Home Uncategorized Đền Thờ Chúa Ở Trong Em

Đền Thờ Chúa Ở Trong Em

by Thuy shalom
30 đọc

Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? (1 Cô-rinh-tô 3:16)

Đền thờ nơi chốn linh thiêng,
Nơi người ta đến khẩn nguyền cầu xin.
Nhưng em là kẻ đã tin,
Giê-xu làm Cứu Chúa mình. Đặc ân.

Thì hồn, linh, cả xác thân,
Là đền thờ Chúa dự phần tôn vinh.
Là nơi ngự của Thánh Linh ,
Là chốn để Chúa tâm tình cảm thông.

Là nơi để Chúa ẵm bồng,
Mắt Chúa để ý tỏ lòng thân thương .
Là nơi dạy dỗ dẫn đường,
Để em khôn sáng biết nương cậy Ngài.

Đền thờ dâng lễ sáng mai,
Là lời cầu nguyện khẩn nài em dâng.
Đền thờ của lễ thù ân ,
Những lời cảm tạ tay nâng lên trời.

Đền thờ thánh khiết mọi nơi,
Đời em thanh sạch trong lời, trong tâm.
Đền thờ thơm ngát hương trầm ,
Đời em tỏa ngát phúc âm yêu người.

Đền thờ sáng tỏa nơi nơi,
Đời em chiếu sáng những lời Thánh kinh.
Đèn dầu luôn chứa đầy bình .
Em cần tràn ngập Thánh Linh của Ngài.

Đền thờ Thánh Chúa tương lai ,
Là nơi Chúa ngự thiên đài vinh quang.
Em ngây ngất giữa thiên đàng,
Hồn say đắm ngắm thiên nhan Chúa Trời.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like