Home Dưỡng Linh Làm Sao Tôi Thoát Khỏi Vũng Lầy Này?

Làm Sao Tôi Thoát Khỏi Vũng Lầy Này?

by Rick Warren
30 đọc

“Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này! Cảm tạ Đức Chúa Trời! Nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta.”Rô-ma 7:24b-25a

Đây là lời làm chứng của một tín đồ người Trung Hoa: “Trên đường đời tôi đi, tôi đã rơi vào một hố sâu thẳm. Hố sâu đầy tuyệt vọng, chán nản, và tội lỗi. Khi tôi nằm trong hố sâu ấy, tôi thấy Mô-ha-mét đến bảo tôi rằng, ‘Tội lỗi ngươi đã đẩy ngươi vào đây. Vì ngươi đã làm Allah buồn, nên ngươi phải chịu hình phạt.’ Rồi Các-mác đến bảo tôi, ‘Ngươi phải ở trong hố này vì giai cấp. Ngươi phải nổi dậy.’ Nhưng sau khi họ thay đổi chính quyền, tôi vẫn phải nằm trong hố sâu đó. Khi Phật đến, ‘Thật ra không phải là ngươi nằm trong hố sâu. Ngươi chỉ nghĩ vậy thôi. Đó chỉ là ảo ảnh của tâm. Hãy tĩnh tâm, và tập cho quen ở trong hố sâu đó.’ Đến khi Khổng Tử thấy tôi thì bảo rằng, ‘Đây là 10 bước giúp ngươi tự đạt được để thoát ra khỏi hố sâu này. Cứ cố gắng, ngươi sẽ đạt được.’  Nhưng dù tôi có cố gắng và ép mình đến đâu, tôi vẫn không thể nào tự thoát ra khỏi hố sâu đó vì nó sâu thăm thẳm. Cho đến một ngày, Chúa Giê-xu đi ngang qua và thấy tôi trong vực thẳm. Chẳng nói một lời, Ngài cởi chiếc áo trắng tinh đang mặc, bước vào hố bùn lầy với tôi. Ngài nâng tôi lên với cánh tay mạnh mẽ của Ngài và kéo tôi ra khỏi hố sâu ấy. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Giê-xu đã làm cho tôi điều mà từ rất lâu, bằng mọi cách, mọi cố gắng, tôi vẫn không thể làm gì để thay đổi được cho chính mình.”

Bạn biết không? Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta điều mà chính chúng ta, dù bằng cách nào cũng không thể tự làm cho mình được.

Nếu bạn muốn nhận được sự chữa lành trong đời sống mình, bạn phải tin là Đấng Christ có thể thay đổi bạn. Rô-ma 7:24-25 chép, “Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?  Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta.”

Ai sẽ là chủ của đời sống bạn? Ai sẽ là Đấng quản trị đời sống bạn? Chính bạn hay Chúa Giê-xu Christ?

Khi Chúa Giê-xu là chủ cuộc đời bạn, bạn có thể đương đầu với mọi nan đề. Vì Chúa có quyền năng làm được những điều mà bạn không thể. Ngài sẽ giúp đỡ bạn. Hãy một lần nữa tự hỏi chính mình, bạn có đang để Chúa làm chủ đời sống của bạn không?

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like