Home Dưỡng Linh Tại Sao Vẫn Cầu Nguyện Dù Không Được Đáp Lời?

Tại Sao Vẫn Cầu Nguyện Dù Không Được Đáp Lời?

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà cầu nguyện.”Ê-phê-sô 6:18b

Kinh Thánh Ê-phê-sô 6:18b chép rằng, “Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà cầu nguyện.” Tại sao chúng ta cần phải bền đỗ trong sự cầu nguyện, ngay cả khi chúng ta đã quá tuyệt vọng và chán nản khi không được đáp lời?

Có bốn lý do dưới đây sẽ phần nào giải thích cho bạn:

Sự bền lòng cầu nguyện tập trung sự chú ý của bạn.

Khi bạn cầu nguyện mãi về một vấn đề, không có nghĩa là bạn đang nhắc Chúa liên tục về điều bạn đang cầu xin. Chúa không cần ai nhắc nhở Ngài về những điều đó. Nhưng chính là để nhắc bạn nhớ ai là nguồn cội của mọi giải đáp và ai biết rõ mọi nhu cầu của bạn.

Nếu mọi lời cầu nguyện mà bạn đã từng cầu nguyện đều được trả lời ngay lập tức, có hai điều sẽ đúng. Thứ nhất, cầu nguyện sẽ trở thành một vũ khí hủy diệt trong cuộc sống của bạn. Thứ nhì, bạn sẽ không bao giờ nghĩ về Chúa, bởi vì Ngài sẽ trở thành một ông thần đèn. Nếu mỗi lần bạn cầu nguyện và được kết quả ngay lập tức thì điều bạn mong đợi sẽ chỉ là những phước lành hoặc những điều ước sẽ xảy ra ngay đúng theo mong muốn của bạn. Nhưng Chúa muốn bạn nghĩ về Đấng ban phước lành.

Sự bền lòng cầu nguyện làm sáng tỏ nhu cầu của bạn.

Câu trả lời chậm trễ cho bạn thời gian để làm rõ chính xác những gì bạn muốn và gạn lọc những lời cầu nguyện của bạn. Khi bạn bền lòng cầu nguyện với Cha trên trời, và cứ nài xin hoài vào việc đó, thì điều đó tách biệt những ao ước sâu xa với những điều cầu xin nhất thời. Không phải Chúa không muốn trả lời những lời cầu nguyện của bạn. Chúa sẽ đáp lời vào đúng thời điểm của Ngài, theo cách của Ngài và theo đúng nhu cầu thực sự mà bạn cần. Chúa muốn bạn chắc chắn rằng đó là những gì bạn thực sự cầu xin.

Sự bền lòng cầu nguyện thử nghiệm đức tin của bạn.

Gia-cơ 1:3-4 chép, “Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” Cách duy nhất bạn có thể đạt đến mức độ trưởng thành thuộc linh đó là khi đức tin của bạn được thử nghiệm. Một trong những cách mà Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin của bạn là trì hoãn một số câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn.

Sự bền lòng cầu nguyện chuẩn bị lòng bạn cho câu trả lời.

Khi bạn trình sự cầu xin đến Chúa, Chúa hầu như luôn luôn muốn trả lời một cách lớn hơn và tốt hơn những điều mà bạn đã cầu nguyện.  Đôi khi Chúa từ chối sự nài xin của bạn bởi vì bạn đang nghĩ và cầu xin điều quá nhỏ hoặc không phù hợp hoặc Ngài đang có một điều khác lớn hơn và tốt hơn dành cho bạn.

Nhưng trước tiên, Chúa phải chuẩn bị bạn. Vì vậy, Chúa dùng sự chậm trễ trong việc trả lời cầu nguyện để giúp bạn phát triển, giúp bạn sẵn sàng, chuẩn bị cho bạn cho một câu trả lời lớn hơn và tốt hơn. Hãy nhớ rằng, “Đức Chúa Trời có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (Ê-phê-sô 3:20 NCV).

Ngày hôm nay, tôi cầu nguyện xin  Chúa giúp bạn kiên nhẫn, bền lòng cầu nguyện và sẵn sang chờ đợi để đón nhận những điều tốt nhất đến từ Ngài. Vì mọi điều tốt đẹp nhất đều từ nơi Chúa mà ra. Amen!

Biên soạn: Hồng Ân

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like