Home Quốc Tế ‘Mọi Điều Thuộc về Chúa’: Lều Phấn Hưng Tennessee Trong Tháng Thứ 3 Có Ngày Càng Nhiều Người Đến Với Đấng Christ

‘Mọi Điều Thuộc về Chúa’: Lều Phấn Hưng Tennessee Trong Tháng Thứ 3 Có Ngày Càng Nhiều Người Đến Với Đấng Christ

30 đọc

“Lời cầu nguyện của chúng tôi đó là sự phấn hưng sẽ lan truyền khắp nước Mỹ… Dù bạn đã làm điều gì đi nữa, Chúa Giê-xu vẫn yêu thương bạn, và đó là sứ điệp ngày hôm nay và giờ này cần được rao giảng cho cả thế giới; Chúa Giê-xu là câu trả lời duy nhất cho ngày hôm nay và cho ngay giờ này.” –Nhà truyền giáo D.R Harrison.

CBN News đã phóng vấn nhà truyền giáo D.R Harrison về #GreenevilleAwakening (Thức tỉnh Greeneville), một cuộc phấn hưng thuộc linh với hàng trăm người đã tiếp nhận Đấng Christ. Ông cũng chia sẻ lời chứng cá nhân và lời chứng vợ mình.

Một cuộc phấn hưng thuộc linh tiếp tục bùng nổ ở Đông Bắc Tennessse, bước vào tuần thứ 12 với hơn 200 người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, là Chủ, là Cứu Chúa của họ, dẫn lời của nhà truyền giáo tổ chức buổi nhóm này.

Chương trình có tên #GreenevilleAwakening, được tổ chức dưới một cái lều lớn gần Greeneville, Tennessee.

“Chúng tôi lấy lời Chúa và cho họ thấy làm thế nào để được cứu, và mọi người đến từ mọi tầng lớp xã hội, mọi địa vị xã hội,” nhà truyền giáo D.R Harrison với với CBN News. “Thật tuyệt vời khi thấy quyền năng của Chúa hành động trong những ngày cuối sự kiện này.”

Harrison nói rằng ban đầu ông chỉ lên kế hoạch giảng trong một tuần phấn hưng bắt đầu vào ngày 15/4 tại Hội Thánh Greystone Freewill Baptist. Ông nói rằng đến tuần thứ ba, đám đông đã tăng lên và đứng chật phòng.

Harrison nói rằng ông và mục sư bắt đầu nguyện bởi vì đám đông đã đầy ra ngoài phòng nhóm của hội thánh, và Chúa đã chu cấp một cái lều lớn qua một người đàn ông ở North Carolina.

“Năm tuần trước, Chúa đã ban cho tôi một cái lều chứa được khoảng 1.250 đến 1.500 người,” ông chia sẻ với CBN.

“Tôi có thể nói rằng tối nay, chúng tôi trả hết tiền mua cái lều đó,” Harrison nói. “Dân sự của Chúa chu cấp mọi thứ, và đó chính là điều Chúa làm. Chỉ có Chúa mới có thể làm những gì đang diễn ra ở đây.”

Harrison nói với CBN News rằng #GreenevilleAwakening là một cuộc phấn hưng phi hệ phái, và nhiều người từ các tiểu bang khác cũng tham dự.

“Lời cầu nguyện của chúng tôi đó là sự phấn hưng sẽ lan truyền khắp nước Mỹ,” ông chia sẻ.

Harrison nói rằng cuộc phấn hưng ở Tennessee này nhắc ông nhớ về cuộc phấn hưng ở Burlington, North Carolina năm 2016, nơi mà cả ông và vợ đã tiếp nhận Đấng Christ.

Ông đã xin Chúa Giê-xu giải phóng ông khỏi nghiện rượu và tranh ảnh khiêu dâm và giải cứu vợ mình khỏi cuộc sống của vũ công múa cột.

“Khi Chúa đến, Ngài cất chúng đi hết, và chúng tôi dâng lên Chúa mọi vinh hiển vì những điều Ngài đã làm trên cuộc đời của chúng tôi,” Harrison nói.

“Tôi không ngừng ngợi khen Ngài, tôi ước tôi có thể hét lên cho cả thế giới biết rằng nếu Chúa Giê-xu có thể cứu một người nghiện rượu như tôi, và nếu Ngài có thể cứu một vũ công múa cột như vợ tôi, nếu bạn đã từng giống như vợ tôi, nếu Ngài có thể thay đổi cuộc đời của chúng tôi, thì Ngài cũng có thể thay đổi cuộc đời của bất kỳ người nào!” ông nói.

Và bây giờ, ông nói với CBN News, nhiều cuộc đời đã được thay đổi một cách siêu nhiên tại #GreenevilleAwakening.

“Cách Chúa hành động và cách Ngài phán với những tấm lòng và cách Ngài mang các cuộc hôn nhân trở lại với nhau và thay đổi nhiều cuộc đời, và không một con người nào có thể khiến cho điều này xảy ra được.” ông giải thích.

“Không một người nào có thể nỗ lực đủ để khiến điều này xảy ra,” Harrison tiếp tục. “Chỉ có thể là Chúa làm từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Mọi điều thuộc về Chúa.”

Ngày nay và ở tuổi này, nhà truyền giáo nói với CBN News sứ điệp mà Chúa dành cho ông tại cuộc phấn hưng lần này rất đơn giản.

“Khi Chúa đến với tôi và cứu tôi 2 năm trước. Ngài cất đi một con người cũ nghiện rượu, là con mục sư nghiện rượu.” Harrison nói. “Tôi bị bỏ ra ngoài bởi anh em và gia đình của mình.”

“Tôi không có hy vọng, bình an, vui mừng,” ông nói tiếp. “Nhưng Chúa Giê-xu chưa bao giờ bước ra khỏi cuộc đời tôi. Chúa Giê-xu yêu thương tôi bởi vì tôi là chính tôi.”

“Và sứ điệp trong cuộc phấn hưng lần này cũng đơn sơ như 2 năm trước, rao giảng Phúc Âm,” Harrison chia sẻ. “Mọi điều thuộc về Chúa Giê-xu… Chúa Giê-xu sẽ tiếp nhận bạn bởi vì bạn là chính bạn.”

“Dù bạn đã làm điều gì đi nữa, Chúa Giê-xu vẫn yêu thương bạn, và đó là sứ điệp ngày hôm nay và giờ này cần được rao giảng cho cả thế giới,” ông nói tiếp.

“Chúa Giêu-xu là câu trả lời duy nhất cho ngày hôm nay và cho ngay giờ này.” Harrison nhấn mạnh.

Các buổi nhóm Phục Hưng được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu lúc 7 giờ tối, tại lều lớn đặt ở 1005 Quaker Knob Road, Chuckey, Tennessee.

 

Dịch: Puih Nấu

Nguồn: Breakingchristiannews.com

Bình Luận:

You may also like