Home Thánh Kinh Hàng Ngày Tình Yêu Không Điều Kiện

Tình Yêu Không Điều Kiện

by Hong An
30 đọc

“Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” – Rô-ma 5:8

Theo Lời Chúa, Ngài yêu thương chúng ta trước khi tạo dựng thế giới, trước khi chúng ta yêu Ngài hay tin Ngài hay đã làm bất cứ việc gì tốt xấu.

Chúa không đòi hỏi chúng ta phải “mua” tình yêu thương của Ngài, và chúng ta cũng không có quyền đòi hỏi người khác phải “mua” tình yêu thương của chúng ta. Vì tình yêu thương là một điều thuộc về bản chất, không phải là một điều gì đó chúng ta làm hay không làm. Chúng ta không thể chỉ ban cho tình yêu thương khi chúng ta muốn hoặc ban tình yêu dựa vào cách người khác đối xử với mình.

Là Cơ Đốc Nhân, tình yêu mà chúng ta bày tỏ cho thế gian là tình yêu vô điều kiện tuôn đổ qua chúng ta đến với người khác. Chúng ta không nhận tình yêu của Chúa rồi cố trao ban tình yêu của chúng ta cho những người xung quanh một cách gượng ép. Tình yêu của con người luôn có điều kiện kèm theo nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời thì không.

Yêu thương người khác vô điều kiện là một thách thức lớn. Người ta rất dễ bị cám dỗ để nói rằng điều này là không thể, nhưng vì Chúa đã phán bảo chúng ta làm thì Ngài chắc chắn sẽ mở lối cho chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ truyền chúng ta làm điều gì đó rồi để chúng ta tự làm cả. Ân điển (khả năng, quyền năng và ân huệ) của Ngài đã đủ cho chúng ta rồi (2 Cô-rinh-tô 12:9), nghĩa là Ngài ban khả năng để chúng ta làm được những gì Ngài kêu gọi chúng ta làm.

Yêu những người yêu mình, gần gũi mình và đối xử tốt với mình là điều quá dễ dàng; nhưng yêu được những người khó yêu, thậm chí là những người ghét mình như Chúa Giê-xu đã làm là một việc rất khó.

Đôi khi chúng ta cầu nguyện để có thể yêu thương những người khó yêu, thế nhưng sau đó chúng ta cố gắng hết sức để tránh tất cả những người khó yêu mà Chúa gửi đến đời sống chúng ta. Một số người Chúa cho phép có mặt trong cuộc đời chúng ta để mài dũa chúng ta. Sự thật là không chỉ người khác mới có những điều khó ưa mà chính chúng ta cũng như vậy. Học cách bước đi trong tình yêu thương với những người khó thương và kiên nhẫn trong thử thách có lẽ là hai công cụ quan trọng Chúa dùng để phát triển sự trưởng thành thuộc linh của chúng ta.

Bạn có tin không? Tất cả những người khó chịu bạn gặp trong đời chẳng phải ngẫu nhiên, nhưng họ bằng cách nào đó sẽ đều làm ích lợi cho chúng ta. Chúa cho phép họ bước vào cuộc đời chúng ta để thay đổi tính cách và thái độ của chúng ta cho công việc Chúa dùng.

Ngày hôm nay hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn có thể yêu thương được những người khó yêu nhất, không phải theo một cách miễn cưỡng nhưng giống như cách mà Chúa đã yêu bạn và tôi.

————-

Lời cầu nguyện ngắn

Thưa Cha,

Cảm ơn Ngài vì tình yêu thương vô điều kiện của Ngài dành cho con. Dù con chẳng xứng đáng và không có một điều tốt nào, nhưng Ngài vẫn yêu con bằng một tình yêu đời đời không thay đổi.

Quả thật, yêu những người yêu mình rất dễ dàng, nhưng để yêu được những người ghen ghét, chỉ đem lại tổn thương là một thách thức quá lớn đối với con. Con không đủ sức để có thể tự mình yêu được. Xin hãy thay đổi cách nhìn của con đối với những người xung quanh. Để con sẽ không nhìn vào sự bất toàn của họ nữa mà sẽ yêu họ và chấp nhận những khuyết điểm đó như cách Ngài đã làm với chính con. Xin giúp con đủ sức để yêu những người khác và bày tỏ tình yêu đó chẳng bởi lời nói, nhưng bởi những hành động của tình yêu thương.

Con sẽ cố gắng làm hết mọi điều con có thể và tin rằng điều gì con không thể làm được thì Ngài sẽ giúp con làm trọn. Cảm ơn Chúa con cầu nguyện.

Trong Danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Biên tập: Hồng Ân

Nguồn: Joyce Meyer

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like