Home Thánh Kinh Hàng Ngày Lá Thư Của Thượng Đế Gửi Tới Những Người Chưa Tin Chúa

Lá Thư Của Thượng Đế Gửi Tới Những Người Chưa Tin Chúa

by Debbie Thủy
30 đọc

Con thân yêu!

Có thể con không biết Ta nhưng Ta đã biết mọi điều về con!

Ta biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy. Ta biết mọi suy nghĩ trong lòng con, ngay cả tóc trên đầu con bao nhiêu sợi Ta cũng đếm cả rồi. Ta đã chọn con trước khi Ta tạo dựng vũ trụ này và Ta quyết định chính xác ngày con sinh ra, nơi con ở cùng số các ngày con sống trên đất.

Con đã được tạo nên cách đáng sợ lạ lùng, con là tuyệt đỉnh vinh quang của Ta. Chính Ta đã nắn lên tâm thần con, dệt thành con trong lòng mẹ con, rồi Ta lại đem con ra khỏi lòng mẹ con, bồng ẵm con khi con vừa mới chào đời. Và Ta sẽ tiếp tục bồng ẵm con đến khi con đầu râu, tóc bạc.

Nhưng con à, con đã bị lừa dối để không biết đến Ta, dầu vậy Ta chẳng lìa xa con. Ta yêu con. Và Ta cứ đeo đuổi con để bày tỏ tình yêu ấy với con. Sự khao khát lớn của Ta là muốn con biết Ta yêu con dường nào, vì con là con Ta và Ta là Cha của con.

Những ý tưởng tốt lành Ta dành cho con lớn vô cùng, thậm chí nhiều hơn cả cát đại dương. Ta muốn ban cho con mọi điều con cần – Ta muốn con được hưởng Ân điển, sự sống, phước hạnh, cùng những món quà trọn vẹn từ nơi Ta. Ta đã sắm sẵn cho con một tương lai tràn đầy hi vọng.

Hết cả tâm linh Ta khao khát con được thiết lập, Ta muốn bày tỏ cho con những việc lớn và khó là những việc con chưa từng thấy. Nếu con tìm Ta và tìm Ta hết long, con sẽ gặp được Ta. Rồi Ta sẽ cảm động lòng con ước ao làm theo ý muốn Ta, khi đó Ta sẽ ban cho con mọi điều môi con cầu xin, để con được khoái lạc trong Ta luôn luôn với một đời sống ý nghĩa, tràn đầy phước hạnh.

Vì cớ con Ta sẽ ca hát mừng rỡ và chẳng bao giờ dừng lại những việc tốt Ta làm cho con, vì con thuộc về Ta. Con chính là của báu của Ta.

Con yêu! Ta biết những khó khăn, hoạn nạn con đang phải trải qua. Đừng khóc nữa con, đừng chống trọi giữa thế gian này một mình nữa. Ta ở đây để yên ủi con. Ta luôn muốn đến gần những người có lòng đau thương và cứu những ai có tâm hồn thống hối. Ta muốn bảo vệ con. Ta yêu con đến nỗi hi sinh chính Con một của Ta, là Chúa Giê-xu, làm của lễ chuộc tội cho con. Để qua Chúa Giê-xu Ta không còn đếm các tội lỗi cũ của con nữa. Con sẽ được tha thứ, được phục hồi, được bình an trong tay Ta. Rồi một ngày kia, Ta sẽ đem con về nhà Ta – một nơi tuyệt đẹp, không còn sự chết, than khóc hay đau đớn nhưng là một Thiên Đàng vinh hiển đời đời.

Dù con có quay lưng lại với Ta, Ta vẫn cứ đeo đuổi con, chẳng điều gì có thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Ta. Bất luận sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, vịêc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay bề sâu, không một điều gì có thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Ta. Ta đã yêu con bằng một tình yêu đời đời và Ta tiếp tục bền lòng yêu con. Hãy quay lại đi con! Hãy trở về cùng Ta, Ta đang đợi con này!

Ta yêu con,

Đức Chúa Trời của con!

Biên dịch: Debbie Thủy

Nguồn: “Lá Thư Từ Đức Chúa Trời” (Letter of God)

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like