúa Trời bị sỉ nhục giữa các dân ngoại.

Nếu bạn chỉ đi nhóm trung tín, làm các công việc của Hội Thánh, giữ bề ngoài thì bạn đâu đã phải là người tin Chúa thật. Người tin Chúa thật phải thay đổi từ bên trong tấm lòng, bởi Thánh Linh chứ không bởi chữ nghĩa, người như vậy sẽ được khen ngợi không phải từ loài người mà từ Đức Chúa Trời.

Vậy chúng ta chẳng có gì để khoe khoang cả. Tất cả chúng ta đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, tất cả chúng ta đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chẳng có một ai công chính, dù một người cũng không, nhưng chúng ta được xưng công chính bởi tin nơi Đức Chúa Giê Xu Christ.

Nên hãy bước đi trong sự yêu thương, đừng phán xét nhau, đừng kết tội nhau nữa. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thực sự ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ không còn sống theo xác thịt, nhưng nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy không thuộc về Ngài.

Thật vậy chúng ta không nhận tinh thần nô lệ để cứ sống trong tội lỗi nhưng chúng ta là con của Đấng quyền năng, có uy quyền đắc thắng tội lỗi để được hưởng vinh quang cùng Ngài.

Nguyện xin Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng con. Nếu Đức Chúa Trời đã gọi chúng con là công chính thì chúng con có quyền gì mà lên án, xét đoán anh em mình. Xin giải cứu chúng con ra khỏi cạm bẫy của môi miệng mình, để mọi lời ân hậu chúng con nói giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khoẻ mạnh cho xương cốt người nghe.

Rô ma 2, 3, 8. Châm ngôn 16:24

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like