Home Chuyên Đề Bạn Cho Rằng Mình Là Người Lạc Quan Hay Bi Quan?

Bạn Cho Rằng Mình Là Người Lạc Quan Hay Bi Quan?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Bạn coi mình là người lạc quan hay bi quan? Tôi thừa nhận mình là một người bi quan bởi vì tôi không thấy hy vọng vào một thế giới tốt đẹp thêm nữa? Bạn có như thế không?

Trả lời:

Nếu chỉ nhìn vào những gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay (về vấn đề hay những sự kiện xảy ra trong suốt lịch sử) thì tôi cũng sẽ là người bi quan. Tác giả sách Truyền Đạo trong Kinh Thánh đã viết :” Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm , ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.” ( Truyền đạo 1:9).

Nhưng tôi không phải là người bi quan, lý do là tôi đã đọc phân đoạn cuối cùng của Kinh Thánh! Tương lai nằm trong tay Chúa, và một ngày nào đó Ngài sẽ can thiệp và những điều ác và điều đau khổ chúng ta đã trải qua sẽ chấm dứt. Chúa Giê-xu sẽ quay trở lại để thiếp lập lại vương quốc của Ngài, và Ngài sẽ cai trị thế giới trong công lý và hòa bình. Chúng ta khó tưởng tượng được điều này – nhưng đó là sự thật ! Kinh Thánh nói, ” Nước này sẽ chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh( Ê-sai 2:4).

Tại sao thế giới dường như không bao giờ trở nên tốt hơn? Tại sao chiến tranh và xung đột đe doạ chúng ta? Tôi biết ơn về mọi nỗ lực mang đến hòa bình và đôi khi họ thành công, ít nhất là trong một thời gian. Chúa Giê-xu nói :” Phước cho những kẻ làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời” ( Ma-thi-ơ 5:9).

Nhưng tại sao nỗ lực hòa bình của chúng ta không kéo dài? Tại sao chúng ta dường như chúng ta không thể hòa thuận với nhau – thậm chí ngay trong gia đình chúng ta? Vấn đề nằm ở trong chúng ta – ở trong tấm lòng và ý tưởng chúng ta. Và đó là lý do chúng ta cần Chúa Giê-xu, và chỉ có Ngài mới có thể thay đổi tấm lòng, thay thế sự ích kỷ và ghét bỏ bằng tình yêu và lòng nhân từ của Ngài. Điều này có đang xảy ra với bạn không? Hãy dâng đời sống bạn cho Chúa ngay hôm nay.

Dịch: Mymy

Nguồn: Billygraham.org

Ảnh: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like