Home Dưỡng Linh Tại Sao Chúa Không Cho Tôi Biết Bước Kế Tiếp?

Tại Sao Chúa Không Cho Tôi Biết Bước Kế Tiếp?

by Rick Warren
30 đọc

“Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại.”Truyền đạo 5:4

Có lẽ chúng ta đều nhận biết được rất nhiều điều Chúa muốn chúng ta làm với cuộc sống của mình. Vậy tại sao đôi lúc chúng ta còn trì hoãn những điều ấy? Chúa sẽ không bày tỏ cho chúng ta biết bước thứ nhì cho đến khi chúng ta làm xong bước thứ nhất.

Một số người thường nói “Tôi muốn biết ý Chúa trong sự nghiệp của tôi, trong hôn nhân của tôi”, và Chúa phán sao, “Con có đang đọc Kinh Thánh không? Con có tham gia trong nhóm nhỏ không? Con có trung tín dâng phần mười không? Con có chuyện trò với Ta không? Hãy làm những điều căn bản trước”

Đôi khi chúng ta cần phải làm những điều nhỏ, những điều mình đã biết, rồi ý muốn của Chúa sẽ được bày tỏ ra qua từng bước trong đời sống chúng ta.

Vậy, những điều bạn biết mình cần phải làm nhưng chưa làm là gì? Bước kế tiếp của bạn như thế nào?

Nếu bạn đã tham dự tại Hội Thánh nào đó một thời gian và đã tìm hiểu về Chúa nhưng chưa từng tiếp nhận Chúa, vậy bước quyết định tiếp theo của bạn có phải là mở lòng tiếp nhận Chúa và trở thành một thành viên chính thức của Hội Thánh không?  Có thể bạn đã cầu nguyện về điều này điều kia, thì bước tiếp theo mà bạn cần phải làm đó là gì? Căng thẳng sốt sắng để tìm cách giải quyết hay quyết định chờ đợi và tin cậy? Chúa đã ban cho bạn những ân tứ và giúp bạn nhận biết ân tứ ấy, trước khi được bước đến sự kêu gọi, hãy rèn luyện kiên trì và chia sẻ những ân tứ ấy để phục vụ người khác.

Điều gì đang khiến bạn chần chừ?

Sách Truyền-Đạo 5:4 chép, “Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại.” Đừng chần chờ. Hãy làm ngay những điều bạn biết cần phải làm.

Hãy cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, con cần Ngài hướng dẫn đời sống con. Với đức tin, nguyện xin Chúa dẫn dắt con. Xin giúp con lắng nghe lời phán của Ngài, gạt bỏ sự bận rộn và những tiếng ồn đang cố át đi tiếng của Ngài. Lạy Cha, khi con không hiểu được, xin Ngài giúp con biết trông đợi và tin quyết rằng Ngài là Đấng đã sắm sẵn một con đường tốt nhất cho con. Cha ơi, bước kế tiếp của con là gì? Xin giúp con nhận biết được bằng cách làm những điều con đã biết mình cần phải làm. Để từng bước Chúa sẽ bày tỏ cho con điều Ngài muốn cho cuộc đời con. Xin giúp con không rơi vào sự nản lòng, không nao sợ, nhưng tin cậy nơi Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen!

Biên soạn: Hồng Ân

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like