Home Chuyên Đề 5 Suy Nghĩ Sai Lầm Cản Trở Bạn Tăng Trưởng Thuộc Linh

5 Suy Nghĩ Sai Lầm Cản Trở Bạn Tăng Trưởng Thuộc Linh

by ChristianToday
30 đọc

Để sống cuộc sống trọn vẹn đòi hỏi chúng ta phải tăng trưởng. Tăng trưởng là dấu hiệu tự nhiên nhất của sự sống, và điều này cũng đúng ở cả cấp độ thuộc thể và thuộc linh.

Nếu bạn không đang tăng trưởng, vậy bạn không sống rồi. Khi chúng ta giao phó cuộc đời mình cho Đấng Christ, Ngài sẽ hồi sinh tâm linh chúng ta, kết quả là cuộc đời sẽ tăng trưởng.

Chúng ta đều kinh nghiệm sự tăng trưởng qua sự mặc khải sâu sắc hơn của Đấng Christ và sự dẫn dắt luôn luôn của Đức Thánh Linh.

Nhưng cũng giống như sự tăng trưởng thuộc thể, sự tăng trưởng thuộc linh có thể bị nghẹt ngòi bởi những tâm trí sai chệch cản trở khiến chúng ta không kinh nghiệm Đấng Christ nhiều hơn. Dưới đây là 5 suy ngẫm sai lầm cản trở sự tăng trưởng thuộc linh.

  1. Chú tâm vào hình thức bề ngoài

Sự tăng trưởng thuộc linh hầu hết là tăng trưởng bên trong và nhiều khi không đồng hành với thay đổi bên ngoài. Khi chúng ta chú tâm quá mức vào tăng trưởng hình thức bên ngoài, chúng ta ngừng tăng trưởng thuộc linh. 1 Sa-mu-ên 16:7 nhắc ta “…vì CHÚA không nhìn người như loài người nhìn; loài người nhìn thấy bên ngoài, nhưng CHÚA nhìn thấy trong lòng.”

  1. Dâng Chúa phần thừa

Nhiều khi chúng ta chỉ dâng Chúa những phần ít ỏi còn sót lại – phần tài chính, thời gian và tâm huyết còn sót lại.

Nhưng nếu chúng ta thực sự muốn kinh nghiệm trọn vẹn Đấng Christ làm việc trong đời sống, chúng ta phải giao phó hết mọi việc cho Ngài, tin tưởng rằng chỉ Ngài biết cái gì là tốt nhất cho chúng ta. Vậy nên, không cần phải nghi ngờ Ngài nếu chúng ta giao phó chính mình cho Ngài nhiều hơn nữa khi chúng ta trong tiến trình bước đi với Ngài.

  1. Dựa vào sức riêng

Trong 1 Cô-rinh-tô 3:7, Phao-lô nói về sự tăng trưởng của hội thánh do chỉ riêng Đức Chúa Trời. Không có lý do gì để tin rằng tăng trưởng cá nhân cũng không đến từ Chúa. Chúng ta tăng trưởng không phải vì những điều chúng ta làm, dù chúng ta có thể tăng trưởng nhanh hơn qua các cách nhỏ bé. Nhưng, khi nhìn mọi việc trong bức tranh lớn hơn, Đức Chúa Trời khiến chúng ta tăng trưởng không phải bởi sức riêng của chúng ta mà bởi sự thành tín của Ngài.

  1. Không biết tận dụng khó khăn

Một trong những cách Đức Chúa Trời tạo ra sự tăng trưởng là qua khó khăn và thử thách. Tương tự, mài dũa và cắt tỉa là những cách đau đớn nhưng hiệu quả để tăng trưởng và phát triển. Đức Chúa Trời cho phép tử thách đến để kéo dãn đức tin và nhân cách chúng ta. Gia-cơ 1:2-3 nhắc nhở, “Hỡi anh em, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui-mừng trọn-vẹn, vì biết rằng sự thử-thách đức-tin anh em sanh ra sự nhịn-nhục.”

  1. Đợi đến khi hoàn hảo mới đáp lại lời kêu gọi của Chúa

Một thái độ sai lầm khác mà chúng ta có thể có là nghĩ rằng chúng ta phải trưởng thành trước khi Chúa dùng chúng ta để phục vụ người khác.

Thực tế là trong việc phục vụ người khác mà Đức Chúa Trời khiến sự tăng trưởng và trưởng thành đến với chúng ta nhiều hơn nữa. Khi Chúa dùng chúng ta giúp người khác tăng trưởng, Chúa cũng dùng những cơ hội đó để giúp chúng ta tăng trưởng như vậy.

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: ChristianToday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like