Home Israel HÀN QUỐC, DO THÁI, ANH QUỐC KÊU GỌI TOÀN DÂN CẦU NGUYỆN KHI LÂM NGUY

HÀN QUỐC, DO THÁI, ANH QUỐC KÊU GỌI TOÀN DÂN CẦU NGUYỆN KHI LÂM NGUY

by Debbie Thủy
30 đọc

1.Tháng sáu năm 1994, hơn một triệu Cơ đốc nhân ở khắp Hàn Quốc đã nhóm họp lại trong bảy mươi thành phố để cầu nguyện cho Tin Lành được rao giảng trên khắp đất nước của họ, cho việc hoàn thành đại mạng lệnh truyền giáo và việc tái thống nhất Bắc và Nam Hàn. Chúa đã nghe và nhậm lời cầu nguyện của họ.

2.Năm 1967 trong cuộc chiến kéo dài sáu ngày giữa người Do Thái và người Ả-rập. Một vị giáo trưởng của Do Thái đã kêu gọi toàn dân kiêng ăn cầu nguyện 1 ngày. Ngay sau đó Y-sơ-ra-ên đã dành chiến thắng và chiếm quyền kiểm soát trên cả thủ đô Giê-ru-sa-lem ứng nghiệm lời tiên tri cho dân tộc này.

3.Năm 1756 Pháp đe doạ xâm lược nước Anh. Vua của nước Anh kêu gọi toàn dân một ngày hạ mình kiêng ăn cầu nguyện với Chúa cho vận mệnh của dân tộc. Sau ngày đó John Wesley đã viết lại trong nhật ký của mình rằng: “ Sự hạ mình đã biến thành niềm vui mừng của đất nước vì sự đe doạ xâm lăng của quân Pháp đã bị ngăn chặn”.

4.Năm 1862, vua Charles đệ II của nước Anh dọa sẽ lấy đi Bảng Hiến Chương Massachusetts nếu thuộc địa này không chịu điều chỉnh hoặc thay thế các Mục sư của họ bằng hàng giáo phẩm theo chế độ Giám mục quản lý (Episcopal). Khi thuộc địa đã bỏ phiếu nhất trí không tuân thủ, nhà vua nổi cơn thịnh nộ thề sẽ cử Đại tá Percy Kirk “khát máu” cùng năm ngàn quân lính để đập tan sự chống đối.

Khi Increase Mather, một vị Mục sư đứng đầu nghe tin này, ông giam mình trong văn phòng và dành trọn một ngày quì gối kiêng ăn cầu nguyện cho tình huống nghiêm trọng của thuộc địa. Cuối cùng, gánh nặng của Mather được cất khỏi ông, thay vào đó là một cảm nhận bình an, vui mừng.

Hai tháng sau đó tin tức đến cho biết Charles đệ II đã chết do chứng ngập máu (vỡ động mạch não). Người em của vua, là James đệ II đã lên ngôi, và Đại tá Kirk sẽ không kéo quân đến. Cái chết của Charles đệ II đã được truy ra vào đúng ngày mà Mục sư Mather dành ra để kiêng ăn cầu nguyện.  (Theo tài liệu của Tiến sĩ Bill Bright)

Hơn 30 lần kiêng ăn được nhắc đến trong Kinh Thánh. Chúa Giê Xu vào đồng vắng kiêng ăn 40 ngày trước khi bước vào chức vụ. (Ma-thi-ơ 4:1-2). Hội thánh đầu tiên kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa (Công vụ 13:2-3). Đa-ni-ên giới hạn thức ăn. Trong 3 tuần ông không ăn bánh ngon và thịt. Ông chỉ uống nước và ăn rau quả tìm kiếm Chúa cho dân tộc mình.

Hãy hạ mình, hãy tìm kiếm mặt Ngài thì Ngài sẽ nhấc chúng ta lên, hỡi Việt Nam ơi!

Debbie Thuỷ.

 

Bình Luận:

You may also like